woensdag 17 april 2024 | WEEK 16 |
HomeDuurzaam in Salland

Duurzaam in Salland

een mooie bloemenzee rondom akkers ijssellandschap

Randen van landbouwgrond liggen vaak in de schaduw. De gewassen groeien daar niet zo goed. Die grond is juist wel heel mooi te gebruiken voor een bloemenzee waar bijen, vlinders, maar ook bijvoorbeeld patrijzen dol op zijn. IJssellandschap gaat die manier van ‘randenbeheer’ stimuleren.

scan je bedrijf en wordt meer duurzaam

Hoe duurzaam is jouw bedrijf? Met Food2020 kun je dat laten onderzoeken. Uiteraard met als doel duurzamer te worden.

subsidie voor inhuur energieadviseur voor scholen

Les krijgen in een fris leslokaal. Je zou denken dat dat een gegeven is. Maar dat valt nog wel tegen. Met dertig kinderen in een lokaal, dat komt het binnenklimaat niet ten goede. Wat weer slecht is voor de leerprestaties. Daarom kunnen scolen nu gesubsidieerd advies krijgen hun lokalen fris te houden.

energie besparen overijssel betaalt mee bij particulieren en ondernemers

Energie besparen is zó belangrijk, vindt de overheid, dat moet je op allerlei manieren stimuleren. Vandaar dat er een aantal subsidiemaatregelen is. Zowel particulieren als ondernemers kunnen daar gebruik van maken. De regelingen verlagen de investeringsdrempel, maar drukt meteen ook de energierekening. Achterliggende gedachte van de overheid is de milieuwinst. De temperatuur op aarde stijgt gevaarlijk snel. Om dat een halt toe te roepen moet je alles uit de kast halen.

wantix laat kokkie bikes energieverbruik halveren met led

“Ze verbruiken nu 60 tot 65 procent minder energie op hun verlichting”, vertelt Bülent Köse van Wantix. Hij heeft met zijn bedrijf voor LED-verlichting een project gedaan bij Kokkiebike Lemelerveld.

kinderen koloriet ommen krijgen lesje afval scheiden

Het Koloriet vindt het belangrijk dat de kinderen op school leren om bewust om te gaan met het afval. Donderdagochtend kwam Geertje Blaauwbroek van de ROVA een voorlichting geven aan de kinderen van de onderbouw over hoe je het best afval kan scheiden en zo kan zorgen dat zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt.

inloopavonden groene loper vechtdal samen het vechtdal groener maken

Sinds begin dit jaar wordt er in het Vechtdal gewerkt om met name de kernen van aan de Vecht liggende plaatsen, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Gramsbergen, groener te maken. Dit gebeurt in het kader van het project de Groene Loper Vechtdal, dat onder andere door de Provincie Overijssel mogelijk gemaakt wordt. Ook Landschap Overijssel en IVN Overijssel ondersteunen dit project.

solar team twente presenteert zonneauto op pompdagen heino

Solar Team Twente presenteert op de zondag van de Pompdagen in Heino haar innovatieve zonneauto. Solar Team Twente bestaat uit studenten van Saxion en Universiteit Twente. In 2015 heeft het team met hun auto 'Red One' meegedaan aan de World Solar Challenge. Een race in Australië met auto's die volledig op zonne-energie rijden.

bijzonder natuurbericht de bruine kiekendief gekiekt

Bruine kiekendieven nestelen tussen het riet en op de grond. Zo'n nest kom je als mens dus zo maar niet tegen. Maar Sjaak Bruggeman wwet er een te zitten, sloop er heen en maakte er een foto van.

ilse poppe ook welzijn kan duurzaam

De gastcolumn deze maand is geschreven door Ilse Poppe. Ilse is medewerker dagbesteding in een verzorgingshuis waar ze zorgt voor een zinvolle dagbesteding middels activiteiten voor de ouder wordende mens.

de basisscholen van mijnplein wekken veertig procent van hun eigen stroom op

Veertig procent van de energiebehoefte van de basisscholen van mijnplein wordt door de scholen zelf opgewekt. Dat blijkt uit de energiegegevens van de scholen over 2015. Alle 22 basisscholen van mijnplein in Salland hebben zonnepanelen. Natuurlijk is mijnplein verheugd over dit bereikte resultaat, maar vooral ook de kinderen van de scholen zelf zijn trots op de resultaten.

subsidie voor verbinding tussen natuur en overijsselaars

De provincie Overijssel gaat door met het ondersteunen van vernieuwende projecten die natuur en inwoners verbinden. Naast de projecten die daarvoor vorig jaar zijn uitgevoerd of gestart, is er nu de subsidieregeling natuur en samenleving.

opinie niet praten over terugverdientijd bij duurzame acties

Gemeentebelangen Dalfsen wil dat de gemeente afstapt van de term terugverdientijd als het gaat om duurzame maatregelen voor eigen vastgoed. “Je kijkt ook niet hoe snel het geld terugverdiend is dat je investeert in de opleiding van je kinderen!” Dat laat Evert Jan Hof weten op onze vraag wat de politiek vindt van het idee voortaan geen gasaansluitingen meer aan te leggen naar nieuwbouwprojecten.

roep om provinciaal klimaatbeleid in overijssel

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks dienen komende Statenvergadering samen een initiatiefvoorstel in voor een ambitieus klimaatbeleid in Overijssel. Er moeten concrete klimaatdoelen worden opgesteld die diep en breed verankerd worden in het beleid voor een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dit volgens de partijen noodzakelijk.

roundup krijgt nog even de kans

‘De onkruidverdelger glyfosaat blijft voorlopig toegestaan’ meldt opiniemaker Jan Oostewechel ons. Hij schreef er recent een opinie over. Die kwam er in grote lijnen op neer dat als je niet zeker weet of glyfosaat kankerverwekkend is, dat je het dan beter maar niet kunt gebruiken. Bij twijfel niet inhalen.

Meer deze week