Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen 2024 in gemeente Dalfsen

DALFSEN – Ook dit jaar stond in Dalfsen de dag voor Koningsdag in het teken van de lintjesregen. Zes inwoners van de gemeente Dalfsen mochten 26 april een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Burgemeester Erica van Lente verraste de zogenoemde gedecoreerden in de ochtend met het grote nieuws en reikte de onderscheiding uit. Tijdens de speciale Oranjereceptie in het gemeentehuis op dezelfde dag om 15.30 uur worden alle gedecoreerden nog eens extra in het zonnetje gezet.

De volgende personen uit de gemeente Dalfsen ontvingen een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere inzet.

Koninklijke Onderscheiding voor Hennie Eggen-De Ruiter

Hennie Eggen-De Ruiter (77 jaar) uit Lemelerveld is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hennie Eggen is een betrokken, actieve vrijwilliger en zet zich met name in voor de inwoners in de kern Lemelerveld. Sinds 1995 is zij actief voor de Protestantse Gemeente Lemelerveld als wijkouderling, voor de kindernevendienst, het jeugdwerk, als vicevoorzitter van de kerkenraad, is contactpersoon voor gastpredikanten, lid van het bezoekteam en zorgt voor de bloemengroet. Haar hart gaat vooral uit naar het contact met de medemens.

Sinds 6 jaar is Hennie Eggen een betrokken en enthousiast vrijwilliger voor Koffiehus De Kletsmajoor, een ontmoetingsplek met een maatschappelijke en sociale functie. Het Koffiehus wordt gerund door vrijwilligers met assistentie van cliënten van de naastgelegen dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor de Stichting Evenmens was Hennie Eggen actief bij de vrijwillige thuiszorg en palliatieve terminale zorg. Zij heeft diverse zorgvragers en hun naasten thuis ondersteund.

Ruim 18 jaar is Hennie Eggen vrijwilligster voor Begrafenisvereniging De Laatste Eer in Lemelerveld. Zij zorgt er mede voor dat de begraafplaats er verzorgd uit ziet. Voor Saam Welzijn is Hennie Eggen sinds 2013 gastvrouw in Kulturhus De Mozaïek, maakt zij deel uit van het mantelzorgteam en is zij vrijwilligster in de huiskamer van de dagbesteding van Saam.

Hennie Eggen heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Hennie Eggen vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

Protestantse gemeente Lemelerveld
1995-2003Leider van kindernevendiensten. Wijkouderling en voorzitter van het ouderlingenberaad
1996-hedenActief lid van de Vrouwengroep Drieklank. Betrokkene was meerdere perioden lid van het bestuur
2009-2014Wijkouderling en vicevoorzitter van de kerkenraad. Tevens was betrokkene voorzitter van het ouderlingenberaad.
2014-hedenVrijwilliger. Betrokkene verricht bezoekwerk en schoonmaakwerkzaamheden en zij fungeert als contactpersoon voor de gastpredikanten

 

Overige activiteiten
2003-2018Vrijwilliger palliatieve terminale zorg bij de Stichting Evenmens
2005-hedenVrijwilliger bij de Begrafenisvereniging De Laatste Eer Lemelerveld
2013-hedenVrijwilliger bij Saam Welzijn. Betrokkene maakt deel uit van het mantelzorgteam. Verder fungeert zij als gastvrouw bij het Kulturhus De Mozaïek en bij de Huiskamer, een dagbesteding zonder indicatie. Ook is zij actief voor het Koffiehus De Kletsmajoor, een ontmoetingsplek met een maatschappelijke en sociale functie.

Koninklijke onderscheiding voor Riek Kok-Van Lenthe

Riek Kok-Van Lenthe (82 jaar) uit Dalfsen is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Riek Kok is al jarenlang actief als een enthousiaste, betrokken, meelevende inwoonster van de gemeente Dalfsen.

Als eerste vrouwelijke bestuurslid werd zij actief voor de Middenstands- en Reclamevereniging (nu Ondernemersvereniging) Nieuwleusen. Voor die tijd een opvallende voorbeeldfunctie. Mede dankzij haar inzet is deze vereniging gegroeid naar de huidige Ondernemersvereniging Nieuwleusen. Daarnaast was zij ook actief als mantelzorger. Omdat zij een warm hart heeft voor de St. Molen Massier heeft zij zich breed ingezet voor de activiteiten die een dergelijke stichting bezigt om een en ander financieel haalbaar te houden. Na de verhuizing heeft ze in Dalfsen het vrijwilligerswerk verder vormgegeven. Geen moeite was haar te veel: als lid van de werkgroep Roemenië heeft ze veel taken opgepakt, alles voor het goede doel en om het de mensen in de minder toebedeelde partnergemeente iets beter te laten krijgen.

