Home / Tag Archives: Dedemsvaart

Tag Archives: Dedemsvaart

test

schrijf een agenda…

Dedemsvaart Natuurlijk Festival komt terug in 2020

DEDEMSVAART – Door heel Dedemsvaart en omstreken gonsde de vraag ‘komt Dedemsvaart Natuurlijk Festival wel of niet terug?’ Namens de organisatie komt Arsanio Wiet met goed nieuws naar buiten. ‘Afgelopen maandag hebben we besloten dat het festival definitief terugkomt tijdens Pinksterweekend 2020. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.’

Het was een steeds grotere uitdaging en met toenemende financiële risico’s onmogelijk om het Dedemsvaart Natuurlijk Festival voort te zetten. Daarom besloot de organisatie om na vijf jaar te stoppen. Althans, dat was het plan. Maar, na veel steunbetuigingen en maanden van bezinning heeft de organisatie van dit leuke festival besloten om volgend jaar een doorstart te maken.

Totaalaanbod

‘Het plan is om in 2020 een tweedaags festival neer te zetten met alle voorgaande evenementen in één. Dus, Dedemsvaart natuurlijk! plus Hapjes Dag (foodtruck festival) plus Dedemsfair (festival markt) plus Classics aan het Kotermeer plus Boerenrock avond. Dat alles bij elkaar wordt het nieuwe Dedemsvaart Natuurlijk Festival 2020! Achteroverleunen in het zonnetje met een heerlijk koud (speciaal) biertje in je ene hand en lekkere hapjes in je andere hand, waar de kinderen zich niet vervelen, terwijl je geniet van heerlijke muziek in de mooie ambiance van recreatieplas Kotermeerstal in Dedemsvaart, klinkt heerlijk toch? Dat gaan wij allemaal regelen en het leukste familiefestival tijdens Pinksteren organiseren’, aldus organisator Arsanio Wiet.

Kleine prijzen

Helaas kan Dedemsvaart Natuurlijk Festival nooit meer een gratis evenement worden. ‘Iets of iemand zal het moeten betalen. Gratis is namelijk nooit helemaal gratis. Maar we willen de prijzen klein houden. Daarbij willen we graag samenwerken met zoveel mogelijk organisaties en sponsoren. We zullen het samen moeten oppakken. Het festival zal wel anders worden, maar ook veel mooier’, klinkt het enthousiast.

De organisatie is op zoek naar sponsoren en enthousiaste vrijwilligers die een handje komen helpen in allerhande functies. Kijk op www.dedemsvaartnatuurlijk.nl voor meer informatie en voor aanmelding als vrijwilliger.

Woongebied Bransveen in Dedemsvaart wordt verder uitgebreid

DEDEMSVAART – In de Dedemsvaartse woonwijk Bransveen worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om verschillende typen woningen. In een deel van het gebied geeft de gemeente vrije kavels uit. De inschrijving voor een kavel start naar verwachting nog dit jaar. Het plan wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september tussen 17.00 en 19.00 uur in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in de wijk Bransveen.

Bransveen ligt aan de zuidoostkant van Dedemsvaart, aan de rand van het groene buitengebied. In de eerste fase van Bransveen zijn de afgelopen jaren circa 175 woningen gebouwd. Inmiddels zijn nagenoeg alle kavels in de eerste fase bebouwd of verkocht. Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in Bransveen heeft de gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden.

Nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. In het gebied is ruimte voor circa 95 woningen. Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen. Een deel van de woningen wordt gebouwd door ontwikkelaar TDF. Woningcorporatie Vechtdal Wonen wil in Bransveen eengezinshuurwoningen bouwen.

De overige kavels worden door gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.
De woningen in deze uitbreiding van Bransveen worden in drie fasen uitgegeven. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van deze uitbreiding van Bransveen.

Bereikbaar

De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto’s niet bereikbaar via de Stegerensallee.

