Open Huis Grammofoonmuseum

  25-03-2023
  10:30 - 13:00

  Locatie
  Het Olde Gemientehuus te Nieuwleusen


  NIEUWLEUSEN – Het Grammofoonmuseum in Nieuwleusen houdt op zaterdag 25 maart open huis in het Olde Gemientehuus, Westeinde 2. Dit is vooral bedoeld om nieuwe vrijwilligers, sponsors en donateurs te werven. Ook wordt de schenking van Nieuwleusen Synergie bekrachtigd, waarmee het museum een personenlift in zijn nieuwe huisvesting kan installeren.

  Het Grammofoonmuseum is druk doende met de verhuizing van de huidige locatie aan De Smeule 3 naar Het Olde Gemientehuus, het voormalige raadhuis van de destijds zelfstandige gemeente Nieuwleusen. De verhuizing vindt binnenkort plaats, wanneer de verbouwing is afgerond. Want met deze verbouwing zijn de vele vrijwilligers momenteel druk in de weer. Omdat deze nu een punt bereikt heeft waarop de contouren van het nieuwe museum enigszins zichtbaar worden, heeft het bestuur van de Stichting Het Grammofoonmuseum besloten om een open huis te houden in het Olde Gemientehuus.

  Zichtbaarheid

  Hiermee wil men de zichtbaarheid van het museum vergroten, met name voor eventuele nieuwe sponsors uit middenstand en industrie. De deuren van het Olde Gemientehuus worden op 25 maart van 10.30 tot 13.00 uur opengesteld voor iedere geïnteresseerde die wil zien hoe de verbouwing vordert. Daarnaast worden sponsors en donateurs uitgenodigd en zijn ook andere belangstellenden welkom. Vooral als zij in de toekomst op een of andere wijze willen bijdragen aan het succes van het museum. Hoewel inmiddels een grote groep vrijwilligers de schouders onder het initiatief heeft gezet, is er met name nog behoefte aan gastheren en -gastvrouwen, presentatoren en mensen voor het onderhoud van de tuin.
  Om 11.00 uur vindt een officieel moment plaats. Dan ondertekenen bestuurders van het museum samen met enkele vertegenwoordigers van Nieuwleusen Synergie het overdrachtscontract voor de personenlift. De huidige goederenlift in het Olde Gemientehuus moet vervangen worden door een nieuwe personenlift, met het oog op de toegankelijkheid van het twee bouwlagen tellende gebouw. De realisatie hiervan – onderdeel van de lopende verbouwing – werd mede mogelijk dankzij een gulle gift van de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie, die onder meer inkomsten verwerft uit de exploitatie van twee windmolens.

  Oplevering en opening

  Tijdens het open huis wordt onder meer uitgelegd wat sponsors en donateurs (vanaf 25 euro) als tegenprestatie kunnen verwachten. Er zijn folders beschikbaar over het sponsor- en donateurschap en medewerkers van het museum geven tekst en uitleg over de verbouwing en hoe het museum straks gaat draaien. Naar verwachting kan het nieuwe museum rond begin juli worden opgeleverd. Het gaat dan proefdraaien, waarna in september de officiële opening volgt.

  Tekst/Foto: Hans Keesmaat