Ze draagt de Protestantse Gemeente in Dalfsen een warm hart toe. Ze was lid van de bazaarcommissie, schoonmaakster, koffiedame en bezoekdame. Vele jaren lang en nog steeds actief.

Riek Kok verrichte al deze taken uit een warme liefde voor haar medemens, met een niet aflatende inzet en een luisterend oor. Riek Kok heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Riek Kok vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

Protestantse gemeente Dalfsen
2000-2021Bezoekdame
2000-2007Lid van de bazaarcommissie
2004-2017Lid van de werkgroep Roemenië
2007-2022Gastvrouw
2008-2022Lid van de schoonmaakploeg
2009-2015Koffie schenken na afloop van de kerkdienst
Overige activiteiten
1976-1984Secretaris van de Middenstandsvereniging Nieuwleusen. Medeorganisator van activiteiten.
1989-hedenMantelzorger
2009-2016Vrijwilliger bij de Stichting Molen Massier in Nieuwleusen.

 Koninklijke onderscheiding voor Annemie Lepelaars

Annemie Lepelaars (64 jaar) uit Dalfsen is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het vrijwilligerswerk zit Annemie Lepelaars in het bloed. Ze wil de wereld mooier maken door zich in te zetten voor maatschappelijke belangen, de gemeenschap en met name de kwetsbare anderen. Ze is gedreven in haar werkzaamheden en dat brengt ze op vele terreinen aan het licht.

In 2005 startte Annemie Lepelaars met haar voormalige echtgenoot als pioniers zorgboerderij Landjuweel de Hoeven. Een plek waar cliënten zich gezien voelen, kleinschalig, in het groen en een veilige omgeving. Van daaruit werden er groenten en vlees beschikbaar gesteld aan de voedselbank en ondersteunende materialen aan culturele initiatieven. En dat vanuit de ideologie: groen, duurzaam en biologisch. Inmiddels versterken de zorgboeren in de gemeente elkaar door op haar initiatief te zijn gaan samenwerken; de vereniging Zorgboeren Overijssel. Onder haar bezielende leiding is de vereniging gegroeid tot een niet meer weg te denken vereniging om de belangen van zorgboeren te behartigen en kennis en kunde te delen en te ontwikkelen.

Annemie Lepelaars was een zeer actief lid van de Coöperatie Boer en Zorg, eerst in haar eigen regio en later waaierde dat uit op diverse terreinen om de inrichting van het sociaal domein voor betrokkenen maar zo goed mogelijk in te richten. Ze is een inspirator voor andere leden.

Annemie Lepelaars heeft zich ook jarenlang ingezet voor de vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Na het behalen van het benodigde certificaat ging ze als groepleidster aan de slag om jonge moeders te informeren over het belang van borstvoeding en was ze lid van de landelijke hulpdienst.

Haar energieke inzet is van groot belang geweest voor de initiatieven die op haar pad kwamen. Op haar voorzet werd een werkgroep opgericht om in 1995 de inmiddels jaarlijkse kinderspelweek op te starten.

Verder was ze voorzitter van de Dalfser Vrouwenraad, een overkoepelend orgaan van zes vrouwenverenigingen. Vanuit het voorzitterschap nam ze deel aan andere overlegstructuren waaronder de (latere) Participatieraad. Ze was een kartrekker, stond voor de inwoners en wilde hen doen aansluiten op het leven in onze samenleving.

Annemie Lepelaars was een aantal jaren voorzitter van Plaatselijk Belang Ankum. In die hoedanigheid leidde ze ook de jaarlijkse vergaderingen met de gemeente/politie met een diversiteit aan onderwerpen. In 2021 is ze gepensioneerd en heeft ze haar taken op de zorgboerderij mede door het overlijden van haar man overgedragen. Als vrijwilligster heeft ze zich na haar verhuizing sinds kort verbonden aan het Hospice in Dalfsen.

