zaterdag 24 februari 2024 | WEEK 08 |
HomeWindpark De Veenwieken

Windpark De Veenwieken

eind september duidelijkheid over windpark de veenwieken

De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel nemen eind deze maand een besluit over de komst van windpark De Veenwieken. Zij bepalen of ze akkoord gaan met het bestemmingsplan en inpassingsplan voor de bouw van tien windmolens. Als ze akkoord gaan kunnen gemeente en provincie de omgevingsvergunningen voor de bouw van de windturbines verlenen. Volgens de huidige planning kunnen de turbines in De Veenwieken in 2018 draaien.

plannen de veenwieken opnieuw ter inzage

De ruimtelijke procedures rond windpark De Veenwieken worden vervolgd. Het ontwerpbestemmingspland, het ontwerpinpassingsplan, het aangepaste milieueffectrapport liggen vanaf donderdag 9 juni ter inzage. Op woensdag 22 juni 2016 organiseren de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst, tussen 18.30 en 21.00 uur in De Baron in Dedemsvaart.

plannen windpark de veenwieken ter inzage

De procedures om de komst van windpark De Veenwieken mogelijk te maken, gaan van start met het ter inzage leggen van het milieueffectrapport en voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan. Op woensdag 2 december organiseren de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 20.00 uur in De Baron in Dedemsvaart.

vvd overijssel tegen windmolenplan veenwieken

De VVD Overijssel is er op tegen dat de...

onderzoeken windpark de veenwieken afgerond

Het milieueffectrapport, bestemmingsplan en inpassingsplan voor windpark De Veenwieken...

windpark in dedemsvaart zuid zeer wenselijk

Natuur en Milieu Overijssel roept de gemeente Hardenberg op om samen met de gemeente Ommen de mogelijkheden te verkennen voor een windpark voor de locatie Dedemsvaart-Zuid

Meer deze week