Dalfsen wil basisscholen Nieuwleusen concentreren in het Middengebied

0279597_Nieuwe_schoolgebouwen.JPG
Nieuwleusenaren konden na het officiële gedeelte van de tweede informatieavond de schetsplannen bekijken voor de nieuwbouw van de basisscholen en daar kanttekeningen bij plaatsen.

DALFSEN – Als het aan de gemeente Dalfsen ligt, worden vier basisscholen in Nieuwleusen samengebracht in een soort ‘kindplein’ in het Middengebied van het dorp. In het open gebied tussen de Koningin Julianalaan en kulturhus De Spil, om precies te zijn. Afgelopen woensdagavond presenteerde onderwijswethouder Jan Uitslag samen met vertegenwoordigers van de drie betrokken onderwijsinstellingen drie varianten voor de situering van de nieuwe schoolgebouwen.

Het gaat daarbij om ruwe schetsen, en niet meer dan dat. “We praten vanavond over de mogelijke locatie, maar nog niet over het ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de buitenruimte”, zo leidde Uitslag de avond in. Ouders en andere betrokken inwoners konden woensdagavond kanttekeningen plaatsen bij de drie situatieschetsen. Die worden waar mogelijk meegenomen bij de nadere uitwerking, die in een later stadium volgt. Wethouder Jan Uitslag en vertegenwoordigers van de drie betrokken schoolbesturen gaven in kulturhus De Spil tekst en uitleg over de noodzaak van de concentratie van de scholen, als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Het gaat om de protestants-christelijke scholen De Zaaier en De Wegwijzer (PCO-Nieuwleusen) en gereformeerde basisschool De Planthof (vereniging Florion). Ook openbare basisschool De Tweemaster (onderdeel van stichting OOZ), die nu al in het Middengebied staat, is bij de plannen betrokken. Deze school krijgt waarschijnlijk eveneens een plek in de nieuwe huisvesting. Hoewel ze wellicht worden ondergebracht in een gezamenlijke huisvesting, hechten zowel de gemeente als de schoolbesturen aan behoud van ieders eigen identiteit.

Locatiekeuze

De gemeente onderzoekt in samenspraak met de schoolbesturen al enkele jaren de mogelijkheden voor nieuwbouw al langer. Daar is alle aanleiding toe, want met name de gebouwen van De Zaaier en De Wegwijzer zijn na ruim veertig jaar aan vervanging toe. Tijdens een eerste verkennende informatieavond in november 2022 brachten aanwezigen al ideeën en wensen in, onder meer over de locatiekeuze. Genoemd werden onder meer de ijsbaan, het evenemententerrein en de Oosterbouwlanden, maar die vielen om uiteenlopende redenen af. Onder de ijsbaan loopt een gasleiding, de realisatie van een nieuw evenemententerrein buiten het dorp is ongewenst en de Oosterbouwlanden liggen niet centraal in het dorp.
De uitgekozen plek komt niet als een verrassing. De gemeente is altijd voorstander geweest van het samenbrengen van de drie scholen in het middengebied. Dat streven is vooral ingegeven door praktische en financiële motieven. “Hoe meer geld je in het onderhoud van gebouwen moet steken, hoe minder en overblijft voor het onderwijs”, aldus Uitslag. “Als je school te klein is, komt de levensvatbaarheid in het gedrang”, betoogde ook Ton Versteeg, bestuurder van PCO-N. “Een klein onderwijsteam beschikt over minder eigen expertise en de verwachting is dat het aanbod van leerkrachten in de toekomst alleen maar zal afnemen. Dat is echt een zorgelijke ontwikkeling.”

Veel onderhoud

Daarnaast vergen de huidige schoolhuisvestingen relatief veel onderhoud. Met name de gebouwen van De Zaaier en De Wegwijzer zijn oud en gedateerd. “Alles wat je daar nog in investeert, is in feite weggegooid geld”, aldus Uitslag. Dat geldt in mindere mate voor De Planthof, terwijl De Tweemaster problemen heeft met het binnenklimaat en op termijn moet worden aangepast aan de eisen van duurzaamheid.

Schaalvergroting

Daarnaast is concentratie van de huisvesting efficiënter vanwege de voordelen van schaalvergroting. Zo kunnen groei en krimp van de afzonderlijke scholen beter worden opgevangen. Een schoolgebouw met ruimte voor zo’n driehonderd tot maximaal vierhonderd kinderen is beter te exploiteren, zeker als daar aanvullende voorzieningen als kinderopvang en logopedie in worden ondergebracht. Daarvoor moet de bestaande samenwerking tussen de scholen intensiever worden. Daar voeren de schoolbesturen al gesprekken over. En hoewel er ook fusiebesprekingen gaande zijn tussen de Wegwijzer en De Zaaier, bestaat daarover nog geen zekerheid.

De presentatie van afgelopen week maakt duidelijk dat de gemeente nu uitgaat van drie opties met verschillende combinaties van scholen. In alle gevallen worden twee nieuwe, aan elkaar gekoppelde schoolgebouwen van twee bouwlagen gesitueerd op of nabij de plek van De Driehoek (kinderopvang en bso) en de omliggende parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen nemen overigens niet af in aantal, maar worden binnen de varianten opnieuw gesitueerd. De scholenconcentratie kan worden uitgebouwd tot een kind- en educatiecentrum, al is het lang niet zeker of de kinderopvang een plek kan krijgen in hetzelfde gebouw. De grond is eigendom van de gemeente.

Verkeerscirculatie

De getoonde schetsen zijn bewust globaal gehouden. Ze geven nog geen antwoord op vragen van inwoners over zaken die later in beeld komen. Aanwezigen spraken onder meer hun zorgen uit over de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en de overblijvende speelruimte en het ogenschijnlijk ontbreken van een totaalvisie op de dorpsontwikkeling. De kanttekeningen worden meegenomen in een visiedocument, dat er vóór 1 september moet liggen. Volgens de planning die er nu ligt, kan de gemeenteraad in oktober een besluit nemen over de locatiekeuze. De aanwijzing van een architect is dan de volgende stap, waarna een ontwerp volgend jaar tot stand kan komen. De bouw zou dan in 2026 kunnen starten, waarna de nieuwe gebouwen in het schooljaar 2028-2029 in gebruik kunnen worden genomen.

 

Tekst/Foto: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.