Informatieavond ‘Bouwen in Beerzerveld’

  12-12-2022
  20:00 - 23:59

  Locatie
  Kulturhus ’t Samenspel te Beerzerveld


  BEERZERVELD – In navolging van nieuwbouw in Mariënberg, uitbreiding Marke II en III, wil het Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg ook de leefbaarbeid in Beerzerveld vergroten.

  “Uit onderzoek, uitgevoerd door Beerzerveld Expeditie, is gebleken dat er voldoende animo bestaat voor het bouwen van nieuwe huizen voor zowel jeugd alsmede seniorenwoningen voor ouderen”, zegt Marcel Schuldink namens PB Beerzerveld/Mariënberg. “Uit de destijds gehouden enquête kwam een soort van dorpsvisie naar voren. De gemeente Ommen heeft ons gevraagd dit te faciliteren zodat wij het aanspreekpunt voor de bevolking zijn. Diverse initiatieven dienen zich aan, er zijn genoeg bouwplannen en daarom is het zaak stappen te zetten. Op maandagavond 12 december houden we een informatieavond in Kulturhus ’t Samenspel in Beerzerveld.”

  Knopen doorhakken

  Vanaf 20.00 uur wordt er door verschillende instanties informatie gegeven. “Wij willen inventariseren waar behoefte aan is, de gemeente Ommen zal tekst en uitleg geven en ook Vechtdal Wonen is aanwezig, aangezien bij nieuwbouw ook een deel bestemd zal zijn voor sociale woningen. Het is belangrijk dat mensen die echt willen bouwen in Beerzerveld zich deze avond melden en zich laten voorlichten, zodat we knopen kunnen doorhakken”, aldus Schuldink, sinds kort de nieuwe preses van het Plaatselijk belang Beerzerveld/Mariënberg.

  Koe bij de horens

  “Gezamenlijk optrekken om de leefbaarheid te vergroten, dat is van belang. Links en rechts hoor je verhalen van jonge inwoners die het liefst in Beerzerveld willen blijven wonen, ook oudere mensen die wellicht kleiner willen gaan wonen maar dat het liefst doen in hun dorp”, zegt Schuldink. “Natuurlijk zitten er wat haken en ogen aan, maar deze avond is mede bedoeld om nu eens de koe bij de horens te vatten. Een mogelijke locatie, het braakliggende terrein aan de van Alewijkstraat richting het spoor, staat onder meer op de nominatie voor bouwkavels. Succes van slagen heeft het mijn inziens zeker, maar dan wel met alle neuzen dezelfde kant op.”
  Schuldink hoopt op een hoge opkomst. De gemeente Ommen staat niet onwelwillend tegenover de plannen en is derhalve blij dat PB Beerzerveld/Mariënberg zich positief bemoeit met de plannen. “We moeten het nu concreet gaan maken. Heb je belangstelling, kom dan maandagavond 12 december naar de informatieavond.”