zondag 03 december 2023 | WEEK 48 |
HomePol

Pol

opinie van hijum samen aan de slag voor snel internet

Snel internet is al lang geen luxe product meer. Maar ook niet overal vanzelfsprekend. Met name op het platteland kunnen huishoudens en bedrijven nog lang niet overal gebruik maken van de mogelijkheden die snel internet biedt. Zouden we breedband eigenlijk niet moeten beschouwen als een nutsvoorziening, net als riolering, water en energie? Misschien wel, maar provincies, gemeenten of het rijk bepalen dat helaas niet. Dat is een besluit dat door de Europese Unie moet worden genomen.

gerlant nu zonnepanelenpark in heeten later de volgende stap

In Heeten hebben ze het voor elkaar, ze krijgen hun zonnepanelenpark. Er werden door vijf partijen zienswijzen (bezwaren) ingediend, onder meer door buurtbewoners. Over geluid, uitzicht en vandalisme. Maar ook omliggende woningen zouden minder waard worden en het park zou zorgen voor horizonvervuiling. Gerlant Zielman schijnt zijn licht er over:

Meer deze week