zaterdag 20 juli 2024 | WEEK 29 |
HomeOnderwijs in

Onderwijs in

speciaal onderwijs wil geld toch zelf beheren

De gemeente ommen wil de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs niet overdragen aan de schoolbesturen. De Boslust, De Maat en de Johan Seckel hadden gevraagd om ‘doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsmiddelen’, maar volgens het gemeentebestuur kan dan geen ‘integrale afweging’ meer worden gemaakt over de onderwijshuisvesting. Ook zou dat de begroting van Ommen ontwrichten. De raad reageerde donderdagavond kritisch op het voorstel om het verzoek niet in te willigen en wil meer informatie.

Meer deze week