Annemie Lepelaars heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd en doet dat nog. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Annemie Lepelaars vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

2017Bestuurslid van de Participatieraad/WMO-raad van de gemeente Dalfsen
1986-1995Vrijwilliger bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Betrokkene was groepleidster en zette zich in bij de hulplijn
1991-1999Lid van de parochieraad van de R.K.-kerk Dalfsen. Betrokkene verzorgde kindernevendiensten en begeleidde het jongerenpastoraat
1994-1998Bestuurslid van de Kinderspelweek Dalfsen
2000-2006Voorzitter van de Vrouwenraad Dalfsen
2005-2021Bestuurslid/voorzitter van de Vereniging Zorgboeren Overijssel.
2007-2011Voorzitter van Plaatselijk Belang Ankum
2011-2021Lid van de coöperatieraad van de Coöperatie Boer en Zorg
2022-hedenVrijwilliger bij Hospice Dalfsen.

Koninklijke onderscheiding voor Henk Makkinga

Henk Makkinga (70 jaar) uit Dalfsen is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk Makkinga is sinds eind jaren ’90 een actief lid van de Historische Kring Dalfsen. Sinds 2010 heeft hij het coördinatorschap van de werkgroep 1939-1945 op zich genomen. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Deze werkgroep richt zich op hetgeen er in Dalfsen e.o. heeft afgespeeld tijdens de oorlogsjaren. De werkgroep heeft informatiepanelen geplaatst op diverse locaties en daaraan een fietstocht verbonden. Henk Makkinga heeft meegewerkt aan publicaties van boeken, bladen en artikelen en ook is de collectie van de Historische Kring Dalfsen uitgebreid en opgeslagen. Ook is Henk Makkinga contactpersoon voor de familie van een geallieerde piloot die in de oorlog is omgekomen in Dalfsen. De werkgroep verricht tevens veldonderzoeken op plekken waar nog zichtbare oorlogsactiviteiten zoals onderduikplekken zijn.

Sinds 1995 is Henk Makkinga penningmeester van de Scouting Dalfsen. Vanaf 1997 was hij 6 jaar lang voorzitter. Hij wordt geprezen om zijn rechtvaardige, vriendelijke en joviale manier van besturen.

Daarnaast heeft Henk Makkinga deel uitgemaakt van het toenmalige bestuur van de Stichting Vrienden van Rosengaerde. Hij had een aantal activiteiten onder zijn hoede. Hij verzorgde de werving van nieuwe donateurs, dacht mee met activiteiten en hielp bij praktische zaken. Door het uitvoeren van deze activiteiten draagt de stichting bij aan het welzijn van de bewoners van Stichting Rosengaerde ouderenzorg.

Henk Makkinga zet zich al jarenlang in voor het verenigingsleven in Dalfsen en het welzijn van de bewoners van ouderencentra. Hij heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Henk Makkinga op vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1990-hedenVrijwilliger bij de Historische Kring Dalfsen. Betrokkene fungeert als lid en coördinator van de werkgroep 1939-1945. Hij realiseerde informatiepanelen op de 12 locaties waar tijdens de oorlog vliegtuigen zijn neergestort en tevens een fietsroute langs deze plekken. Hij werkt mee aan diverse boeken over de oorlog en schrijft artikelen. Onder zijn leiding is de collectie oorlogsinformatie uitgebreid. Hij houdt presentaties en lezingen en ontwikkelde mede een lespakket voor de groepen 7 en 8.
1993-1999Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Rosengaerde te Dalfsen.
1995-2006Penningmeester en voorzitter van de Stichting Scouting Dalfsen.

 

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Vasse

Gerard Vasse (75 jaar) uit Nieuwleusen is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Vasse zet zich al geruime tijd in voor de gemeenschap in Nieuwleusen. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar hulp aan de medemens.

Voor de Hervormde Gemeente Nieuwleusen was Gerard Vasse actief als ouderling-kerkrentmeester, gaf leiding aan de zondagschool en is nog bezoekmedewerker. Zijn inzet, zorgvuldigheid, aandacht en mensgerichtheid zijn van grote betekenis voor de Hervormde Gemeente.

Gerard Vasse was daarnaast bestuurslid bij de Vereniging Christelijk Protestants Onderwijs Nieuwleusen. Hij toonde zich zeer betrokken bij het onderwijs.

Gedurende 16 jaar maakte hij deel uit van de Chr. Gemengde Zangvereniging Sursum Corda. Naast een toegewijd bestuurslid was Gerard Vasse ook betrokken bij de muziekkeuzes.

De Stichting Oekraïne Nieuwleusen biedt al 30 jaar hulp aan de allerarmsten in Beregovo en omgeving in het westen van de Oekraïne. Gerard Vasse was actief in de activiteitencommissie. Hij benaderde potentiële vrijwilligers en zette zich in voor acties. Een werkbezoek aan Oekraïne maakte veel indruk en maakte hem nog gedrevener.

