Sing-in

    09-04-2023
    19:00 - 23:59

    Locatie
    Protestantse Kerk te Oudleusen


    OUDLEUSEN – Op zondagavond 9 april is er in de Protestantse Kerk in Oudleusen een Paas Sing-in. Het thema is: De Heer is waarlijk opgestaan. Marjolein Dekker presenteert de Sing-in, Wim van Lenthe (piano), Leonardo van Lenthe (viool) en Jan Kramer (gitaar) begeleiden de samenzang. Ook voor de kinderen zijn er liederen uitgekozen. De kinderen die dat willen, mogen daarbij op het podium komen meezingen. De Diaconie-collecte is bestemd voor Kerk in Actie: noodhulp aan Ethiopië vanwege de langdurig droogte. Wie alvast wil doneren kan dat doen op rekening NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen o.v.v. Kerk in Actie Ethiopië. Via een QR-code wordt in de kerk de mogelijkheid geboden digitaal een bijdrage te geven. Er wordt ook met collectezakken bij de uitgang gecollecteerd. De Sing-in duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de aanbouw De Luwte. De organisatie heet iedereen welkom. Meer info: 0529-471762