Gemeente peilt behoefte aan woningtypen per kern voor nieuwe Woonzorgvisie

0276364_Woonvisie2.JPG
In alle kernen van de gemeente Dalfsen worden dezer dagen inloopavonden gehouden. Daarmee wil de gemeente de woonwensen per kern inventariseren, wat rond de zomer moet leiden tot een nieuwe Woonvisie voor de komende vijf jaar.

DALFSEN – Wáár er gebouwd gaat worden, dat staat in grote lijnen vast. De vraag is nu vooral: aan welke soorten woningen hebben inwoners van de gemeente Dalfsen behoefte? Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, organiseert de gemeente dezer dagen in alle vijf kernen inloopavonden over wonen. De verkregen informatie moet mede leiden tot een nieuwe Woonvisie voor de komende jaren, die naar verwachting rond de zomer wordt gepresenteerd.

De eerste inloopavond vond twee weken geleden plaats in Lemelerveld. Afgelopen week werden ze gehouden in respectievelijk de kernen Nieuwleusen en Dalfsen, en de komende dagen staan ze op het programma in Hoonhorst (woensdag 3 april, zaal Kappers) en Oudleusen (dinsdag 9 april, De Wiekelaar, in beide gevallen van 19.00 tot 21.00 uur).
De informatieavonden zijn een eerste belangrijke stap op weg naar het opstellen van een Woonzorgvisie. In de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie werd in grote lijnen al per kern vastgelegd op welke locaties nieuwe concentraties van woningen gebouwd gaan worden. In deze nieuwe fase onderzoekt de gemeente vooral aan welke soorten woningen er behoefte is en wat de mogelijkheden zijn om aan deze vraag tegemoet te komen.

Grote verschillen

Eén van de zogeheten ‘praatplaten’ toonde tijdens de inloopavonden een overzicht van de woningbehoefte, op basis van een woningmarktonderzoek uit 2022. Hoewel per saldo 83 procent van de vraag binnen de gemeente uitgaat naar betaalbare woningen, bleek dat er per kern grote verschillen bestaan. Zo is in Hoonhorst vooral behoefte (71 procent) aan eengezins-koopwoningen van 355.000 euro (de ‘betaalbaarheidsgrens’ van een nieuwbouwwoning), terwijl in Oudleusen met name vraag is (62 procent) naar eengezinswoningen bóven dat bedrag.
Een verschil dat op basis van de bevolkingsopbouw (Oudleusen heeft relatief gezien de jongste bevolking van heel Dalfsen) en de huidige woningverdeling in beide kernen wel verklaarbaar is. “Maar we weten dat die behoefte kan veranderen, vandaar dat we de behoefte aan woningtypen opnieuw inventariseren aan de hand van deze inloopavonden”, aldus wethouder André Schuurman.
Hoewel de gemeente een actief grondbeleid heeft, bijvoorbeeld door zelf gronden aan te kopen en een voorkeursrecht te vestigen op beoogde uitbreidingslocaties, is het speelveld van de gemeente toch beperkt. Want de ruimte is schaars en de woningnood hoog. Daarnaast kwamen op de eerste drie inloopavonden tal van andere vragen aan de orde: hoe kunnen woningen betaalbaar blijven voor starters, hoe groot is de behoefte aan sociale huurwoningen en bijzondere nieuwe woonvormen?

Keuzemogelijkheden

Ook kwam opnieuw duidelijk naar voren dat er enerzijds veel behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en jongeren (appartementen op drie- tot vierhoog werden daarbij eveneens als optie genoemd), en anderzijds dat ook ouderen veel behoefte hebben aan keuzemogelijkheden. Dat laatste kan variëren van het inspelen op een bestaande of te verwachten zorgvraag tot aan de wens om kleiner te gaan wonen en dan toch ‘waar voor je geld’ te krijgen. Want ook in de gemeente Dalfsen is zichtbaar dat ouderen soms best willen verhuizen naar kleinere woningen – waarmee tevens de doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd – maar daar onvoldoende opties voor kunnen vinden, omdat de prijzen zo hoog liggen.

Wensenlijstje

Daarnaast blijkt er zowel in Dalfsen als in Nieuwleusen behoefte aan de realisatie van een of meer seniorenhofjes of een zogeheten Knarrenhof. Bij voorkeur op een groene locatie en in de nabijheid van winkels, faciliteiten en een gezondheidscentrum, zo was op meerdere ‘wensenlijstjes’ te lezen. Anderzijds waren er ook pleidooien voor meergeneratiewoningen. “Ik wil ook jonge mensen om me heen zien”, stelde een ouder iemand. Voor zowel starters als mantelzorgers werd de optie genoemd om een chalet te realiseren op het erf van bijvoorbeeld de ouders, of andere mogelijkheden om wonen en zorg te combineren. Dat laatste zou ook mogelijk moeten worden voor specifieke doelgroepen zoals jongeren met autisme of psychiatrische problemen. De gemeente overweegt om soepeler dan voorheen om te gaan met regels en beperkingen op dit gebied.

Conceptvisie

Naast de inloopbijeenkomsten met inwoners houdt de gemeente nog een afzonderlijke bijeenkomst voor betrokken organisaties zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en makelaars. Het externe adviesbureau Companen stelt aan de hand van alle verkregen informatie een concept-Woonzorgvisie op. Na goedkeuring door de gemeenteraad moet deze leidend zijn voor het woonbeleid van de gemeente Dalfsen. De visie moet licht werpen op belangrijke zaken als het invullen van de woningvraag, de aanpak van de bestaande woningvoorraad en de ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen op de woningmarkt. De nieuwe visie heeft, net als de vorige, een looptijd van maximaal vijf jaar wordt naar verwachting na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die de nieuwe woonvisie vaststelt, wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete vervolgstappen.

Tekst/Foto: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.