woensdag 17 april 2024 | WEEK 16 |
HomeGevolgen regeerakkoord

Gevolgen regeerakkoord

praat mee met ommen over bezuinigingen

De gemeente Ommen praat met burgers over de noodzakelijke bezuinigingen. Dinsdagavond is er in het gemeentehuis een bijeenkomst waar het gemeentebestuur wil peilen of er draagvlak is voor de nieuwe investeringen en bezuinigingsmaatregelen die het college in de Kadernota 2014 voorstelde en of er wellicht alternatieve ideeën zijn. De gemeente Ommen wil zo'n 3,5 miljoen euro bezuinigen.

toek vechthorst neem afstand van aedes

Huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK) roept ‘haar’ woningcorporatie Vechthorst uit Nieuwleusen op om afstand te nemen van de deal tussen minister Blok en Aedes. Vorige week deed Huurdersvereniging Salland (HVS) eenzelfde oproep aan SallandWonen.

ommen praat met burgers over bezuinigingen

Inwoners van Ommen mogen meepraten over de bezuinigingen en investeringen die de gemeente wil doen. Op 10 september gaat het gemeentebestuur peilen of er draagvlak is voor de nieuwe investeringen en bezuinigingsmaatregelen die het college in de Kadernota 2014 voorstelde en of er wellicht alternatieve ideeën zijn.

de veste kan oldenhaghen gaan bouwen

De Veste kan weer even vooruit. De woningstichting heeft van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) groen licht gekregen voor de uitvoering van 53 miljoen aan projecten, wat onder meer betekent dat het nieuwe zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen er definitief gaat komen. “Beschikbaarheid van geld is tegenwoordig alles,” zegt directeur Jan Sinke van De Veste.

ommen wil 35 miljoen euro bezuinigen

De gemeente Ommen gaat opnieuw 3,5 miljoen euro bezuinigen. Maatregelen van de landelijke overheid veroorzaken de komende jaren een flink gat in de begroting en dat gat wil het gemeentebestuur tijdig dichten. Daarom doet het college een serie bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad. “We zijn er op tijd bij, dus we hebben de luxe dat we ruimschoots met de samenleving in gesprek kunnen over de maatregelen,” aldus wethouder van Financiën Ko Scheele.

vechthorst licht huurverhoging toe

Directeur Willem Muijlwijk van woningstichting Vechthorst licht tijdens de...

ook huurders de veste hekelen huurverhoging

Drie huurdersverenigingen vragen aan woningstichting De Veste om de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door te voeren. Ze hebben diverse bezwaren tegen de kabinetsmaatregel.

vechthorst huurverhoging nu nog ongewis

Woningstichting Vechthorst weet nog niet of de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar al doorgevoerd kan worden. De woningstichting wacht af of de Belastingdienst in staat is om op tijd de juiste gegevens te leveren.

sinke de veste verlengstuk belastingdienst

De huurders van De Veste moeten samen 4,5 miljoen euro aan ‘verhuurdersheffing’ opbrengen en de nieuwbouw van Oldenhaghen staat op losse schroeven.

ook vechthorst niet blij met woonakkoord

Ook Woonstichting VechtHorst is niet blij met het akkoord over de woningmarkt. Eerder al liet Jan Sinke van De Veste weten dat de maatregelen niet de beoogde doorbraak op de woningmarkt opleveren. Het akkoord kan ook de goedkeuring van directeur Willem Muijlwijk van Woonstichting VechtHorst niet wegdragen.[/

de veste ontevreden over woonakkoord

Jan Sinke van De Veste is niet tevreden over het akkoord over de woningmarkt dat het kabinet vorige week sloot met een aantal oppositiepartijen. "Het heeft weinig goeds in zich en zal voor huurders en kopers en woningcorporaties niet die doorbraak opleveren die het kabinet belooft."

noten feitelijk een minderheidskabinet

Uit politiek Den Haag kwam deze week witte rook over een akkoord over de woningmarkt. De manier waarop dat akkoord tot stand kwam, was bijzonder. Minister Blok van Wonen moest een meerderheid in de Eerste Kamer vinden en onderhandelde daarom eerst vruchteloos met het CDA, om vervolgens met D66, ChristenUnie en SGP een akkoord te sluiten. “In feite is het gewoon een minderheidskabinet,” zo reageert oud-senator Han Noten.

ommen wacht nieuwe bezuinigingsronde 4 miljoen

Ommen staat opnieuw voor een ingrijpende bezuinigingsronde. Voor 2017 moet de gemeente maar liefst 4 miljoen euro aan besparing vinden. “Ik zie daarvoor kansen, maar het is ook wel een heel stevige opgave,” aldus wethouder van Financiën Ko Scheele.

raad tegen onderhandelingsakkoord

De regering is een onderhandelingsakkoord overeengekomen met de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) over de overheidsfinanciën. "Dit onderhandelingsakkoord beperkt de gemeenten sterk in investeringsmogelijkheden en doet inbreuk op de autonomie van gemeenten," aldus het CDA in Ommen bij monde van Piet Kant.

huurders in actie tegen maatregelen

De huurdersverenigingen Verenigd Huurbelang Ommen en Twee Onder Eén Kap voor de gemeentes Dalfsen en Staphorst roepen alle huurders en woningzoekenden op zich aan te sluiten bij de actie Huuralarm van de Nederlandse Woonbond. De aangekondigde maatregelen van het kabinet Rutte II zorgen volgens Verenigd Huurbelang voor een buitensporige lastenverzwaring voor huurders en leiden tot het failliet van de sociale huursector.

Meer deze week