Proef Dalfsen

  09-09-2023
  Hele dag

  Locatie
  Diverse locaties te Dalfsen


  DALFSEN – Het is hen gelukt: het volledig nieuwe stichtingsbestuur, dat eind maart aantrad, presenteert een uitgebreid programma van Proef Dalfsen, het veelzijdige evenement dat op zaterdag 9 september de zomer afsluit. Met veel vertrouwde onderdelen, maar ook met nieuwe programmapunten, die doelgroepen aanspreken die in eerdere edities niet of minder aan bod kwamen. Dit jaar staat Lemelerveld extra in de schijnwerpers.

  Begin dit jaar leek het er even op dat het succesvolle zomerevenement zou ophouden te bestaan. Maar uiteindelijk werd een volledig nieuw en verjongd bestuur bereid gevonden om het stokje over te nemen. Maar daardoor was de voorbereidingstijd kort. “In plaats van een heel jaar hadden wij circa vier maanden om alles te ontdekken en eigen te maken”, zegt voorzitter Peter van Drielen. “Daarom moesten we er veel meer tijd in investeren dan we aanvankelijk dachten, maar dat zien we ook als een investering in de toekomst. We hebben mensen leren kennen en contacten gelegd met vaste partners als de Historische Kring Dalfsen en Stichting Bierfestival Dalfsen. De opgedane ervaringen en inzichten kunnen we gebruiken bij de volgende keren dat we het evenement gaan organiseren.” Daarnaast bestond de kans dat de belangstelling voor deelname en sponsoring aan Proef Dalfsen verflauwd kon zijn door de twee coronajaren. Het tegendeel bleek waar. Secretaris Ruud Rollema: “We merkten meteen dat zowel deelnemers als sponsors nog steeds heel enthousiast zijn. De enorme bevlogenheid en betrokkenheid was nog steeds aanwezig, dat viel ons echt op. Bovendien kregen we van veel kanten steun en medewerking. Daardoor werd het voor ons een leuke en leerzame periode.”

  Nieuwe doelgroepen

  En dus laat Proef Dalfsen, als paraplunaam voor een veelheid van uiteenlopende activiteiten, de bezoeker op 9 september weer proeven van lokale cultuur, natuur, historie, sport en spel en lokale middenstand. “We hebben de basisactiviteiten weer overgenomen, dus veel blijft bij het oude”, aldus bestuurslid Hilligje Dunnik. “Maar daarnaast hebben we gezocht naar verbreding, vooral in de richting van doelgroepen die voorheen niet echt aan bod kwamen in het totaalprogramma. Hiermee willen we de oudere jeugd en de wat minder vitale senioren meer verbinden met het evenement.” Zo worden jongeren bediend met de mogelijkheid om te lasergamen, tafelvoetballen en poolen bij het Laserpunt in de Prinsenstraat. Dat is voor de gelegenheid omgedoopt in Jeugdhonk De Garage. In samenwerking met woonzorgcentrum Rosengaerde zijn ook voor ouderen activiteiten opgezet. “We stelden ons ten doel om Rosengaerde naar buiten te brengen en Proef Dalfsen naar binnen te brengen”, aldus Peter van Drielen. “Omdat op de voorafgaande vrijdagavond alles al klaarstaat voor de zaterdag, ontstond bij Rosengaerde en Stichting Bierfestival het idee om op deze vrijdagavond een bingo te houden op het Kerkplein, met muzikale omlijsting en leuke prijzen. Daarnaast opent Rosengaerde haar locatie in Dalfsen zaterdag de hele dag de deuren voor belangstellenden.

  Lemelerveld centraal

  Verder keren veel vertrouwde elementen terug in het programma: het Bierfestival in het hart van het dorp, de streekmarkt bij de Westermolen, activiteiten rond Open Monumentendag, kunst en cultuur bij de Trefkoele en muziekvereniging Excelsior, en de fietstocht. Nieuw bij dat laatste onderdeel is een verkorte afstand voor kinderen. Zoals elk jaar wordt één van de vijf kernen van de gemeente Dalfsen nadrukkelijk voor het voetlicht gehaald. Ditmaal is Lemelerveld aan de beurt, en in het bijzonder Natuurlijk Heidepark, waar veel extra activiteiten plaatsvinden, zoals een fototentoonstelling en een wandeling langs historische locaties. Het volledige programma is terug te vinden op www.proefdalfsen.nl en in het magazine dat onlangs verspreid is.

  Tekst: Hans Keesmaat
  Foto: Robert Westera