Home / Rechterensedijk

Rechterensedijk

besluitvorming gemeente dalfsen kan beter en sneller

De gemeente Dalfsen kan best wat sneller beslissingen maken en duidelijker communiceren naar de inwoners. Dat concludeerden Devlin Bisschop, Niek ter Horst, Arnold Kaashoek, Gera Leusink en Kevin van der Linden, studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het kader van hun studie onderzocht het vijftal het besluitvormingsproces rondom de Rechterensedijk.

Verder lezen

reconstructie rechterensedijk dalfsen zes passeerstroken

Het college van B&W heeft de Dalfser gemeenteraad voorgesteld om in februari zes passeerstroken, alleen aan de noordzijde van de weg, aan te leggen bij de reconstructie van de Rechterensedijk als erftoegangsweg. Alternatief is om de passeerstroken afwisselend aan weerszijden van de weg aan te leggen. De belangrijkste overwegingen voor het college om te kiezen voor passeerstroken aan een zijde van de weg zijn de kosten, de uitvoering en het aanzicht. Voor de inrichting van de zes passeerstroken wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande open plekken. In totaal zullen zeven bomen gekapt moeten worden.

Verder lezen

bomen rechterensedijk blijven staan

De bomen langs de Rechterensedijk blijven voorlopig staan. Dat is de uitkomst van de Dalfser gemeenteraadsvergadering van maandagavond. Aanvankelijk was het de bedoeling om het aantal opties voor de Rechterensedijk eerst terug te brengen van zes naar twee, maar gekozen is uiteindelijk om nu al slechts één variant over te houden.

Verder lezen

dalfser politiek neigt naar behoud bomen

Het merendeel van de lokale politieke partijen in de gemeenteraad van Dalfsen ziet de bomen aan de Rechterensedijk het liefst blijven staan. Van de zes overgebleven opties, dienden de raadsfracties maandagavond allen twee voorkeursvarianten in. Behalve de VVD zien alle partijen optie 4, het inrichten van de Rechterensedijk als erftoegangsweg, als serieuze mogelijkheid.

Verder lezen

besluit rechterensedijk kan nog alle kanten op

Veel opties, veel meningen en veel publiek. De opkomst tijdens de openbare interactieavond over de Rechterensedijk gaf wel aan wat de weg los maakt in Dalfsen en omgeving. Maandag was de raadszaal in het gemeentehuis van Dalfsen tot aan de nok toe gevuld met raadsleden, insprekers, deskundigen en overige geïnteresseerden. De zes overgebleven opties passeerden de revue, waarbij de insprekers, fractievoorzitters en externe deskundigen uitgebreid aan het woord kwamen.

Verder lezen

vrienden van dalfsen 60 kmh is genoeg

De vereniging Vrienden van Dalfsen vindt dat de maximumsnelheid op de Rechterensedijk 60 kilometer per uur moet blijven. Daarbij zouden er volgens de vereniging passeerstroken moeten komen. Op dit moment zijn er nog zes mogelijke voor de Rechterensedijk. De keuze van de Vrienden van Dalfsen valt op optie 4.

Verder lezen