Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan: advies voor maximumsnelheid van 30 km

0273164_BB_laan.JPG

NIEUWLEUSEN – Een eenduidige maximumsnelheid van 30 km per uur over de gehele Burgemeester Backxlaan ontmoedigt doorgaand verkeer en biedt meer ruimte voor gescheiden banen voor fietsers en voetgangers. Om een visitekaartje voor Nieuwleusen te zijn, blijven veel groen en doorkijkjes naar het achterland gehandhaafd. Commerciële en maatschappelijke activiteiten worden geclusterd in drie ‘harten met voorzieningen’: de winkelgebieden in Noord en Zuid, en het gebied rond De Spil en Sluis 3.

Dat zijn de drie belangrijkste pijlers in de Toekomstvisie voor de (her)inrichting van de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen. De visie, die binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Dalfsen, is opgesteld naar aanleiding van een inspraaktraject dat afgelopen jaar in verschillende stappen is doorlopen. Dat gebeurde onder meer met een dorpswandeling, een online enquête en twee zogeheten Backxcafés, oftewel inloopavonden waarop inwoners hun mening kenbaar konden maken over meerdere varianten, die waren uitgebeeld in zogeheten ‘praatplaten’.

De visie geeft ten dele een antwoord op de vraag hoe de Burgemeester Backxlaan zich in de toekomst moet ontwikkelen. Want die vraag stond centraal bij de inspraakmogelijkheden, waarbij een doorgaande verbindingsroute of een beschermde ontmoetingsruimte met veel groen als uitersten werden benoemd. Vooral door het advies van een overal geldende maximumsnelheid van 30 km per uur neigt het visiestuk naar het laatste. Maar onduidelijk blijft hoe het verkeer uit het dorp in de toekomst zijn weg vindt naar de verkeersaders buiten het dorp. Hoewel wordt gesteld dat de aanpassingen ‘geen negatieve gevolgen voor omliggende wegen zoals de Beatrixlaan en de Zandspeur’ mogen hebben, wordt tegelijkertijd opgemerkt: “Het verkeer zal zich via alternatieve routes over het dorp verspreiden. Tevens is de verwachting dat de fiets meer gebruikt zal worden binnen het dorp.”

Vaker fietsen of wandelen

Ook wordt al gehint op toekomstige problemen in het noordelijk deel van de Backxlaan, wanneer de nieuwbouwwijk Oosterbouwlanden tot wasdom komt. De aanbeveling luidt om de nieuwe wijk via een eigen route op de N377 te laten aansluiten. “Het verkeer vanaf Oosterbouwlanden heeft op deze wijze een alternatieve, snelle ontsluiting en maakt alleen gebruik van de Backxlaan voor bestemmingsverkeer binnen Nieuwleusen, waar inwoners gestimuleerd worden om gebruik te maken van de fiets of te wandelen.” Hoe deze nieuwe route eruit moet zien, wordt in het midden gelaten. Dat geldt ook voor de keuze voor andere doorgaande routes binnen de dorpskern.

De toekomstvisie is geen plan waarmee de Backxlaan in betrekkelijk korte tijd volledig wordt omgevormd naar een andere functie. Dat zal de komende tientallen jaren vooral gebeuren langs de weg van de geleidelijkheid, waarbij commerciële en particuliere initiatieven langs de laan getoetst worden aan de uitgangspunten die in de toekomstvisie staan verwoord.

Richtlijnen worden noodzakelijk

De toekomstvisie moet vooral richtlijnen geven voor besluiten die de komende jaren genomen worden. De noodzaak daartoe dringt zich steeds nadrukkelijker op, omdat zowel inwoners als ondernemers in het recente verleden met allerlei plannen en initiatieven kwamen. Het gaat dan om nieuwbouwplannen en de herontwikkeling van bestaande locaties, maar ook om een mogelijke scholenclustering in het Middengebied (waarover nog altijd geen duidelijkheid is) en de verwachte toename van de verkeersdruk. Daarnaast zijn er al langer klachten over de verkeersveiligheid, de ondoorzichtige voorrangregelingen en de verschillende maximumsnelheden.

De inwonersraadplegingen wijzen uit dat veel mensen de Backxlaan als verkeersonveilig ervaren door de smalle fietspaden en het ontbreken van een voetpad op grote delen van de laan. Inwoners benoemen de verkeersveiligheid dan ook als het belangrijkste probleem van de huidige weg. In de toekomstvisie wordt ervoor gepleit om verkeer van rechts op alle kruisingen en splitsingen voorrang te geven, in tegenstelling tot de huidige situatie.
Naast de concentratie van voorzieningen in een drietal ‘hubs’ (onder meer door clustering van bushaltes) wordt gepleit voor het behoud en het versterken van groene doorkijkjes naar het buitengebied, de cultuurhistorische waardevolle plekken en open ruimtes. Daardoor kan het laankarakter worden behouden en versterkt. Bebouwing rondom het Molenpad wordt daarom afgeraden, evenals bouwen tot aan de erfgrenzen.
De conceptvisie lag van 14 december tot 7 januari ter inzage, waarbij inwoners een reactie konden geven. Deze feedback wordt eveneens meegenomen in de besluitvorming van de gemeenteraad. Daarnaast kent het raadsvoorstel een uitvoeringsprogramma, waarin wordt bepaald welke projecten prioriteit krijgen en hoe inwoners en belangengroepen hierbij betrokken moeten worden.

De toekomst van de Burgemeester Backxlaan staat globaal verwoord in de Toekomstvisie, die binnenkort door de gemeenteraad van Dalfsen wordt besproken.

Tekst: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.