Ommen pakt twee dagen flink uit tijdens 25-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina

0272658_Koningin_Wilhelmina_Ommen.jpg
1923. De Brugstraat wordt versierd in verband met 25 jaar Koningin Wilhelmina. Links de horlogerie van de familie Oldeman (thans Hans Anders). De etalage geeft goed weer wat er te koop is. Ook reclame voor brillen ontbreekt niet.

OMMEN – Het is 1923 als Koningin Wilhelmina haar 25-jarig regeringsjubileum viert. Heel Nederland staat op z’n kop. Ook Ommen blijft niet achter en heeft zelfs twee dagen uitgetrokken om flink feest te vieren in een met slingers versierde stad.

Het jubileumprogramma puilt uit met kinderfeesten, waar ieder kind persoonlijk van de burgemeester een ingelijste foto mee krijgt van de Koningin. Er is een zangopvoering en ook die van het sprookje Sneeuwwitje. Op de Lemelerberg brandt een vreugdevuur er is een gekostumeerde voetbalwedstrijd, verschillende volksspelen en ringsteken op paard. Ook een grote optocht van versierde wagens ontbreekt niet. Het 25-jarig regeringsjubileum wordt afgesloten met vuurwerk.

Krant

De plaatselijke krant doet verslag van de tweedaagse feestelijke activiteiten in 1923: “Zelden werd hier een feest gevierd zoo spontaan, opgewekt en onverdeeld of waren de versieringen zoo kwistig en smaakvol aangebracht, als bij dit Oranjefeest. Om 7.00 uur ’s morgens werd begonnen met de muzikale reveille, terwijl om 8.00 uur de torenklokken opwekten tot feestvreugde. De kerken waren stampvol en waar daar gewezen werd op den onverbreekharen band „God, Oranje en Nederland”, hadden de bewoners Van de Brugstraat daarvan op hun sierlijke eerepoort uiting gegeven met de woorden „Opnieuw zweert Ommen trouwe, aan Neerland’s Eerste Vrouwe.” Bij de officiële opening op het feestterrein door den burgemeester kon deze dan ook met voldoening wijzen op de in feestdos gehulde stad en aan zijn opwekking om dit feest waardig te vieren werd gevolg gegeven; men hoorde geen enkele wanklank. Des middags na een optocht door de keurig versierde straten, hadden de kinderfeesten plaats op het groote marktplein, waar na afloop der spelletjes de kleinen voldaan huiswaarts keerden, voorzien van de gewonnen prijsjes en met de Koningin in een lijstje, hun door de gemeente geschonken en door den burgemeester persoonlijk uitgereikt. Als steeds liet Crescendo zich niet onbetuigd en droeg er veel toe bij om de opgewekte stemming levendig te houden.

Op den Vrijthof

De groote zanguitvoering op den Vrijthof slaagde uitnemend, doch de clou van den avond was de opvoering van het sprookje Sneeuwwitje. De keurige costumes van Sneeuwwitje, den prins en de kabouters, de aardige kinderstemmen en het opgewekte vlotte spel der kleinen vielen bijzonder in den smaak. Het publiek dat dicht aan een gedrongen het groote plein vulde, luisterde aandachtig en toonde zijn bijval door een welverdiend applaus.
Als slot van den eersten feestdag werd ’s avonds om half elf het vreugdevuur op den Lemelerberg ontstoken, dat den omtrek in gloed zette en zich prachtig afteekende tegen den donkeren hemel. Velen uit omliggende plaatsen hadden zich naar den berg begeven. Nog laat in den avond hoorde men de toeterende auto’s door de verlichte straten, waar de feestvreugde tot middernacht werd voortgezet. Aan de Koningin werd door het comité een telegram van hulde gezonden. Donderdag, de 2e feestdag, begon dies morgens 7.00 uur met een muziekreveille van den toren. De voormiddag werd verder besteed aan het houden van een gecostumeerden voetbalwedstrijd, die de lachspieren in beweging bracht en een vliegerwedstrijd.

Historische optocht

Het hoofdnummer, het glanspunt van den dag, was de historische allegorische optocht, die opgesteld werd op het Laar. Aan dezen optocht was bijzonder veel zorg besteed en de jury had zeker een moeilijke taak om hiervoor de verschillende prijzen vast te stellen. In den zeer langen stoet waren vele prachtwagens en dichte drommen verdrongen zich om dezen grootschen optocht van nabij te zien. Na door verschillende versierde straten te zijn rondgetrokken, met 2 herauten te paard en de muziek voorop, werd hij op het marktplein ontbonden. Met keurige verlichting werd deze tocht ’s avonds herhaald en gevolgd door ’n groote menigte.
Voor de ringrijderij met paard en versierde sjees hadden zich zooveel deelnemers aangemeld, dat ze bij gebrek aan tijd, moest bekort worden om plaats te maken voor verschillende volksspelen als: kuipsteken, wedstrijd met hindernissen enz.
Daar de meeste leden van Crescendo aan de verschillende nummers van het programma deelnamen, werden de feestelijkheden opgeluisterd door de muziek van de vereeniging Volharding te Vroomshoop. Een mooi vuurwerk besloot deze feesten die in alle opdichten voorbeeldig geslaagd zijn. De politie komt ’n woord van lof toe voor haar tactvol optreden en de uitstekende regeling, waardoor alle nummers zonder eenige stoornis konden worden afgewerkt.”

Tot zover de krant in 1923.

Koningin Wilhelmina (1880-1962)

Als Koning Willem III in 1890 sterft, is zijn enige dochter Wilhelmina nog te jong om te regeren. Koningin Emma neemt daarom als regentes tot 1898 het bewind voor haar dochter waar. Koningin Wilhelmina regeert vervolgens vijftig jaar. Uit het huwelijk, dat zij op 7 februari 1901 met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin sluit, wordt in 1909 Prinses Juliana geboren. Prins Hendrik overlijdt in 1934. Koningin Wilhelmina doet in 1948 afstand van de troon.

 

Tekst: Harry Woertink

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.