Raadsmeerderheid akkoord met verkeersplan centrum Ommen, maar de uitvoering kan nog wel even duren

0276711_verkeersplan_Ommen.jpg
Een overzicht van het totaalpakket aan verkeersmaatregelen voor het centrum waar de gemeenteraad van Ommen afgelopen donderdagavond mee instemde. Alleen de voorgenomen opwaardering van de maximumsnelheid op het eerste deel van de Coevorderweg is geschrapt. Hier mogen automobilisten hooguit 50 km per uur in plaats van de geplande 70 km.

OMMEN – De kogel is door de kerk: het centrum van Ommen krijgt definitief een nieuwe verkeerscirculatie. Centraal daarbij staan de beweegbare pollers op de Vechtkade en de Julianastraat, die daarmee worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat verkeer wordt voortaan via de Coevorderweg en Slagenweg geleid, in combinatie met aanvullende maatregelen die de toegang tot het centrum van alle zijden verkeersveiliger moeten maken. Dat is althans het oordeel van een meerderheid van de gemeenteraad, die daar afgelopen donderdagavond mee instemde.

De stemverhouding (tien voor, zes tegen, oftewel de coalitiepartijen LPO, CDA en ChristenUnie versus oppositiepartijen VOV, PvdA, D66 en VVD) was vooraf al op voorhand uit te rekenen. Toch krijgen burgemeester en wethouders nog wat huiswerk mee, als gevolg van enkele amendementen die werden aangenomen. “Dit is een belangrijk moment voor Ommen, maar zeker geen eindpunt”, stelde wethouder Alice van den Nieuwboer treffend vast. Want het zal naar verwachting nog zo’n drie jaar duren voordat het totaalpakket aan maatregelen – een investering van bijna vijf miljoen euro – daadwerkelijk gestalte krijgt. Bovendien hangt het spook van de stikstofproblematiek nog boven het besluit. Verscheidene partijen spraken dan ook de hoop uit dat het college tot die tijd geen onomkeerbare verkeersmaatregelen neemt.

Veel discussie

Toch blijft het zeer de vraag of de aangenomen plannen breed worden gedragen in de lokale samenleving. De verkeersproblematiek in en rond het centrum van Ommen is al jaren onderwerp van discussie, zowel in als buiten de politieke arena. Vooral nadat het plan tot volledige afsluiting van het centrum voor (doorgaand) verkeer in 2021 door de gemeenteraad werd omarmd. Met een startbudget van 50.000 euro voor een nadere verkenning werd in samenspraak met verkeerskundig bureau Movares een definitief ontwerp uitgewerkt. Het eindresultaat leidde vooral tot ergernis bij ondernemers in het centrum, die de afgelopen maanden op allerlei manieren in actie kwamen. Inclusief een petitie met drieduizend handtekeningen en een ‘last minute’ opgesteld alternatief plan met de naam Houd Ommen Bereikbaar. Maar die konden het tij niet keren, zo bleek donderdagavond. Ook de 21 insprekers tijdens de commissievergadering van twee weken eerder konden de meerderheid van de gemeenteraad niet op andere gedachten brengen.

Geen 70 op Coevorderweg

Toch is het definitieve ontwerp nog op enkele punten aangepast. Een raadsmeerderheid (opnieuw: 10 tegen 6) sprak zich uit voor een amendement dat de geplande opwaardering van de Coevorderweg tegengaat. Met het oog op de nieuwbouwplannen voor fase 3 van de nieuwbouwwijk Vlierlanden werd het aanvankelijke voornemen afgewezen om op het eerste gedeelte van de Coevorderweg (vanaf de Hessel Mulertbrug) de snelheid te verhogen naar 70 km per uur. “Dat is een relatief kort stuk, en het zet qua tijdwinst geen zoden aan de dijk”, motiveerde ChristenUnie-raadslid Gerard Marsman, die het amendement mede indiende. “Met 70 km zijn we verplicht om naast geluidsarm asfalt (overigens ook een ‘must’ bij 50 km, red.) ook een geluidsscherm van soms wel vier meter hoog aan te brengen. Dat lijkt ons niet passend in die omgeving.” Andere moties die werden aangenomen, voorzagen in het opnieuw bekijken van cameratoezicht als alternatief voor de afsluitende pollers, terwijl daarnaast de 130 parkeerplaatsen op de Markt moeten worden uitgebreid.

Alternatief afgewezen

Een motie tot nadere uitwerking van het alternatieve plan, ingediend door VOV-raadslid Erik Pieters, kon niet op een meerderheid rekenen. Pieters voorziet ‘dagelijks 5100 autobewegingen méér over de route Coevorderweg en Slagenweg’. “Alle verkeer vanuit Ommen-zuid moet nu over Ommen-noord. Dat gaat op veel plekken in Ommen problemen opleveren.” Zijn fractie ziet meer in een regionale oplossing, in samenspraak met omliggende gemeenten. Een zuidelijke aftakking van de N348 wordt op termijn overigens wel degelijk als een optie gezien, maar dat kan nog jaren duren.
Een deel van de raad vindt het idee van een verkeersluwe Vechtkade sympathiek, maar “wanneer je die route openhoudt, blijf je zeker 30 procent meer doorgaand verkeer door het centrum houden”, stelde Marsman. Van den Nieuwboer was het daarmee eens: “Ik waardeer de inbreng, maar het lijkt me in dit stadium niet verstandig om het hele proces rond de verkeersstructuur nog eens opnieuw te doen.”

Frustratie

Henri Mors (D66) vreest dat de huidige oplossing de verkeersveiligheid niet zal bevorderen. “Met name de onoverzichtelijkheid van de parkeerlocaties gaat leiden tot frustratie. En er is geen gevaarlijker automobilist dan een gefrustreerde automobilist. En met fietsers er tussendoor is dit een perfect scenario voor ongelukken.”

Toch zal er nog heel wat water door de Vecht – en doorgaand verkeer door het centrum – stromen voordat de maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd. Al was het maar omdat de protesten met dit raadsbesluit niet zullen verstommen. Nu al hebben ondernemers in het centrum kenbaar gemaakt dat ze dreigen met financiële claims, die mogelijk in de miljoenen gaan lopen.
Tekst: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.