Kavelverkoop

Naar verwachting kunnen belangstellenden zich nog dit jaar inschrijven voor een gemeentelijke kavel in het eerste deel van dit uitbreidingsgebied. De kavels worden dan in het voorjaar van 2020 uitgegeven. Het bouwrijp maken start naar verwachting ook in het voorjaar van 2020 zodat de eerste woningen in de zomer van 2020 gebouwd kunnen worden.

Inloopbijeenkomst

Voor de gehele wijk Bransveen is al een bestemmingsplan gemaakt. De woningbouw in dit uitbreidingsgebied is een nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Ook is een beeldkwaliteitsplan voor dit nieuwe deel van Bransveen gemaakt.
Het uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 12 september ter inzage. Het plan inclusief de stedenbouwkundige schets wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in Bransveen. Belangstellenden zijn welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur langs te komen om het plan te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en van ontwikkelaar TDF zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.

Nieuw bestuur voor judovereniging Dedemsvaart

DEDEMSVAART – Bij de algemene ledenvergadering is er een nieuw bestuur gekozen voor de judovereniging in Dedemsvaart. De nieuwe voorzitter, Jeroen Praas, wil een nieuwe koers gaan varen en de ouders meer betrekken bij Judo Dedemsvaart.

Naast Jeroen Praas treden René Pettinga, Miriam Bongers, Pier Mijnheer, Mark de Boer en Annemieke Varwijk toe tot het bestuur. Tim Strampel is aangebleven als wedstrijdsecretaris.

Judo Dedemsvaart traint zo’n zestig judoka’s in sporthal De Citadel. De club doet regelmatig mee aan grote judowedstrijden en organiseert op 29 juni een clubkampioenschap.

Brandweerteams uit Noordoost-Nederland oefenen in Dedemsvaart

DEDEMSVAART – Tien brandweerteams uit van veiligheidsregio’s Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland nemen zaterdag 6 april in Dedemsvaart deel aan de provinciale vaardigheidstoets. Met deze toets bereiden de teams zich voor op de gewestelijke vaardigheidstoetsen.

De vaardigheidstoets speelt zich af op een locatie in Dedemsvaart. Tussen 08.00 en 17.00 uur bootsen de teams een inzet na. Deze wordt beoordeeld door officiële juryleden van het ABWC. Rook en vuur worden niet gebruikt maar wel optische en geluidssignalen.

Om het wedstrijdeffect en het realiteitsgehalte zo groot mogelijk te houden wordt er vooraf geen informatie verstrekt over het scenario. Ook de exacte locatie blijft voor de deelnemers tot 6 april onbekend. De provinciale wedstrijden worden afgesloten met een prijsuitreiking door burgemeester Snijders van de gemeente Hardenberg. De prijsuitreiking vindt plaats om 19.00 uur in de brandweerkazerne van Dedemsvaart aan de Hoofdvaart 55.

Het Taalpunt is op zoek naar nieuwe taalcoaches

NIEUWLEUSEN/HARDENBERG – De Taalpunten in Bibliotheek Hardenberg en Dedemsvaart zijn op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers. Binnenkort start er weer een basistraining voor taalcoach. Iedereen die het leuk vindt om mensen te helpen met het leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal kan zich aanmelden voor deze vrijwillige functie.

Een taalcoach gaat één keer per week met een deelnemer om tafel waarbij die persoon wordt geholpen met bijvoorbeeld het leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal. Maar dit kan ook het leren van digitale vaardigheden zijn. Iedereen die dit leuk lijkt of zijn of haar talenten hiervoor kan inzetten wordt uitgenodigd zich aan te melden voor deze vrijwillige functie van taalcoach.

