Vechtdal Wonen en gemeente Ommen werken samen aan versnelling woningbouwrealisatie

0247736_Foto_ondertekening_prestatieafspraken.jpg
.

OMMEN – Woningstichting Vechtdal Wonen, gemeente Ommen en huurdersorganisatie Vechtdal bundelen hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Hiervoor tekenden zij medio december de prestatieafspraken voor 2023. Hierin staat wat ze gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen. De afspraken gaan over meer dan alleen het bouwen van woningen, het gaat ook over duurzaamheid, doelgroepen (senioren, statushouders, jongeren), leefbaarheid en doorstroming.

De partijen hebben een gezamenlijk doel: zorgen dat iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. De prioriteit ligt komend jaar op het versnellen van woningbouwrealisatie, gezien de nijpende situatie op de woningmarkt. Er worden niet alleen nieuwe woningen gebouwd, ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt om de doorstroom vanuit bijvoorbeeld sociale huur te bevorderen. Op die manier komen er woningen vrij voor starters en jongeren. Wethouder Alice van den Nieuwboer kan dit beamen: “De vraag naar huurwoningen in Ommen is groot. Als gemeente zijn we enthousiast over de plannen van Vechtdal Wonen om versneld en meer huurwoningen te gaan realiseren. Haven Oost en de vrijkomende schoollocaties zullen hier voor worden ingezet de komende jaren. Daarnaast zal Vechtdal Wonen ook op andere, door hun zelf ingebrachte, binnenstedelijke locaties huurwoningen gaan realiseren. Dit geeft kansen voor jongeren, senioren en levert doorstroming op vanuit bestaande huurwoningen. We zijn erg blij met de samenwerking met Vechtdal Wonen en deze prestatieafspraken.”
Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen vertelt dat Vechtdal Wonen gelooft in een netwerksamenleving. “Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de Ommer samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden in Ommen verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van.”

Leefbaarheid

De drie partijen zetten zich er voor in dat prettig wonen (leefbaarheid) voor iedereen bereikbaar is, voor jong en oud. Huren kan een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap naar een koopwoning. Er zijn nu afspraken gemaakt over het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen.Vechtdal Wonen bouwt huurwoningen in verschillende prijsklassen. Op die manier zorgt ze voor betaalbare huurprijzen, die passen bij de gezins- en inkomenssituatie van haar huurders.

Flexwoningen

Om sneller woningen te kunnen toevoegen aan de sociale huurvoorraad wordt ingezet op het realiseren van flexwoningen. De partijen voegen 50 flexwoningen aan de voorraad toe. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, waarvoor het vrijwel onmogelijk is om aan een woning te komen.

Doorstroming

Ook komend jaar ligt de focus op verbetering van doorstroming, van onder andere ouderen naar een passende woning waar ze langer thuis kunnen wonen. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning. Daarnaast is er aandacht voor jongeren en het huisvesten van speciale aandachtsgroepen.

Duurzaamheid

De inflatie en de hard gestegen energieprijzen zijn voor veel huurders een groot probleem. De drie partijen zetten zich in om ervoor te zorgen dat de ondersteunende maatregelen terecht komen bij de mensen die er recht op hebben. Ook in het komende jaar wordt er ingezet op duurzaamheid. Naast energiebesparende maatregelen wordt er gestuurd op bewustwording. Er worden diverse instrumenten ingezet om bewoners te ondersteunen, door onder andere vroegsignalering, coaching en het bieden van maatwerk, wordt bijgedragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.