VVV Ommen wijst toeristen de weg

0261614_VVV-Ommen.jpg
1982. Links VVV-voorzitter Balt Stremmelaar en rechts VVV-secretaris Henk Schutte, met in het midden VVV-informatrice Janneke Berends voor het VVV-kantoor in de Kerkstraat.

OMMEN – Sinds enige tijd heeft Ommen weer een toeristisch informatiepunt, kortweg TIP. Het Historisch Museum in molen Den Oordt geeft onderdak aan het door de gemeente Ommen genomen initiatief om toerisme in goede banen te leiden. Eerder was dit in handen van de plaatselijke afdeling van het VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer), maar deze is in Ommen niet meer actief. Het volgende verhaal gaat terug in de tijd.

(door Harry Woertink)

In Ommen werd in 1905 een afdeling van de VVV opgericht. Vanuit de slagerij van Gompel de Levie aan de Brugstraat werd informatie verstrekt. In de vijftiger jaren opent de VVV een informatiekiosk in een theehuisje aan de Voorbrug. Als er ruimte vrijkomt in het oude postkantoor aan de Kruisstraat wordt dat het onderkomen van de VVV. In 1956 is Ommen met 92.558 overnachtingen van kampeerders nog steeds hèt kampeercentrum van de provincie. Daarnaast waren er 8983 overnachtingen in hotels en 10.499 in pensions. De verblijfsduur destijds kwam uit op ruim vijf en een halve dag. De VVV krijgt het dan ook steeds drukker.

Ruimtenood

Op het kleine kantoor aan de Kruisstraat kan men zich niet meer wenden of keren. Al maandenlang wordt omgekeken naar grotere kantoorruimte. Daarom wordt bij het gemeentebestuur een plan ingediend voor de bouw van een behoorlijk huisje bij de Markt. Met grote voortvarendheid neemt de gemeente dit plan ter hand. Maar wat uit de bus komt is eigenlijk een soort kiosk op de Markt met daarnaast een wachtlokaal voor buspassagiers. Dit tot grote teleurstelling van het VVV-bestuur. Ook de aangewezen plaats is minder gunstig, zo luidt de conclusie. Liever zag men het gebouwtje aan de Vechtstraat naast het gemeentehuis. Maar al gauw dient zich een oplossing aan voor de ruimtenood. Het pand Kerkstraat 9 komt te koop. De VVV-leden gaan akkoord met de aankoop en in 1958 is het zover dat burgemeester mr C.P. van Reeuwijk het nieuwe VVV-kantoor officieel kan openen.

Propaganda

“In 1959 blijkt het vreemdelingenbezoek aan Ommen nog nimmer zo groot geweest te zijn als in het afgelopen seizoen”, aldus de directrice van de VVV in Ommen, mej. P. J. M. Hurink, tijdens de najaarsvergadering. De vereniging telt dan in Ommen 363 leden. Ommen beschikt dan voor de toeristen over 8707 slaapplaatsen, verdeeld over 7 hotels, 40 pensions, 25 gemeubileerde kamers, 15 vakantieoorden, 29 kampeerbedrijven en 32 zomerhuisjes. Ondanks het goede seizoen, aldus mej. Hurink moet men niet denken, dat het volmaakte bereikt is. Zo is de commissie zomerevenementen er niet in geslaagd het de leden naar de zin te maken. Bovendien wees zij erop dat, indien Ommen de goede naam wil behouden, sommige middenstanders er niet toe over moeten gaan juist in het seizoen de prijzen te verhogen. De heer Wiertz adviseerde om ook in de winter propaganda te maken. Hij had hierbij oog voor het skicentrum Lemelerberg. Verder blijft de terugkerende vervuiling van de Vecht een ergernis. Door de grote droogte was er ditmaal behalve de vervuiling ook nog een ondraaglijke stank. De directeur-generaal van toerisme is zich persoonlijk van de situatie op de hoogte gaan stellen. Burgemeester mr C.P. van Reeuwijk deelde mee dat de vervuiling te wijten is aan aardappelmeelfabrieken in ons land en in Duitsland. De oplossing zou zijn dat al deze industrieën verplicht werden zuiveringsinstallaties aan te brengen. Echter er is over deze kwestie zo’n 25 jaar lang zonder resultaat gecorrespondeerd.

