Het Hervormd Zangkoor huldigt negen leden

OMMEN – In de jaarvergadering van het Hervormd Zangkoor op 25 april jl. kondigde voorzitter Henk Stegeman maar liefst negen jubilarissen aan.

Het vijfentwintigjarig jubileum werd gevierd door Bertus Veurink, Gerrie Willems en Riek Gerrits en het vijftigjarig jubileum door Dicky Timmerman en Nies Berger. Zij ontvingen een kaars en van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KZCB) een oorkonde. Het zestigjarig jubileum werd gevierd door Jo Veldhuis en het vijfenzestigjarig jubileum door Ina Tameeris en Gré Bremmer: zij kregen een bronzen beeldje in de vorm van een muzieksleutel en een certificaat. Bij de feestelijke uitreiking werden ook bloemen uitgereikt en had de woordkunstenaar van het koor, Alex Schuurman voor alle jubilarissen een persoonlijk woord.

89 jaar

In februari van dit jaar bestond het Hervormd Zangkoor 89 jaar. Het koor telt momenteel 32 leden en ondanks dat velen een respectabele leeftijd hebben bereikt, zingen de leden ‘uit volle borst’. Het zangkoor hoopt op vrijdag 25 november 2022 in de Hervormde Kerk in Ommen weer een concert te kunnen geven. Publicatie hierover volgt te zijner tijd.