Bewoners willen dat politiek verlichting langs fietssnelweg opnieuw tegen het licht houdt

0274128_Fietssnelweg.JPG

DALFSEN – Het voorlopige besluit van de gemeente Dalfsen om de zogeheten dynamische fietsverlichting aan te brengen langs een deel van de fietssnelweg tussen Dalfsen en Zwolle, is nog geen gelopen race. Een groep tegenstanders van het voornemen, bewoners van de Ankummer Es, stuurde vorige week een protestbrief naar de gemeenteraad met het verzoek om het besluit heroverwegen. Voorstanders willen dat laatste ook, maar zij verlangen juist dat de verlichting wordt uitgebreid over de gehele route.

Nu het steeds drukker wordt op de fietssnelweg F340 tussen Dalfsen en Zwolle, wil de gemeente deze route door het buitengebied beter verlichten. Dat moet gebeuren met zogeheten dynamische verlichting, die kan worden aangepast aan de omstandigheden. Deze is vleermuisvriendelijk en even sterk als kaarslicht. Burgemeester en wethouders besloten vorig jaar om deze vorm van verlichting als een pilotproject aan te brengen op de doorgaande fietsroute in het buitengebied tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is een relatief nieuwe fietsroute die vooral wordt gebruikt door scholieren en studenten. In eerste instantie gold het voornemen voor een groot deel van de route, van de Ankummer Es en de Vossersteeg tot en met de Oude Hessenweg. Maar na protesten van aanwonenden besloot de gemeente de pilot deels terug te draaien en te beperken tot het gedeelte langs de Oude Hessenweg.

Aantasting

De bezwaren van aanwonenden langs alle drie de routes richten zich niet alleen op de effecten van de verlichting zelf. Ze willen het buitengebied donker houden met het oog op de natuurwaarden. “Teveel verlichting is een aantasting van het buitengebied, en dat past niet in onze erkenning als Groenste kleine stad van Europa”, stellen ze in een brandbrief die ruim een week geleden naar de gemeenteraad werd gestuurd. “Bovendien gaat het ’s winters maar om een paar piekmomenten waarop fietsers in het aardedonker fietsen.”

In hun brief vragen ze de gemeenteraad om het voornemen van het college te heroverwegen, met de bedoeling dat de raad zich hierover zou uitspreken in de raadsvergadering van vorige week maandag. Zover kwam het niet, omdat de brief op de raadsagenda was vermeld als ingekomen stuk dat ‘ter afdoening in handen van het college’ is gesteld. De groep aanwonenden vindt dat merkwaardig: “De gemeente zet nu een plan door dat niet op feiten is gebaseerd”, vindt aanwonende Dirk Brugman, een van de opstellers van de brief. “Je kunt het vergelijken met de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij verwachten een reactie van de raad.” De raad stond er niet uitgebreid bij stil en hoewel dat procedureel de juiste weg is, benadrukte PvdA-fractievoorzitter Leander Broere dat zijn fractie er binnenkort toch met vragen op wil terugkomen. “Als raad behoren we hier nu zelf het initiatief in te nemen.”

Nulmeting en enquête

Toch blijft de groep aanwonenden erbij dat de gang van zaken opmerkelijk is. De pilot heeft nooit als afzonderlijk onderwerp op de raadsagenda gestaan; het voornemen staat vermeld in het beleidsplan ‘Licht en Donkerte’. “We hebben in eerdere gesprekken aangedrongen op een nulmeting en een enquête”, aldus Jan-Paul Bakker, een andere bewoner die de brief heeft ondertekend. “Maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Die zouden in elk geval betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Het is vreemd dat de gemeente nu aanstuurt op een pilot die al snel een definitieve vorm kan aannemen. Immers, als de armaturen er eenmaal staan, zullen die niet meer verdwijnen.”
De aanwonenden vinden sowieso dat de procedure aan alle kanten rammelt. Ze moesten de eerste berichten over het voornemen uit de krant vernemen. De gemeente bevestigde volgens hen in eerste instantie dat er geen sprake zou zijn van aanvullende verlichting, maar kwam daar later per brief op terug. Uit een enquête zou blijken dat sociale veiligheid een belangrijke overweging was voor het plaatsen van meer verlichting. Maar geen van de bewoners die de brief aan de gemeenteraad hebben ondertekend, heeft zo’n enquête onder ogen gehad. De betrokkenen hebben geen bezwaar tegen verlichting op enkele cruciale verbindingen.

Voorstanders

Overigens zijn er langs de betreffende route ook voorstanders te vinden van de dynamische verlichting langs de route. Een jonge inwoner, die niet met zijn naam in de krant wil, heeft het initiatief genomen tot een petitie, die afgelopen weekend al door ruim 250 personen was ondertekend. Ook zij vragen de gemeenteraad om het huidige plan opnieuw te bekijken, maar dan met het doel om fietsverlichting langs de gehele route door te voeren.
“Als aanwonende en dagelijkse gebruiker weet ik dat er op kruispunten soms een lichtpunt staat, maar meterslang fiets je in het donker”, stelt hij in zijn oproep. “Daardoor voel je je erg onveilig; alleen fietsen is zeker geen pretje over deze route, die de naam ‘ fietssnelweg’ niet zou mogen dragen.” Hij ziet het liefst dat de verlichting nog wordt uitgebreid met het stukje van De Broekhuizen dat langs de crossbaan loopt, waar het ‘helemaal aardedonker is’. De petitie is te vinden op

https://fietssnelwegdalfsen.petities.nl

Tekst/Foto: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.