Gemeente Dalfsen sluit 2023 positief af, door eenmalige meevallers

0278994_Gemeentehuis_Dalfsen_1.JPG

‘Om financieel gezond te blijven, is het nodig regie te houden op financiën’

DALFSEN – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft de jaarrekening van 2023 goedgekeurd en legt deze in juni 2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het college B&W verantwoording af over de behaalde resultaten en de bijbehorende financiële middelen: wat waren de doelstellingen, wat is er bereikt en wat heeft het gekost.

Wethouder Van Leeuwen: “Door de val van Rutte IV hebben we een aantal besluiten niet kunnen nemen en vooruit moeten schuiven. Ook blijft het onduidelijk hoeveel geld er vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten gaat. Ondanks deze onzekerheden werkten we in Dalfsen verder aan onze drie hoofdthema’s; wonen, platteland en inwonerbetrokkenheid met als doel samen verder te bouwen aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het vinden van geschikte locaties voor woningbouw, deze zijn eind 2023 begin 2024 vastgesteld. Verder is er gewerkt aan een gerichte aanpak op gebied van preventie en gezondheid. Op het gebied van inwonerbetrokkenheid speelden de gebiedsverbinders een nieuwe rol en zijn er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar de meningen van inwoners gepeild werden. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel bleef vragen om hulp vanuit de rest van Nederland. Eind 2023 hebben we daarom een groep vluchtelingen opgevangen in De Wiekelaar in Oudleusen die begin 2024 verhuisden naar een tijdelijke locatie in Lemelerveld. Het hoog water na overvloedige regenval in december vroeg vanuit onze organisatie veel inzet. Deze ontwikkelingen vragen om een flexibele, wendbare inzet van de medewerkers van de gemeente Dalfsen”, aldus wethouder Van Leeuwen. “Het is gelukt om het overgrote deel (84%) van de taken die we ons hadden voorgenomen uit te voeren én het jaar af te sluiten met een positief resultaat.”

Positief resultaat in 2023

De inkomsten voor de gemeente blijven lastig in te schatten. In het najaar was het de verwachting dat het jaar 2023 met een negatief resultaat van € 1,7 miljoen zou worden afgesloten. Uiteindelijk is het resultaat over 2023 positief uitgevallen met € 6,7 miljoen. Dit komt deels door extra incidentele uitkeringen van het Rijk, voor bijvoorbeeld opvang Oekraïners, compensatie ten behoeve van energiearmoede en beschermd wonen. Een deel van deze plannen (ongeveer 1,2 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2024.

Samen verder bouwen

Begroten bij een gemeente is ieder jaar weer een uitdaging. Zo zijn de inkomsten vanuit het Rijk heel lastig te voorspellen. Daarnaast zijn er op verschillende momenten in het jaar incidentele bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. De hoogte van deze extra inkomsten is vooraf niet bekend. Ook kunnen kosten hoger uitvallen door bijvoorbeeld inflatie. Wethouder Van Leeuwen: ‘De gemeente Dalfsen is al jaren een financieel gezonde gemeente met reserves en een sluitende begroting. We moeten ons realiseren dat we niet de zekerheid hebben dat dit zo blijft. Gemeenten krijgen jaar op jaar minder geld vanuit het Rijk terwijl er wel steeds meer taken bijkomen. We hebben het jaar 2023 positief kunnen afsluiten, maar om ook in de toekomst financieel gezond te blijven, is het nodig dat we regie blijven houden op de financiën.

Jaarrekening inzien

Het voorstel en bijlagen voor de jaarrekening 2023 kunt u inzien via: https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2024/27-mei/19:30. In de raadscommissie van 3 juni staat de jaarrekening opnieuw beeldvormend op de agenda voor eventuele aanvullende vragen. Op 10 juni zal de raadscommissie naar verwachting een oordeel geven over de jaarrekening. Besluitvorming vindt plaats in de raad van 24 juni 2024.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.