Klein en oud

Folders om vreemdelingen naar Ommen te lokken, bevatten destijds teksten als ‘Het stadje Ommen is klein en oud met smalle straatjes. De wijde omgeving biedt een prachtig landschap langs Vecht en Regge’. Voor de dag- of weekendtoerist heeft Ommen genoeg keuze. Met een drietal zogenaamde voetspoorkaartjes van Staatsbosbeheer kan men met de auto, de fiets of wandelend prachtige trips vanuit Ommen maken. In zuidelijke richting over de Vechtbrug, rechtsaf, komt men bij de nieuwe zogeheten Zweedse Hut in de Koesteeg. Een diorama, ‘Lilla- Stugan’ genaamd, met Zweedse kunstnijverheid en niet te vergeten koffie met smörrebröd. In de oude molen schuin tegenover hotel De Zon is dezer dagen een museum en oudheidkamer ingericht. In de topweken rijdt er ook een VVV-treintje vanuit Ommen door de bossen. Ook is een bootreisje over de Vecht tot aan de stuw bij Vilsteren aan te bevelen. Met veel zorg is voor dit seizoen een agenda samengesteld, dankzij het feit dat zovele plaatselijke verenigingen bereid zijn zich in te spannen om aan de gasten ontspanning te bieden. Er wordt nog eens de nadrukkelijk gemeld dat de VVV hier coördinerend werkt en niet zelf evenementen organiseert. In dit verband is het verheugend, dat Ommen eindelijk een tennisbaan krijgt en wel achter Hotel Paping, een fraai plekje in Het Laar, dat zich hiervoor bijzonder goed leent. Het wachten was alleen nog op rijpaardenverhuur, want ook hieraan bestaat behoefte, zo blijkt uit het jaarverslag van de zestiger jaren. Naast het mapje wandeltochten is ook een mapje met fietstochten beschikbaar en een topografische kaart. Behalve de autobustochten naar Twente en Giethoorn, kunnen er nu ook autobustochten naar Duitsland worden gemaakt. Verschillende gasten spraken met waardering over de mooie banken, die door de gemeente op diverse mooie plekjes zijn geplaatst.

VVV Kerkstraat

Met een korte en kernachtige toespraak opende burgemeester mr. C. P. van Reeuwijk in café Weertman in 1958 officieel het nieuwe VVV-kantoor. Na het bestuur allereerst geluk te hebben gewenst met deze aanwinst, schetste de spreker de taak van de VVV, te weten: enerzijds de belangen behartigen van de middenstand en anderzijds die van de vakantiegangers. Spreker hoopte dat de samenwerking op dit gebied steeds meer tot uiting mocht komen. Wil Ommen serieus meedoen aangaande de recreatie, dan moeten de logiesverstrekkende bedrijven aan bepaalde minimumeisen voldoen. Logies verstrekt op aanbeveling van de VVV moet borg staan voor kwaliteit. Spreker hoopte, dat de goede samenwerking tussen gemeentebestuur en de VVV aan zal houden. Eerste voorwaarde is echter dat het bestuur activiteiten moet ontplooien, want dan kan de gemeente helpen. Spreker zei misschien te moeten wensen dat ook dit kantoor weer spoedig te klein moge zijn en hoopte dat de directrice in haar nieuwe omgeving prettig zal kunnen werken. Hiermede verklaarde de burgervader het nieuwe kantoor officieel geopend. Vooraf sprak VVV-voorzitter Joh. Hurink een kort welkomstwoord, waarin hij behalve het gemeentebestuur nog welkom kon heten: de heer C. E. W. Nering Bögel, voorzitter van de oudheidkamer, de ereleden D. Oppedijk, P. Kramer en Joh. van der Kolk, de adjudant van de rijkspolitie, C. Veldman, de vertegenwoordiger van de VVV in Varsen, de heer J. Ningbers, de directeur van de Provinciale VVV, de heer Veldman, enige plaatselijke VVV-directeuren en de aannemers Timmerman, Kruithof en Wessel.

