Vrijwilligers doen werk dat onbetaalbaar is

REGIO – Dit jaar reiken de Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel maar liefst 100 vrijwilligersprijzen uit als blijk van waardering voor hun inzet.

Vrijwilligers zijn mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen. Zij doen dat zonder daar iets voor terug te verwachten. Van mantelzorger tot bomen onderhouden, sporttrainer of zorgen voor meer biodiversiteit. Vrijwilligers helpen verenigingen draaiende te houden, helpen met het onderhoud van de directe omgeving en zorgen voor anderen. Er zijn veel vrijwilligers in Overijssel. Met de vrijwilligersprijs wordt stilgestaan bij het belangrijke werk dat zij verrichten. Naast de 75 vrijwilligers uit het sociaal-maatschappelijke veld, die dit jaar een blijk van waardering ontvangen, worden dit jaar voor het eerst ook 25 groene vrijwilligers in het zonnetje gezet.

On Tour

De Overijsselse Vrijwilligersprijs gaat voor de tweede keer on tour – #ovpontour. Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte bezoeken de verschillende vrijwilligersorganisaties in de Overijsselse gemeenten. Elke gemeente heeft vier vrijwilligers gekozen, die dit jaar een extra blijk van waardering verdienen. Zij ontvangen de vrijwilligersprijs.