Bijeenkomst biodiversiteit – gemeente Dalfsen

  13-09-2022
  14:00 - 23:59

  Locatie
  Havezate Den Berg te Dalfsen


  DALFSEN – Op dinsdag 13 september houdt de gemeente Dalfsen van 14.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst met als thema Biodiversiteit. Een belangrijk onderwerp waar de gemeente samen met ‘groene’ organisaties, inwoners, agrariërs, bedrijven en geïnteresseerden verder aan wil bouwen.

  Dit gebeurt door kennis te delen, elkaar te inspireren en zo het Groene Netwerk uit te breiden. Hiermee is de gemeente aanjager voor het thema Biodiversiteit in de breedste zin van het woord. Geïnteresseerden die de bijeenkomst in de werkschuur van Havezate Den Berg in Dalfsen willen bijwonen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar openbareruimte@dalfsen.nl.

  Wethouder Ruud van Leeuwen doet een oproep aan haar inwoners, agrariërs en bedrijven. “De groene organisaties zijn bij het voortraject, om te komen tot een beleidsplan, al goed vertegenwoordigd en de eerste aanmeldingen voor deze bijeenkomst zijn al binnen. Wel zijn we nog op zoek naar inwoners, agrariërs en bedrijven die met hun kennis en kunde een welkome aanvulling zijn voor het groene netwerk. Ik nodig u dan ook van harte uit om u voor deze bijeenkomst aan te melden.”

  Programma

  Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:

  14.00 – 14.30 uur Inloop
  14.30 – 14.40 uur Welkom door Wethouder Ruud van Leeuwen
  14.40 – 15.00 uur Inspirerende presentaties (o.a. Vlinderstichting)
  15.30 – 15.45 uur Pauze
  15.45 – 16.15 uur 1e ronde sessie vervolgstappen
  16.15 – 16.45 uur 2e ronde sessie vervolgstappen
  16.45 – 17.00 uur Afronding
  17.00 uur Napraten / borrel

  Inzien en reageren op beleidsplan

  De eerste stappen voor het Groene Netwerk zijn gezet bij de het opstellen van het concept Beleidsplan Biodiversiteit. Deze is te raadplegen op www.dalfsen.nl/biodiversiteit. Op deze pagina staat ook een formulier waarmee een reactie op het beleid gegeven kan worden.
  Het beleidsplan kent een vijftal speerpunten. Deze speerpunten worden in de toekomst samen met ‘groene’ organisaties, inwoners, agrariërs en bedrijven verder uitgewerkt en uitgebreid:

  *Groenstructuren en landschap
  *Ecologisch (maai)beheer van de bermen
  *Eikenprocessierups beheersing
  *Invasieve exoten beheersing
  *Snippergroen