Ommen trekt vier ton uit voor zaagvaardige molen en voor een oplossing van het ruimteprobleem in het CCO

0259162_resize0250987MolendenlagenOordt-3-696x859.jpg
.

OMMEN – De Stichting De Ommer Molens kan haar plannen voor het zaagvaardig maken van molen Den Oordt verder ontwikkelen. De gemeenteraad van Ommen ging in meerderheid akkoord met een voorstel om in totaal vier ton uit te trekken voor enerzijds het zaagvaardig maken van Molen Den Oordt en anderzijds het oplossen van het ruimteprobleem dat hierdoor ontstaat binnen het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO).

De zaagschuur onder de molen, die nu nog gebruikt wordt als expositieruimte binnen het Historisch Museum, moet hiervoor worden vrijgemaakt. In ruil krijgt het museum straks nieuwe, vervangende expositieruimte aan de andere kant van het museum.

Intentieovereenkomst

Voor het zaagvaardig maken van de molen trekt de gemeente 100.000 euro uit, terwijl daarnaast 250.000 euro wordt gereserveerd voor een plan dat de hierdoor ontstane ruimtenood binnen het complex oplost. Met het besluit geeft de gemeenteraad tevens aan burgemeester en wethouders de opdracht om samen met de Molenstichting (als beheerder van de molen) en het CCO een intentieovereenkomst op te stellen waarin de wil tot samenwerking wordt uitgesproken en uitgewerkt. Hiervoor is 20.000 euro beschikbaar, terwijl daarnaast nog eens 30.000 euro wordt vrijgemaakt voor een tijdelijke oplossing van het ruimteprobleem. B&W moeten uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar met een plan en een overzicht van de financiële afwikkeling komen. In een eerder stadium zegde de provincie al een subsidie van bijna drie ton aan de Stichting Ommer Molens.
De besluitvorming verliep niet zonder slag of stoot. Verscheidene fracties betwijfelden of de ambitieuze plannen financieel wel haalbaar zijn. Toch was er ook waardering voor de meerwaarde van een toeristische attractie die Ommen nog meer op de kaart zet. Uiteindelijk stemde alleen de PvdA-fractie tegen.

Bredere bestemming

De huidige situatie is ontstaan toen het Historisch Museum Ommen in de molen vorig jaar een bredere bestemming kreeg. Het werd uitgebreid tot het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Hierin zijn ook de Historische Kring Ommen en het Toeristisch informatiepunt (TIP) ondergebracht. In de periode dat hierover besloten werd, uitte de Stichting Ommer Molen (SOM) de wens om de molen weer zaagvaardig te maken. Maar dat zou betekenen dat de begane grond van de molen niet meer beschikbaar is voor het museum, waardoor deze 110 vierkante meter aan ruimte inlevert. Het CCO huurt momenteel deze ruimte van de gemeente via een huurovereenkomst. Het plan om de molen zaagvaardig te maken, lijkt financieel haalbaar door een subsidie van de Provincie, ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In februari van dit jaar verkreeg de SOM een omgevingsvergunning voor de restauratiewerkzaamheden. Wel is een hiertegen ingediend bezwaar nog in behandeling.

Stimulans

De gemeente kan zich vinden in de plannen voor de molen, omdat de combinatie van een zaagvaardige molen met een eigentijds museum en het Toeristisch Informatiepunt Ommen een stimulans kan zijn voor de cultuurhistorische en toeristische rijkdom van Ommen. Wel is er vervolgonderzoek nodig om kansen op het gebied van arrangementen vanuit molen Den Oordt in kaart te brengen.
B&W rechtvaardigen de nieuwe financiële injectie door te stellen dat het een logisch gevolg is van eerder genomen besluiten, waardoor wordt voldaan aan de beginselen van behoorlijk bestuur. De bedragen worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Der molenstichting wil de plannen volgend jaar gerealiseerd hebben. De opening kan dan samenvallen met het 200-jarig bestaan van Molen Den Oordt.

Tekst: Hans Keesmaat
Foto: Archief

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.