Provincie stelt ontwerp-windbeleid vast

0272162_0272083Windturbines.jpg

Overijssel met gemeenten in gesprek over maximumopwek van turbines per voorkeursgebied

ZWOLLE – Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp-windbeleid vastgesteld. Hierin zijn het voorgenomen beleid dat op 20 juli 2023 is gepubliceerd en de zienswijzen op dit voorgenomen beleid verwerkt. GS heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan nemen. Die cijfers, waarbij het dan ook gaat over het aantal windturbines per gebied, liggen nog niet vast.

Op deze manier krijgen gemeenten en inwoners duidelijkheid over het maximum aantal turbines in hun omgeving. Duidelijkheid komt er ook met het ontwerp-zonbeleid dat GS heeft vastgesteld. Hierin is de zonneladder aangescherpt, zodat zonneparken op natuur- en landbouwgronden niet langer zijn toegestaan en is opgenomen hoe omgegaan wordt met initiatieven die al vergaand in voorbereiding zijn. Daarvoor wordt een overgangsregeling getroffen.
De provincie legt het maximum van de hoeveelheid windenergie die tot 2030 in de provincie mag worden opgewekt vast in de Omgevingsverordening. Er wordt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied. Die liggen dus nog niet vast. Over deze conceptaantallen en andere programmeringsafspraken gaat de provincie in de periode tot 1 maart 2024 in gesprek met gemeenten. Tijdens die gesprekken wordt bepaald wat het definitieve maximum aan op te wekken GWh per voorkeursgebied wordt. Het uiteindelijke gezamenlijk doel is een realisatie van 2TWh windenergie in 2030 in Overijssel.
De Ommense wethouder Bart Jaspers Faijer, bestuurlijk trekker van de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel, merkt dat de provincie Overijssel heeft geluisterd naar gemeenten: “Verstandig dat de provincie met deze stap prioriteit geeft aan het overleg met gemeenten.” Ook Jaimi van Essen, wethouder in Losser en bestuurlijk trekker van de RES Twente, vindt het een verstandige stap: “Fijn dat er nu ruimte is gecreëerd om samen met de provincie programmeringsafspraken te kunnen maken over windenergie, voor de gemeenten die daar gebruik van willen maken.”

Sturen

Door een maximum aantal op te wekken GWh per voorkeursgebied vast te leggen kan de provincie het verlenen van vergunningen ook in aantal en tijd sturen. Zo maakt de provincie het mogelijk om binnen een voorkeursgebied bijvoorbeeld eerst in het ene deelgebied en daarna pas in het andere deelgebied vergunningen af te geven. Door deze aanpak weten inwoners ook wanneer vergunningverlening in hun omgeving aan de orde is en wanneer die periode afgelopen is.
Om te voorkomen dat de komende periode, totdat het definitieve windbeleid van kracht is, een grote hoeveelheid aanvragen voor windturbines bij de provincie worden neergelegd, heeft GS een voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 18 januari niet aan de oude regels, maar conform de nieuwe beleidskaders en de programmeringsafspraken getoetst kunnen worden.

Terinzagelegging

Om het zon- en windbeleid te wijzigen, liggen het PPE, de bijbehorende OER en de aanpassing van de Omgevingsverordening sinds afgelopen donderdag voor een periode van zes weken ter inzage. Zodra het advies van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke organisatie die adviseert over de inhoud van de milieueffectrapporten, is ontvangen en de ingediende zienswijzen zijn behandeld, stelt GS het gewijzigde Provinciaal Programma Energiestrategie vast en legt een voorstel aan PS voor om de aanpassingen van de Omgevingsverordening vast te stellen.

Foto: Pixabay

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.