Home / / Start voorbereiding Natura 2000 werkzaamheden op Landgoed Junne

Start voorbereiding Natura 2000 werkzaamheden op Landgoed Junne

OMMEN – Deze maand nog starten de eerste maatregelen ter voorbereiding op de Natura 2000 werkzaamheden op Landgoed Junne. Op het landgoed bij Ommen worden bomen gekapt om ruimte te maken voor planten en diersoorten die in meer open gebieden leven. Landgoed Junne is met een oppervlakte van circa 1047 hectare een van de grotere particuliere landgoederen in Nederland.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het Natura 2000-beheerplan voor Vecht- en Beneden-Regge, opgesteld door de Provincie Overijssel. Hierin zijn herstelwerkzaamheden vastgelegd die nodig zijn voor de instandhouding van aangewezen en beschermde planten en diersoorten en hun leefomgeving in dit gebied.
Het landgoed beschikt over een grote hoeveelheid waardevolle beschermde natuur zoals zandverstuivingen, hoogveen, eiken/beukenbossen en stroomdalgraslanden. Eigenaar A.s.r. Real Estate wil deze natuur behouden en versterken. Van oost naar west wordt een (half)open verbindingszone voor de adders en andere fauna gecreëerd. Hiermee ontstaat een natuurlijke verbinding tussen het Beerzerveld en Boswachterij Ommen waardoor soorten zich makkelijker kunnen verspreiden. Deze verbinding loopt door tot in het hoogveengebied.
Landgoed Junne heeft twee stuifzandgebieden, zandverstuiving Heetdelle en zandverstuiving Junner Bulten. Het aantal hectare stuifzand neemt af en groeit dicht door beperkte windwerking. Er worden maatregelen genomen die moeten zorgen dat de wind weer vat krijgt op het zand en stuifzandheide weer kan groeien. Stuifzandgebieden bezitten bijzondere soorten planten, mossen, korstmossen en dieren.
Op meerdere locaties op het landgoed worden exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse krent verwijderd. Doel hiervan is te voorkomen dat deze exoten aangewezen habitattypen gaan verdringen in het gebied.

Bossenstrategie

Om bedreigde natuurwaarden opnieuw ruimte te geven, worden er op het landgoed bomen gekapt. Die kap wordt gecompenseerd. Dat is door het Rijk en de provincies vastgelegd in de Bossenstrategie. In 10 jaar komt er 37.000 ha bos bij. Dat is 10 procent van het huidige bosoppervlak in Nederland. De compensatie van bomenkap in Natura 2000 gebieden is daar onderdeel van. De eerste uitwerking van de provinciale Bossenstrategie voor Overijssel is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de aanleg van de eerste 60 ha nieuw bos in Overijssel.

www.overijssel.nl/natura2000

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.