Masterplan voor Hoonhorst laat nog even op zich wachten

0256056_PB_Hoonhorst.JPG
Plaatselijk Belang Hoonhorst nam tijdens de jaarvergadering afscheid van secretaris Saskia Diepman (midden) en penningmeester André Hurink. Voorzitter Judith Snepvangers (links) bedankte hen met een grote bos bloemen voor de acht jaar bestuurslidmaatschap. Ze worden opgevolgd door respectievelijk Brenda de Vries en Rianne Beltman.

HOONHORST – Verkeersveiligheid, de ontwikkeling van de woningbouw en de vorming van een nieuw stichtingsbestuur voor het Kulturhus Hoonhorst. Dat waren vorige week dinsdagavond de belangrijkste onderwerpen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst.

Op de voorafgaande zaterdag was een begin gemaakt met de vergroening van het Dorpsplein, een eerste stap die moet leiden tot een Masterplan voor de dorpskern van Hoonhorst. De woningbouw in de kern ontwikkelt zich snel, mede uit noodzaak, omdat er anders niet voldoende woningen beschikbaar zijn voor jongeren en starters die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. In een Masterplan moeten alle afzonderlijke ontwikkelingen, zoals vergroening dorpsplein, nieuwbouw school, grondpositie kerk, op elkaar worden afgestemd.

Input ophalen

De uitvoering ervan laat vooralsnog even op zich wachten. De gemeente Dalfsen heeft pas in het eerste kwartaal van 2024 ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de verdere uitwerking, in samenwerking met bureau Odin. “Daarom willen we in de loop van dit jaar input uit het dorp ophalen die nuttig kan zijn voor het verdere traject”, legde Plaatselijk Belang-voorzitter Judith Snepvangers uit. Dat gebeurt via twee bijeenkomsten, eentje vóór en eentje na de zomer. “Waarschijnlijk gaan we dan in groepjes praten over hoe ons dorp er de komende decennia uit moet gaan zien. Ook maatschappelijke organisaties, zoals Thuis Bij Kappers, de kerk en de school, zullen hierbij betrokken worden.”
Dan moet ook meer duidelijkheid ontstaan over de invulling van de woningbouwlocatie Achter de Molen. “Want daarover wordt onder de inwoners heel verschillend gedacht”, wist ook Snepvangers. “Een deel beschouwt dat terrein als het ‘groene veldje’ binnen de dorpskern, terwijl een ander deel het een fantastische plek vindt om te wonen.” Vanwege het Masterplan wordt met de planontwikkeling nog even pas op de plaats gemaakt.

Verkeersafwikkeling

Het Masterplan moet te zijner tijd ook duidelijkheid scheppen over de verkeersafwikkeling van en naar bijvoorbeeld de nieuwbouwwijk De Koele II en De Potstal, en over de parkeermogelijkheden in de buurt van de St. Cyriacusschool. Meer duidelijkheid is er over de Pastorietuin: voor de negen appartementen op deze ontwikkelingslocatie hebben zich inmiddels vijf Hoonhorsters gemeld, onder wie ook enkele starters op de woningmarkt. Naar verwachting start de bouw nog voor de zomervakantie.
Diverse inwoners kaartten de verkeersveiligheid aan. In vrijwel het gehele dorp, maar met name op de Koelmansstraat vanaf de N35, rijden automobilisten stelselmatig te hard. Dat blijken niet zelden eigen inwoners te zijn, wat resulteerde in de oproep om binnen de bebouwde kom bewust maximaal 30 km per uur te rijden. Eerder werden al fietsjes in lantaarnpalen gehangen om de aandacht erop te vestigen. Ook wordt gedacht aan een actie met borden om de lantaarnpalen, met foto’s van kinderen uit het dorp erop, of het verleggen van wegdelen, waardoor de route meer meandert.

Kulturhus

Nu de Dalfser gemeenteraad eind maart een beleidsnota heeft aangenomen waarin wordt voorgesteld het beheer van de kulturhusen in de vijf dorpskernen meer op één lijn te krijgen, dringt zich ook in Hoonhorst de noodzaak op om het stichtingsbestuur van het eigen kulturhus meer profiel te geven. Dat is in deze kern lastiger dan elders, omdat Hoonhorst een kulturhus onder meerdere daken heeft. Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die zitting willen nemen in een nieuw te vormen stichtingsbestuur. De nieuwe opzet moet de subsidieverstrekking gelijktrekken en overzichtelijker maken, maar ook de samenwerking met de bibliotheek, Saam Welzijn en de verenigingen en stichtingen in de respectievelijke dorpen verstevigen.

 

Tekst/Foto: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.