De Stichting Saam Welzijn heeft een klussendienst waar zelfstandig wonende ouderen een beroep op kunnen doen. Gerard Vasse is ook hier een betrokken vrijwilliger. Hij heeft een goed netwerk en denkt graag mee in oplossingen.

Na een lange periode van voorbereiding is er hard gewerkt aan de realisatie van een natuurboerderij in Nieuwleusen (BalkInn). Gerard Vasse zorgde voor de wekelijkse planning en steekt graag de handen uit de mouwen. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet worden enorm gewaardeerd.

Gerard Vasse heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft andere daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten is Gerard Vasse op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1978-hedenVrijwilliger bij de Hervormde gemeente Nieuwleusen. Betrokkene gaf leiding aan de zondagschool en fungeerde jarenlang als ouderling-kerkrentmeester. Hij bezocht veel mensen en was verantwoordelijk voor het (financiële) beheer van de gebouwen
1984-1989Bestuurslid van de Vereniging Christelijk Protestants Onderwijs in Nieuwleusen
2007-2023Bestuurslid van de Chr. Gemengde Zangvereniging Sursum Corda in Nieuwleusen.
2011-2019Vrijwilliger bij de Stichting Oekraïne Nieuwleusen. Betrokkene organiseerde mede 2 grote acties per jaar om fondsen te werven.
2019-hedenVrijwilliger bij Saam Welzijn in Nieuwleusen. Betrokkene verricht via de klussendienst onderhoud aan tuinen van de hulpvragers.
2020-hedenVrijwilliger bij de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen
2022-hedenVrijwilliger bij Stichting Natuurboerderij BalkInn in Nieuwleusen.

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Heusinkveld

Gerrit Heusinkveld (77 jaar) uit Nieuwleusen is op vrijdag 26 april 2024 onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Heusinkveld is al 40 jaar lang een actieve vrijwilliger bij de Tennisvereniging Nieuwleusen. De eerste periode, vanaf 1982 was hij voorzitter van het bestuur. Daarnaast zorgt hij op de meeste zaterdagen voor het onderhoud van de tennisbanen. Hij was organisator van de jaarlijkse Aluvo-loop die 6 jaar lang maandelijks werd georganiseerd en hij organiseerde het 55+ tennistoernooi.

Bij de Toerclub Nieuwleusen is Gerrit Heusinkveld 17 jaar lang actief vrijwilliger geweest. Hij organiseerde in het voorjaar de dauwtraprit, waarvan de opbrengst naar een goed doel ging.

Sinds 2008 organiseert Gerrit Heusinkveld bij Saam Welzijn met veel plezier de fietstochten voor ouderen, waarbij hij ook de begeleiding op zich neemt.

Naast het vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen is Gerrit Heusinkveld als mantelzorger voor meerdere mensen zeer belangrijk geweest en dat doet hij tot op heden. Hij ondersteunde bij het draaiend houden van een boerderij, begeleidde een plaatsgenoot bij het wandelen, een andere plaatsgenoot bij het fietsen, verzorgde de tuin, maakte een bezoekrooster en deed allerlei hand- en spandiensten. Uit vorenstaande blijkt dat Gerrit Heusinkveld zich al jarenlang een groot deel van de week inzet voor het welzijn van anderen en voor het verenigingsleven in Nieuwleusen.

Gerrit Heusinkveld heeft zich een lange periode ingespannen voor de samenleving of heeft anderen daartoe gestimuleerd. Gezien de aard, duur en uitstraling en betekenis van de activiteiten is Gerrit Heusinkveld op vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op een rij de activiteiten:

1982-hedenVoorzitter van en vrijwilliger bij de Tennisvereniging Nieuwleusen. Betrokkene organiseerde tot 2001 de jaarlijkse Aluvo loop. Daarnaast organiseerde hij het 55+ toernooi.
2003-2019Mantelzorger/ondersteuner
2003-2020Vrijwilliger bij de Toerclub Nieuwleusen. Betrokkene organiseerde de jaarlijkse dauwtraprit.
2005-2008Mantelzorger/ondersteuner
2008-hedenVrijwilliger bij Stichting Saam Welzijn Nieuwleusen. Betrokkene organiseert fietstochten voor ouderen. Daarnaast werkte hij mee aan de podcast serie over ouder worden.
V.a. resp. 2010/2013/2019 – hedenMantelzorger/ondersteuner voor diverse plaatsgenoten

 

 

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.