Politiek Verwoord: CU

0248208_Jan_westert1.jpg
.

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Jan Westert van de CU aan het woord.

Het wordt de grootste uitdaging voor de toekomst: de verdeling van de schaarse ruimte. De verkiezingen komen er aan. Provincies en waterschappen hebben nadrukkelijk te maken met de verdeling van die ruimte. Ruimte om te wonen, ruimte voor bedrijventerreinen, ruimte voor natuur, ruimte voor landbouw, voor water en voor wegen, voor meer bos. Ruimte is schaars. Bodem en water zijn leidend in veel thema’s rond klimaat, stikstof en landbouw.

Waar komt natuur? Waar kan landbouw zich ontwikkelen? Hoe kan de landbouw extensiever worden? Welke ruimte claimt de woningbouw en waar? Welke ruimte is voor bedrijventerreinen? Hoeveel zonneparken komen er? Is een windmolen een beter alternatief? Hoeveel ruimte geven mensen ook aan elkaar? Opvattingen botsen. Polarisatie lijkt het te winnen van verdraagzaamheid. Elkaar ruimte gunnen is een kunst. Neem je als lokale of provinciale overheid regie, of laat je het over je komen?
De inrichting van de fysieke ruimte heeft de afgelopen jaren al duidelijk gemaakt, dat er veel vraagstukken zijn. Het stikstofdebat, de klimaatvraagstukken, de omgevingsvisie, economische ontwikkeling, de noodzaak de natuur te herstellen, versterken van de biodiversiteit. Het zijn thema’s die op gespannen voet met elkaar lijken te staan en zorgen voor een gepolariseerd debat zonder oplossingen. In Overijssel is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, maar zulke veranderopgaven vragen om een lange termijnbeleid.

Overwin tegenstellingen

Zoek vooral in het gebied naar de gezamenlijke oplossing voor de grote opgaven. Samen werkt beter. Samen kom je verder. Als je integraal gebiedsopgaven aanpakt, worden botsende belangen gezamenlijke opgaven. Zo overwin je tegenstellingen. Dat is de lijn waar langs de ChristenUnie wil werken. Wij geloven niet in eenzijdigheid en polarisatie, maar in verbinding. Moeilijke opgaven rond natuur en landbouw kun je maar beter onder ogen zien en mee aan de slag gaan. Bovendien zorgt eenzijdigheid en polarisatie voor tegenstellingen zonder oplossingen. Boer en natuur horen juist geen onoplosbare tegenstelling te zijn. Het kan niet anders dat een overheid doelen en kaders stelt, maar met een gebiedsgerichte aanpak ontstaat er ruimte voor burgers en organisaties om de handen ineen te slaan.

Ruimte is gedrag

De ChristenUnie is zich ervan bewust dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven ter discussie staat. In Overijssel zien we gelukkig ook vaak dat inwoners oog voor elkaar hebben. Mensen zijn in staat zijn elkaar op creatieve manieren te vinden te helpen. De ChristenUnie is er van overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te werken aan politiek waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. Waar de stem van de onvrede gekoesterd wordt, maar om de stem van de vrede. De ChristenUnie wil investeren in ruimte voor elkaar in een sociaal sterke samenleving, waar zwakken niet tussen de wielen raken. We investeren in een overheid die bondgenoot is van de inwoners. Welvaart is meer dan economische groei alleen. Welvaart moet een gedeeld goed zijn. De openbare ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van dorpen, landschappen en steden. Ruimte voor elkaar vraagt ook om een beter politiek debat, waar niet alleen incidenten worden uitvergroot, of waar raads- en statenzalen verworden tot een meningenfabriek. Luisteren naar elkaar, vraag wat partijen beweegt. Het zoeken naar een gedragen oplossing is een kunst geworden. Gun elkaar wat meer ruimte en zoek verbinding.

Jan Westert is Statenlid en voorzitter van de ChristenUnie Ommen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.