Home / Rechterensedi

Rechterensedi

reconstructie rechterensedijk dalfsen zes passeerstroken

Het college van B&W heeft de Dalfser gemeenteraad voorgesteld om in februari zes passeerstroken, alleen aan de noordzijde van de weg, aan te leggen bij de reconstructie van de Rechterensedijk als erftoegangsweg. Alternatief is om de passeerstroken afwisselend aan weerszijden van de weg aan te leggen. De belangrijkste overwegingen voor het college om te kiezen voor passeerstroken aan een zijde van de weg zijn de kosten, de uitvoering en het aanzicht. Voor de inrichting van de zes passeerstroken wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande open plekken. In totaal zullen zeven bomen gekapt moeten worden.

Verder lezen