Voorafgaande zal de deelnemer een training krijgen van vier dagdelen om taalcoach te kunnen worden. Uiteraard zal de deelnemer na de tijd ondersteund worden door de taalpuntdocent. De eerstvolgende training start op woensdag 3 april in De Baron te Dedemsvaart van 13.30 – 16.30 uur. De volgende data zijn 10 en 17 april en 1 mei. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via taalpunt@bibliotheekhardenberg.nl. Ook voor vragen kan iedereen contact opnemen via eerdergenoemd e-mailadres. De taalpuntdocent zal dan contact opnemen.

Eerste resultaten onderzoek IJslands preventiemodel in Dedemsvaart

DEDEMSVAART – In oktober vorig jaar is door de gemeente Hardenberg een eerste nulmeting gehouden volgens het IJslands preventiemodel onder 15- en 16-jarigen in Dedemsvaart. Hierbij zijn verschillende thema’s onderzocht. De resultaten uit de nulmeting worden gebruikt om een gezamenlijke aanpak in Dedemsvaart te ontwikkelen die het gebruik van drank, sigaretten en drugs onder jongeren terugdringt.

IJslandse jongeren waren twintig jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van de Europese jongeren. Naast de goede resultaten bij het middelengebruik, bleken de jongeren meer te sporten en vrijwilligerswerk te doen en bleken ouders meer betrokken bij hun kind. De gemeente Hardenberg onderzoekt of het IJslands preventiemodel kan helpen om het middelengebruik onder jongeren nog verder terug te dringen. Hiervoor doet de gemeente mee aan een proef van drie jaar met vijf andere gemeenten onder leiding van het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.

“Uitkomsten zoals die uit de nulmeting blijven mij raken”, zegt wethouder gezondheid Alwin te Rietstap. “Maar we moeten ons richten op de omgeving, en niet tegen de jongeren zeggen wat wel en niet mag. Dat is duidelijk een andere aanpak vanuit het IJslands model. Daarnaast is het natuurlijk een traject van lange adem. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen leren tijdens dit leerwerktraject. Zowel van de manier van onderzoek en monitoring, als het richten op de omgeving.”

In overleg met De Zeven Linden en het Vechtdal College Dedemsvaart is gekozen om te starten in Dedemsvaart. Dedemsvaart is compact en de leerlingen op de twee middelbare scholen komen grotendeels uit Dedemsvaart zelf. In oktober 2018 deden 170 leerlingen uit de gemeente mee aan het onderzoek. 15 en 16-jarigen vulden hiervoor een uitgebreide vragenlijst in. Thema’s in het onderzoek zijn; ouders en familie, vrije tijd, school, vriendengroep, middelengebruik en welzijn. De vragenlijsten zijn beoordeeld door de onderzoekers in IJsland en vormen de nulmeting voor de proef.

De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de gemeente de komende periode met allerlei partijen in de omgeving van de jongeren. Zoals ouders, scholen, Tactus, politie, GGD, Samen Doen en jongerenwerk. Samen worden actiepunten gekozen om te werken aan de veilige en gezonde leefomgeving voor de jongeren. Het sterke van het model is dat dit initiatief en enthousiasme uit de omgeving van de jongeren zelf komt. In oktober 2020 volgt een tweede onderzoek. Als de resultaten positief zijn wordt de aanpak definitief.

Uitvoering toneelvereniging Vitus in Dedemsvaart

Toneelvereniging Vitus houdt op 16 en 23 maart om 20.00 uur haar jaarlijkse toneeluitvoering. Dit jaar wordt het stuk `Zilveruitjes en Augurken` opgevoerd, een klucht geschreven door D.J. Eggengoor.

Het toneelstuk gaat over een campingbaas die zijn ouderwetse nicht in dienst heeft als huishoudster. Deze vindt al dat moderne gedoe met popgroepen die optreden in de kantine maar niks, om maar te zwijgen over het zwembad met al die blote gasten. Als haar oom dan ook nog nauwe banden blijkt te hebben met een wel zeer jonge campinggaste, dan wordt het haar teveel, en schakelt ze uit nood haar bazige zus en sullige zwager in om hun oom er van te overtuigen dat hij al zijn geld verspild aan onzedelijke zaken. Samen bedenken ze een valkuil voor hun oom, maar daar vallen ze naar veel hilarische verwikkelingen uiteindelijk zelf in. Zelfs de sullige zwager laat zich niet onbetuigd en vindt veel begrip bij de buurvrouw..

