Home / / Politiek Verwoord
.

Politiek Verwoord

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de CU aan het woord.

Wonen in Ommen

De gemeenteraad heeft intussen zijn laatste vergadering van het seizoen gehad met de verschillende onderwerpen die inwoners hebben beziggehouden. Diverse besluiten zijn er genomen met zowel voor- als tegenstanders. Eén van de onderwerpen die vooraf niet zoveel media-aandacht kreeg, was het woonprogramma voor de komende jaren. Een thema dat zeker de moeite waard is en dat ook aandacht verdient. Het raakt namelijk meerdere terreinen zoals de ruimtelijke ontwikkeling van Ommen en haar kernen, onze positie in de regio maar ook de demografische ontwikkeling (ontwikkeling van de bevolking).
Het aantal ouderen in Ommen zal verhoudingsgewijs de komende jaren toenemen. Duurzaam toegankelijke, levensloop geschikte huisvesting (al dan niet met zorg) is daarvoor belangrijk. Daar hebben wij ons als ChristenUnie voor ingezet en we zijn blij dit nu terug te zien in het woonprogramma dat is vastgesteld. De gemeente werkt daarvoor samen met meerdere partijen. Ook bij inwoners ligt er een verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst. Kunt u blijven wonen als u slecht ter been raakt, welke aanpassingen zijn er nodig in de toekomst? Of is het als u ouder wordt misschien beter om na te denken over andere huisvesting? Het zijn zomaar wat vragen om over na te denken.

Eigen initiatief, samenbouwen

De huidige tijd vraagt van inwoners steeds meer om zelf mee te denken en initiatieven te ondernemen. Het woonprogramma geeft inwoners de mogelijkheden om in samenwerking met anderen te komen met initiatieven. Is er behoefte aan een ‘Knarrenhof’, of een gemixte woonvorm van jong en oud? Er zijn regionaal maar ook lokaal al initiatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is het CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) Lemele. Handen worden ineengeslagen en samen worden plannen gemaakt om goedkoper en ook op maat te kunnen bouwen. Zo wordt de kracht van de samenleving duidelijk zichtbaar en benut en wordt hiermee de onderlinge verbonden- en betrokkenheid versterkt. Het zijn initiatieven die wij als partij een warm hart toedragen aangezien zij ook indirect bijdragen aan het versterken van noaberschap en de sociale samenhang in de gemeente.

Woningen voor starters

Ook de wens van de ChristenUnie om starters en mensen met een modaal inkomen een mogelijkheid te bieden om een eigen woning in Ommen te kunnen realiseren was onderwerp van gesprek. Een lastige opgave die met de huidige woningmarkt en de daarbij behorende bouwprijzen bijna onmogelijk is geworden. We zijn dan ook blij dat wethouder Bart Jaspers Faijer op ons verzoek heeft toegezegd dat, als er een Ommer CPO zich meldt, de gemeente open staat om met hen te kijken naar mogelijkheden dit te ondersteunen en een bijdrage te doen om woningbouw voor deze doelgroep mogelijk te maken. Daarbij denkt de ChristenUnie aan het goedkoper beschikbaar stellen van grond die bestemd is voor herlocatie in het centrum. De gemeente zal de wijze waarop dit plaats kan vinden verder gaan uitwerken en komt met een voorstel.

En dan staat de zomervakantie voor de deur. Ik wens u, namens Gerard, Frans en Gerrit Jan een goede zomer toe met tijd om uit te rusten en weer op te laden, te genieten van uw naaste en van de mooie natuur, in Ommen of daarbuiten. Stay safe. En mocht u nog eens van gedachten willen wisselen over thema’s die in Ommen spelen, ik hoor graag van u.

Hartelijke groet, Marleen Hemstede, marleen.hemstede@ommen.nl

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.