Home / / Ommen wil tot aan 2040 maximaal 1250 woningen erbij

Ommen wil tot aan 2040 maximaal 1250 woningen erbij

Concept-omgevingsvisie: in de nabije toekomst geen nieuwe bedrijventerreinenOMMEN – De gemeente Ommen wil tot aan 2040 maximaal 1250 woningen bouwen. Dat staat in de nieuwe concept-omgevingsvisie die het college van B&W gepresenteerd heeft. Wethouder Ko Scheele: “Ommen wil de komende jaren een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente zijn. Ommen gaat groeien, maar wel als groene gemeente. De extra woningen zijn nodig om jongeren de kans te geven en voorzieningen en het verenigingsleven in tact te houden.”

Met de omgevingsvisie wil de gemeente Ommen richting geven aan de toekomst. De missie hierbij is dat Ommen zich op basis van haar kernkwaliteiten ontwikkelt tot een groene, gastvrije, geïnspireerde en gezonde gemeente. Vanuit het onderdeel gezondheid wordt extra ingezet op een gezonde leefomgeving en leefstijl.
Nieuwe woningen moeten hoofdzakelijk worden gebouwd op de Vlierlanden, op inbreidingslocaties binnen de kernen van de stad en de omliggende dorpen. In het buitengebied kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld ‘rood voor rood’ of kunnen leegstaande schuren worden omgebouwd tot appartementen. Daarnaast worden wijken gerevitaliseerd en woningen levensloopbestendig gemaakt. De gemeente Ommen pakt verder de regie op het faciliteren van huisvesting voor lokale woningzoekenden en speciale doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en asielzoekers. Zo wordt voorgesteld woningen beschikbaar te stellen als wisselwoningen. In deze woningen kunnen doelgroepen tijdelijk worden gehuisvest.
De nadrukkelijke keuze om een groene gemeente te willen zijn, heeft ook invloed op de visie op de bedrijvigheid. “We voorzien geen nieuwe bedrijventerreinen in de nabije toekomst”, aldus Scheele. “Wel zullen we er een aantal revitaliseren. We gaan voor het behouden van wat we hebben.” Die keuze is opmerkelijk omdat de huidige bedrijventerreinen niet veel ruimte meer bieden. Scheele: “Ommen heeft qua bedrijvigheid geen duidelijke streekfunctie. Daarnaast zien we geen grote aanvragen voor bedrijfsterrein op ons afkomen. Bovendien gaat bedrijvigheid er door de coronacrisis anders uitzien, denken we. Thuiswerken heeft de toekomst.”

Veehouderij

Qua landbouw blijft er ruimte voor ontwikkeling van grondgebonden agrarische bedrijven. Voedselproducerende landbouwbedrijven krijgen ruimte om zich toekomstbestendig te ontwikkelen. Er wordt echter geen nieuwe ruimte geboden voor intensieve veehouderij.
Om de positie van Ommen als ‘Hart van het Vechtdal’ te versterken wordt ingezet op een krachtige promotie en marketing. Ook wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het station van Ommen. Zo wordt de bereikbaarheid vergroot, ook via het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een gastvrij en vitaal centrum.

Vervolg

De concept-omgevingsvisie is tot stand gekomen door een intensief proces van ruim een jaar met inwoners en andere betrokken partijen. De visie die er nu ligt, wordt op 24 en 25 augustus besproken in een openbare bijeenkomst in de Carrousel en op 9 september in de gemeenteraadscommissie. De aanpassingen die uit deze avonden voortkomen, zullen worden verwerkt in de formele ontwerpvisie. Deze wordt eind september ter inzage gelegd. In december zal de omgevingsvisie formeel worden besproken in de gemeenteraad. De bespreekversie van de omgevingsvisie en meer informatie over de openbare bijeenkomst zijn te lezen op www.ommen.nl/jouwtoekomst.

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.