Impulsen op goed wonen, platteland en inwonerbetrokkenheid

0259313_Gemeentehuis_Dalfsen1.jpg
.

Perspectiefnota 2024-2027

DALFSEN – De gemeenteraad bespreekt in de eerste week van juli de Perspectiefnota 2024-2027. Deze bevat de belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende financiële effecten én stelt de kaders voor de programma-begroting 2024-2027.

Op basis van de Perspectiefnota maakt de gemeenteraad een integrale afweging tussen het gewenste beleid en de beschikbare middelen. Daarbij is het van groot belang om in ogenschouw te nemen, welke ontwikkelingen er op de gemeente Dalfsen afkomen en wat dat financieel betekent. De ambities van de gemeenteraad zijn verwerkt in de Begroting 2023 en de Perspectiefnota 2024 – 2027.

Investeren

Wethouder van Leeuwen: ”Hoewel de Perspectiefnota een negatief financieel beeld laat zien, vertrouwen wij erop dat het Rijk als betrouwbare partner gemeenten gaat compenseren voor de gestegen lonen en prijzen. Daarom willen we ondanks dit negatieve beeld op dit moment investeren in een aantal opgaven. Neemt niet weg dat we net als ieder ander, goed naar onze financiën moeten blijven kijken. Een richting hierin geven helpt bij het maken van keuzes in deze bestuursperiode. Op basis van de ontwikkelingen die we om ons heen zien en de ambities die het college zich ten doel stelt, zien we voor de komende jaren drie opgaven die we met voorrang op willen pakken. Het gaat om goed wonen, het platteland en de inwonerbetrokkenheid. We gaan hier beschikbare mensen en middelen op inzetten.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van onderwerpen die we de komende jaren oppakken, zijn meer woningen met bijbehorende goede voorzieningen en goed onderwijs, meer samenwerken in de regio, het ontwikkelen en uitvoeren van een Plattelandsvisie en meer inzet op inwonerbetrokkenheid. Ook willen we forensenbelasting gaan heffen. Deze belasting wordt – in algemene zin – geheven bij mensen die tijdelijk verblijven in een woonruimte in de gemeente. Het gaat dan meestal om een tweede woning. De gedachte is dat zij gebruikmaken van onze voorzieningen waarvoor zij dan ook gevraagd worden daar een financiële bijdrage aan te leveren. De middelen uit de forensenbelasting worden ingezet voor betaalbare woonruimte. Naast de impulsen op de drie thema’s investeren we ook in de bijbehorende versterking en doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Financieel gezond

De gemeente Dalfsen is een financieel gezonde gemeente. Dat gaat echter niet vanzelf. Veel onderwerpen uit het Regeerakkoord moeten zich nog vertalen in concreet beleid en beschikbare middelen. Bovendien zijn er landelijk en regionaal veel ontwikkelingen die op onze gemeente invloed zullen hebben. Ook voor de komende jaren vraagt dit om een realistisch en behoedzaam begrotingsbeleid, dat ruimte geeft aan tijdig kunnen inspelen op steeds veranderende situaties.”

Toenemende afhankelijkheid

In de afgelopen jaren zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds een steeds belangrijker onderdeel geworden van de gemeentelijke inkomsten. Daarmee is de afhankelijkheid van het Rijk voor een voldoende bekostiging van onze beleidsuitgaven fors toegenomen. De inkomsten voor de gemeente zijn de afgelopen jaren grillig gebleken. De bijdrage vanuit het Rijk past zich op onderdelen aan de ontwikkelingen aan, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de bijdragen voor de jeugdzorg. Een volledig beeld van de financiële middelen hebben we pas na de ontvangst van de meicirculaire.

In de eerste week van juli bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2024-2027.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.