Ommen wil jaarlijks een ton uittrekken voor aanpak drugsbeleid onder jongeren

OMMEN – Burgemeester en wethouders willen de komende twee jaar twee ton uittrekken voor continuering van het programma ‘Samen tegen drugs’. Met dit programma, dat in oktober 2020 van start ging, wil de gemeente het gebruik van verdovende middelen onder jongeren terugdringen via preventie, hulpverlening en handhaving.

Ook weegt mee dat de gemeente door deze aanpak zicht blijft houden op jongeren met problematisch drugsgebruik en waar mogelijk kan ingrijpen. In dat laatste geval bespaart dat veel leed en overlast, stellen B&W, temeer daar deze groep een grotere kans maakt om in het criminele milieu terecht te komen.
Een tussentijdse evaluatie wijst uit dat problematisch druggebruik bij de ‘harde kern’ is afgenomen van circa 40 naar 25. Ook het aantal jongeren daaromheen, met ‘zorgelijk gedrag’ en contacten, is aanzienlijk kleiner geworden. De rol van volwassenen die drugs leveren, lijkt te zijn teruggedrongen, maar wel wordt daarbij aangetekend dat de kerngroep van druggebruikers zelf grotere afstanden aflegt en daardoor meer ‘zelfvoorzienend’ is geworden bij het verkrijgen van drugs. Ook halen sommige jongeren drugs op uit andere gemeenten en blijven dealers zoeken naar afzetmogelijkheden in Ommen.

Gespreksonderwerp

De organisaties die actief zijn bij de drugsbestrijding constateren voorts dat inwoners een te beperkte rol spelen in het melden van signalen van problematisch druggebruik. Wel voelen jongeren meer druk en controle en is de Ommer aanpak een gespreksonderwerp onder de jeugd. Omdat ze weten dat er gehandhaafd en gestraft wordt, lijken ze voorzichtiger en weerbaarder tegen verleidingen. Op drie basisscholen is inmiddels een voorlichtings- en educatieprogramma uitgevoerd. Tot de samenwerkingspartners behoren onder meer de politie, Jeugdbescherming Overijssel, Tactus verslavingszorg, de GGD, Halt, WIJZ Welzijn en het Vechtdal College. Cijfers van de politie laten een afname van het aantal alcohol- en druggerelateerde incidenten zien, maar dat wil niet zeggen dat het middelengebruik is afgenomen. Volgens de politie is de cijfermatige afname vooral het gevolg van de coronaperiode, waarin ze minder zicht had op het doen en laten van jongeren.

Leeftijdsgenoten

Stopzetting van het programma zou betekenen dat dat de gemeente geen coördinerende rol meer kan vervullen, waardoor de integrale aanpak met andere organisaties op de tocht komt te staan. Bovendien raken de betreffende jongeren dan eerder uit beeld. Bij voortzetting willen de samenwerkingspartners met name inzetten op het versterken van de contacten en de informatievoorziening van de beroepskrachten in de dorpskernen, bewustwording op jonge leeftijd en een nieuwe invulling van ‘peercoaching’. Bij dat laatste worden kwetsbare jongeren ondersteund en begeleid door leeftijdsgenoten en jongvolwassenen.
Voor de komende twee jaar (2023 en 2024) is hiervoor een (incidenteel) budget nodig van 100.000 euro per jaar, onder meer voor de inzet van een externe veiligheidsregisseur, de GGD en Halt. De raadscommissie buigt zich eind maart over het voorstel, waarna de gemeenteraad er in april een besluit over neemt.

Tekst: Hans Keesmaat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.