Home / / Dankzij rijksuitkering houdt Dalfsen geld over voor nieuw beleid

Dankzij rijksuitkering houdt Dalfsen geld over voor nieuw beleid

DALFSEN – De meest recente uitkering van het Rijk aan de gemeenten, de zogeheten septembercirculaire, heeft een aanzienlijke en positieve invloed op het huishoudboekje van de gemeente Dalfsen. Halverwege dit jaar hielden burgemeester en wethouders nog rekening met flinke tekorten op de meerjarenbegroting, maar de uitkering uit het Gemeentefonds helpt Dalfsen in één klap aan positieve saldo’s over de komende jaren.

Naast de septembercirculaire dragen ook extra rijksgelden voor jeugdzorg en corona bij aan de positieve cijfers. Daardoor kunnen B&W begin november tegen de verwachting in een structureel sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad presenteren. Voor de jaren 2022-2025 houdt Dalfsen zelfs geld over voor nieuw beleid.
Volgend jaar houdt Dalfsen daar 250.000 euro voor over en in de drie daaropvolgende jaren kan de gemeente jaarlijks structureel zelfs een half miljoen vrijmaken. “Daar kan de nieuwe raad, in de aanloop naar de coalitieonderhandelingen, vrijelijk over beschikken”, aldus wethouder financiën Ruud van Leeuwen. De huidige gemeenteraad zal er nauwelijks een beroep op doen, omdat vrijwel alle voornemens voor de huidige zittingsperiode zijn of worden gerealiseerd.

Lastig begroten

Wel blijft het met deze enorme schommelingen in de rijksbijdragen lastig begroten, zegt Van Leeuwen. “Ik heb het in mijn jaren als wethouder nog nooit ervaren dat onze perspectieven zo heftig heen en weer slingerden. Begin dit jaar zag het er door de herijking van het gemeentefonds nog zonnig voor ons uit, maar toen de noordelijke provincies en de vier grootste steden bezwaar aantekenden tegen de herverdeling, zagen we de bui al hangen. We hebben toen heel voorzichtig ingeboekt en dat bleek terecht. De meicirculaire was weer wat positiever, maar de Perspectiefnota liet in juni een somber beeld zien, ook vanwege de arbitragezaak over de jeugdgelden.” Op basis daarvan verwachtte Dalfsen rode cijfers in 2022 en 2023 en een heel klein plusje in de twee navolgende jaren. De septembercirculaire verlicht de zorgen nu dus weer, waardoor Dalfsen komend jaar geen anderhalf miljoen tekort komt, maar acht ton overhoudt.
Door deze resultaten hoeven inwoners, afgezien van de inflatiecorrectie, geen verhoging van de OZB, afvalstoffen- en rioleringsheffing te verwachten. Daartoe moest Dalfsen de afgelopen drie jaar wél zijn toevlucht zoeken om de begroting sluitend te krijgen. “In theorie zouden we de afvalstoffenheffing weer kunnen verlagen, maar dat gaan we niet doen”, aldus de wethouder. “We stoppen de meeropbrengst in een vereveningsfonds, waar we als eerste uit putten als ROVA besluit de tarieven te verhogen.”

Investeren in organisatie

Voor burgemeester en wethouders betekent het dat er een positieve erfenis wordt nagelaten voor de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen van maart volgend jaar aantreedt. Deze krijgt nu ruimte om te investeren. En hoewel hij de nieuwe raad daarmee niet voor de voeten wil lopen, ziet Van Leeuwen wel een aantal pijnpunten. Naast de jeugdzorg zal vooral de gemeentelijke organisatie moeten worden verstevigd, vindt hij. “Daar hebben we de afgelopen jaren alleen maar op bezuinigd. Dat is inmiddels zo’n probleem dat er echt geïnvesteerd moet worden. Niet alleen in aantallen medewerkers, maar ook in kwaliteit. Net als in veel andere gemeenten zien we dat goede mensen gewoon worden weggekocht. En het blijkt lastig om die plekken op te vullen met gelijkwaardige vervangers. Recente klachten over slechte bereikbaarheid hebben hier mee te maken.”
Extra bezuinigingen lijken met een structureel sluitende begroting niet meer aan de orde. Los daarvan zoekt de gemeente op onderdelen, zoals de zwembaden, wel naar efficiencyverbetering. Ook wordt onderzocht in welke mate het thuiswerken binnen de gemeentelijke organisatie na corona kan worden gecontinueerd. En de cijfers blijven onder voorbehoud, want Van Leeuwen heeft weinig vertrouwen in de beoogde voortzetting van de huidige coalitie in Den Haag. “Ik ben bang dat dat vooral oude wijn in nieuwe zakken wordt.”
De gemeenteraad buigt zich op maandag 1 en donderdag 4 november over de programmabegroting.

Tekst: Hans Keesmaat

Archieffoto wethouder Ruud van Leeuwen

Lees ook

Kindplein Oost concrete stap dichterbij

OMMEN – Woensdag 1 december hebben Stichting Floreant (CBS De Kardoen), Stichting OOZ (OBS Het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.