Kaartjes á €7.50 incl. koffie zijn te reserveren bij A.Wittendorp : 06-23563982 (na 18 uur)

Verkiezing Beste Bouwer van het Jaar: Bouwbedrijf Hoogeslag uit Mariënheem tweede, M2 Bouw uit Dedemsvaart eerste

Vergelijkingswebsite bouwnu.nl organiseerde onlangs voor de derde keer de verkiezing ‘Beste Bouwer van het Jaar’. Bouwbedrijf Hoogeslag uit Mariënheem eindigde op de tweede plaats. M2 Bouw uit Dedemsvaart ging er met de eerste prijs vandoor.

Duizenden bouwbedrijven die actief zijn in (nieuw)bouw en verbouw profileren zich op bouwnu.nl zodat ze door hun klanten beoordeeld kunnen worden met reviews. Klanten geven op verschillende punten een cijfer, waarna per bouwbedrijf een overall score prominent wordt getoond op www.bouwnu.nl.

Informatiebijeenkomst over zonnepark bij Dedemsvaart

DEDEMSVAART/OMMEN/HARDENBERG – Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft een idee voor een grondgebonden zonnepark. Dit park is beoogd tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart. Het idee verkeert in een pril stadium. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf een informatiebijeenkomst op 23 januari in buurthuis Ommerkanaal.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en daarom heeft Raedthuys Pure Energie dit initiatief genomen.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 20 hectare. Het is nog niet besloten of het in een zogeheten zuid-opstelling of oost-west-opstelling wordt geplaatst. Bij een zuid-opstelling staan de zonnepanelen gericht op het zuiden. Bij een oost-west-opstelling is de ene helft van de zonnepanelen gericht naar het oosten en de andere helft naar het westen. De verwachte opbrengst van een zonnepark van deze beoogde omvang is 20 miljoen kilowattuur per jaar. Inwoners en bedrijven in de gemeente Ommen verbruikten in 2017 samen circa 81 miljoen kWh. Als het zonnepark 20 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat evenveel als 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen.

Participatie

Het idee verkeert nog in een pril stadium. Er is nog geen vergunning aangevraagd, er loopt geen formele procedure. Raedthuys Pure Energie wil eerst met de omgeving in gesprek en horen welke gedachten, vragen en ideeën er leven over dit idee bij omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook wil het bedrijf in samenspraak met de omgeving het plan concreet maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken over de landschappelijke inpassing en de wijze waarop de omgeving financieel participeert. Raedthuys Pure Energie heeft het idee om 25 procent van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

Als eerste stap voor dit gesprek met de omgeving organiseert het bedrijf een informatiebijeenkomst waarvoor iedereen die hier belangstelling voor heeft, is uitgenodigd. Deze bijeenkomst is op 23 januari in dorpshuis Ommerkanaal in Ommen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst kan Raedthuys Pure Energie een nadere toelichting geven op dit initiatief en ook visualisaties laten zien van hoe het zonnepark eruit kan zien. Daarnaast is het bedrijf benieuwd naar vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de omgeving. Ook bespreekt Raedthuys Pure Energie graag de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie.

Nieuwsbrief

Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Aan de hand van het gesprek met de omgeving wordt duidelijker hoe het plan kan worden ingevuld en wat de planning kan zijn. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via info@zonneparkdeveenwieken.nl.

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden, worden er nieuwsbrieven over het zonnepark verspreid. Aanmelden hiervoor kan via www.windparkdeveenwieken.nl/zon. Op deze website staat ook meer achtergrondinformatie.