Behoorlijke ontvangst

Na dit officiële gedeelte begaf het gezelschap zich naar het nieuwe kantoor aan de Kerkstraat, waar zowel de nationale driekleur als de provinciale vlag vrolijk wapperden. In de etalage aan de Bermerstraat staat een prachtig groot aquarium met zoetwatervis, aangeboden door de firma Pacton, de etalage aan de Kerkstraat is aantrekkelijk gemaakt met kleurige folders uit binnen- en buitenland. Het licht geschilderde inlichtingenkantoor met over de gehele lengte een imposante balie (met uitgebreid materiaal) is bijzonder ruim. De directrice heeft thans de beschikking over een gezellig kantoor, terwijl voor secretaris Hartman boven een kamer is ingericht. Voorts heeft men boven nog de beschikking over ruimte voor magazijn en archief. De talrijke bloemstukken verleenden aan het geheel een feestelijk cachet. In vergelijking met het kantoor aan de Kruisstraat betekende dit een zeer belangrijke verbetering, waarop de VVV met recht trots kan zijn. Men had weliswaar liever een andere plaats gehad, maar de hoofdzaak was dat men de toeristen behoorlijk kon ontvangen. Vervolgens trok het gezelschap naar hotel De Zon waar voorzitter Joh. Hurink dank bracht aan het gemeentebestuur, in het bijzonder aan de heer D. Boeve, die de VVV-zaken voor de gemeente behartigt en aan secretaris Hartman, de grote stootkracht van de vereniging. Spreker deed het gemeentebestuur de toezegging dat bedrijven die niet aan de minimumeisen voldoen, geweerd zullen worden van de hotel- en pensionlijst. Tenslotte dankte spreker de firma Pacton voor het fraaie aquarium en de heer S. Kuijt voor de plaatsing.

Landbouw en toerisme

De heer Veldman, provinciaal directeur zei dat Ommen bij hem associaties opriep van landbouw en toerisme. De boeren zeggen vaak: “Wat hebben we aan die vreemdelingen, ze zijn voor ons slechts hinderlijk.” Hier zit volgens spreker een kern van waarheid in, omdat vele toeristen uit de grote steden, nog geen raad weten met de ruimte waarin ze plotseling geplaatst worden. De boeren moeten trachten hiervoor begrip te krijgen. Een bloeiend toerisme is van belang voor de gehele samenleving, al kan men dit niet met concrete cijfers aantonen. Buiten de dagjesmensen, brengt het toerisme Overijssel ongeveer 12 miljoen gulden in het laatje. Waar het toerisme groeit, gaat het alle lagen van de bevolking goed. Namens de provinciale organisatie bood spreker de VVV zijn hartelijke gelukwensen aan. De heer Hartman gaf vervolgens een uitvoerig overzicht hoe het VVV werk in Ommen is uitgegroeid. Het ledental bedraagt thans 351 en het bestuur hoopt dit binnen afzienbare tijd op te voeren tot 400. Het erelid D. Oppedijk, jarenlang bestuurslid en secretaris, vulde het betoog van de heer Hartman aan met enige bijzonderheden uit het verleden. Tenslotte sprak de heer Frijling namens de VVV Dalfsen zijn bewondering uit voor het nieuwe kantoor en voor de prettige sfeer, bij de VVV in Ommen.

In 1986 is het kantoor van de VVV van de Kerkstraat verhuisd naar het oude gemeentehuis aan de Markt om vervolgens terug te keren naar de Kruisstraat tot en met uiteindelijk de opheffing van de plaatselijke VVV.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.