zaterdag 24 februari 2024 | WEEK 08 |
HomeRechterensedijk

Rechterensedijk

rechterensedijk drie dagen dicht voor aanleg passeerstroken

De veelbesproken werkzaamheden aan de Rechterensedijk in Dalfsen gaan dinsdag van start. De weg is vanaf dan gedurende drie dagen afgesloten. Het gaat voornamelijk om frees-, asfalterings- en bestratingswerkzaamheden voor de aanleg van passeerstroken.

passeerstroken aan een zijde rechterensedijk

Op de Rechterensedijk in Dalfsen mag straks 60 km/u worden gereden en er komen zes passeerstroken aan één zijde van de weg. Dat wil een meerderheid van de gemeenteraad van Dalfsen. De passeerstroken moeten zorgen voor meer veiligheid. Over drie weken lijkt de gemeenteraad in te stemmen met de voorkeursvariant van het college.

besluitvorming gemeente dalfsen kan beter en sneller

De gemeente Dalfsen kan best wat sneller beslissingen maken en duidelijker communiceren naar de inwoners. Dat concludeerden Devlin Bisschop, Niek ter Horst, Arnold Kaashoek, Gera Leusink en Kevin van der Linden, studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het kader van hun studie onderzocht het vijftal het besluitvormingsproces rondom de Rechterensedijk.

reconstructie rechterensedijk dalfsen zes passeerstroken

Het college van B&W heeft de Dalfser gemeenteraad voorgesteld om in februari zes passeerstroken, alleen aan de noordzijde van de weg, aan te leggen bij de reconstructie van de Rechterensedijk als erftoegangsweg. Alternatief is om de passeerstroken afwisselend aan weerszijden van de weg aan te leggen. De belangrijkste overwegingen voor het college om te kiezen voor passeerstroken aan een zijde van de weg zijn de kosten, de uitvoering en het aanzicht. Voor de inrichting van de zes passeerstroken wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande open plekken. In totaal zullen zeven bomen gekapt moeten worden.

bomen rechterensedijk blijven staan

De bomen langs de Rechterensedijk blijven voorlopig staan. Dat is de uitkomst van de Dalfser gemeenteraadsvergadering van maandagavond. Aanvankelijk was het de bedoeling om het aantal opties voor de Rechterensedijk eerst terug te brengen van zes naar twee, maar gekozen is uiteindelijk om nu al slechts één variant over te houden.

kap aan zuidzijde rechterensedijk toch een optie

De kap van de eiken aan de zuidzijde van...

dalfser politiek neigt naar behoud bomen

Het merendeel van de lokale politieke partijen in de gemeenteraad van Dalfsen ziet de bomen aan de Rechterensedijk het liefst blijven staan. Van de zes overgebleven opties, dienden de raadsfracties maandagavond allen twee voorkeursvarianten in. Behalve de VVD zien alle partijen optie 4, het inrichten van de Rechterensedijk als erftoegangsweg, als serieuze mogelijkheid.

d66 ziet rechterensedijk als erfontsluitingsweg

D66 Dalfsen vindt dat de Rechterensedijk moet worden ingericht...

besluit rechterensedijk kan nog alle kanten op

Veel opties, veel meningen en veel publiek. De opkomst tijdens de openbare interactieavond over de Rechterensedijk gaf wel aan wat de weg los maakt in Dalfsen en omgeving. Maandag was de raadszaal in het gemeentehuis van Dalfsen tot aan de nok toe gevuld met raadsleden, insprekers, deskundigen en overige geïnteresseerden. De zes overgebleven opties passeerden de revue, waarbij de insprekers, fractievoorzitters en externe deskundigen uitgebreid aan het woord kwamen.

vrienden van dalfsen 60 kmh is genoeg

De vereniging Vrienden van Dalfsen vindt dat de maximumsnelheid op de Rechterensedijk 60 kilometer per uur moet blijven. Daarbij zouden er volgens de vereniging passeerstroken moeten komen. Op dit moment zijn er nog zes mogelijke voor de Rechterensedijk. De keuze van de Vrienden van Dalfsen valt op optie 4.

eind september twee opties rechterensedijk

Op maandag 28 september zijn er nog twee opties over voor de Rechterensedijk tussen Dalfsen en Vilsteren. Vier van de zes varianten die er nu nog liggen, verdwijnen voor die tijd van tafel.

dalfsen betrekt inwoners bij rechterensedijk

De gemeente Dalfsen vraagt de mening van haar inwoners over de Rechterensedijk. Op maandag 7 september om 19.30 uur organiseert de raad een interactieve bijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens deze speciale raadscommissie kunnen inwoners en belanghebbenden hun mening geven over de zes inrichtingsvoorstellen van de Rechterensedijk.

dalfsen bekijkt alternatieven rechterensedijk

Het gemeentebestuur van Dalfsen gaat de komende tijd verschillende alternatieven voor de Rechterensedijk uitwerken. Langs de dijk staat een aantal oude karakteristieke bomen die het lastig maken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vorig jaar december besloot de gemeenteraad van Dalfsen 120 bomen langs de smalle weg te laten kappen om het aantal ongelukken op de weg te verminderen.

dalfsen denkt mee over rechterensedijk

Ruim 1100 inwoners van Dalfsen hebben gehoor gegeven aan...

boiten gb zal niet rigoureus kappen

“Ik kan me niet voorstellen dat Gemeentebelangen volhardt in haar rigoureuze kapplan, ook omdat het CDA daar niet meer in zal meegaan”, zegt Mark Boiten, één van de tegenstanders van de kap. Gemeentebelangen werd woensdagavond de grootste partij in de gemeente Dalfsen, gevolgd door het CDA.

Meer deze week