Home / / Ommen heeft gezonde financiële basis voor de komende jaren

Ommen heeft gezonde financiële basis voor de komende jaren

OMMEN – De kaderbrief die burgemeester en wethouders van Ommen donderdagavond voorlegden aan de gemeenteraad, toont ‘een gezonde financiële basis voor de komende jaren’, aldus wethouder Ko Scheele.

Ommen staat er financieel goed voor, zo blijkt uit de meerjarig sluitende begroting. Dat komt mede doordat de Rijksoverheid de gemeente tegemoetkwam in haar meicirculaire. Dat levert Ommen per saldo ongeveer vier ton extra op. Naar aanleiding van een arbitragezaak over de onevenredig stijgende kosten voor de jeugdzorg stelt het huidige kabinet in de komende Miljoenennota 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan de Nederlandse gemeenten, bovenop de 300 miljoen die ze er al eerder voor had uitgetrokken. Over de daarop volgende jaren zijn nog geen afspraken gemaakt, maar Scheele heeft goede hoop dat Ommen ook na 2022 extra geld krijgt.

Hij is er in middels aan gewend dat de rijksuitkeringen fors variëren, wat begroten enigszins onvoorspelbaar maakt. “Ik ben wel een beetje klaar met die schommelingen”, zegt Scheele. “In de afgelopen tien jaar is het nog nooit gelukt om het meerjarenperspectief precies goed in te schatten. We houden onze eigen lijn maar aan, dat werkt uiteindelijk het beste.”
Hoewel de meerjarenbegroting er florissant uitziet, met een weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen van maar liefst zestien miljoen euro, voorziet het college wel een aantal risico’s in de kaderbrief. Met name de naweeën van de coronacrisis kunnen zorgen voor stijgende uitgaven, is de verwachting. Het college stelt in de aanbiedingsbrief dat de meerjarige effecten op de begroting nog niet te ramen zijn, maar Scheele voorziet een kostenstijging op het gebied van bijstand en schuldhulpverlening, alsmede noodsteun aan bijvoorbeeld culturele instellingen en sportverenigingen. “Daarnaast is de staatsschuld door alle coronasteun fors opgelopen, waardoor ik verwacht dat gemeenten de komende jaren ook minder geld zullen krijgen van de rijksoverheid”, zegt hij. Wel is er structureel voldoende geld over om een nieuw college, dat volgend jaar na de verkiezingen aantreedt, te laten investeren in nieuw beleid. “Dat was onze doelstelling en daar zijn we in geslaagd.”
De begroting 2022 wordt in september aangeboden, waarna de raad deze in oktober en november behandelt.

Tekst: Hans Keesmaat

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.