Home / / Ommen presenteert sluitende begroting en is positief over toekomst

Ommen presenteert sluitende begroting en is positief over toekomst

OMMEN – Burgemeester en wethouders van Ommen leggen de gemeenteraad in november een structureel sluitende begroting aan, die bovendien ruimte biedt voor nieuw beleid.

Die financiële ruimte was op zich al aanwezig in de meerjarenbegroting, maar wordt nog vergroot door de uitkomsten van de septembercirculaire, het meest recente overzicht van de rijksuitkeringen uit het gemeentefonds. Die vallen mee, terwijl de gemeente ook positief gestemd is over de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds, waarbij de beschikbare middelen aan de hand van nieuwe criteria opnieuw verdeeld worden over de gemeenten. Die herverdeling lijkt de gemeente tonnen of zelfs miljoenen te gaan opleveren, al ontstaat daar eind deze maand pas echt duidelijkheid over wanneer de Raad voor het Openbaar Bestuur advies uitbrengt over deze plannen. De verdeling van het gemeentefonds heeft als doel om alle gemeenten een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te bieden, zodat zij zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de wensen van hun inwoners.

Oplopend overschot

“Met een structureel overschot van een miljoen euro, tot 2025 oplopend naar anderhalf miljoen, staan we er goed voor”, laat wethouder financiën Ko Scheele weten. “Ook de algemene reserve groeit in deze periode, van 20 naar 22,5 miljoen.” Tot nieuwe investeringsvoorstellen heeft deze financiële ruimte vooralsnog niet geleid. “We willen de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar aantreedt, niet voor de voeten lopen”, aldus de wethouder. Wel kunnen de bestaande voornemens allemaal worden gerealiseerd.
Ommen doet het met name goed dankzij de grondexploitatie door verkoop en realisatie van nieuwe ontwikkelgebieden. Daarnaast, zegt Scheele, heeft de gemeenteraad zich in zijn keuzes goed gehouden aan der begrotingsdoctrine die in 2014 is opgesteld. “We zijn zuinig omgegaan met ons geld en hebben bij voorstellen steeds efficiencyslagen gemaakt en soms vanzelfsprekendheden ter discussie gesteld. Mede daardoor hebben we veel nieuwe maatschappelijke initiatieven voor de lokale bevolking mogelijk gemaakt. De laatste jaren zagen we wel schommelingen in de Rijksuitkeringen, maar nu lijkt het bestendig de goede kant op te gaan.”
Toch is het niet uitsluitend rozengeur. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de coronacrisis op de lange termijn heeft, terwijl de uitgaven in het sociaal domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen) eveneens met onzekerheden omgeven blijven. De gemeente houdt rekening met een oplopende werkloosheid en hogere kosten voor maatschappelijke ondersteuning als gevolg van beide factoren.

De begroting wordt behandeld tijdens de raadscommissie van 4 en 11 november, waarin Ommenaren inspraakmogelijkheden hebben.

Tekst: Hans Keesmaat

Lees ook

Lampie: Ommermars

In 99 van de honderd ochtenden ben ik als eerste op. Een paar uur later …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.