Home / / Fysieke en sociale verbinding tussen Kindplein West en Zorgcentrum Nijenhaghen

Fysieke en sociale verbinding tussen Kindplein West en Zorgcentrum Nijenhaghen

OMMEN – Tijdens de inloopavond Kindplein West op 5 juli jl. werden omwonenden en andere belangstellenden bijgepraat over de verbinding tussen jong (Kindplein West) en oud (Zorgcentrum Nijenhaghen) en de nieuwe verkeerssituatie in Ommen. Wethouder Scheele: “Want we gaan niet alleen een goede en veilige verkeersverbinding creëren, we verbinden ook jong en oud.”

Naast het nieuwe Kindplein West dat vanaf schooljaar 2023 onderdak biedt aan drie scholen en kinderopvang is Zorgcentrum Nijenhaghen gevestigd. Dit woon-zorg complex heeft 79 (zorg-) appartementen, biedt dagbesteding aan de veelal oudere generatie en er bevindt zich ook een wijksteunpunt. Doordat de gemeente Ommen inzette op participatie met de buurt en dus ook met Nijenhaghen, ontstond al snel het idee om te kijken of beide instellingen ook inhoudelijk iets voor elkaar konden betekenen. Hier is enthousiast op gereageerd door beide partijen. Directeur-bestuurder bij Vechtdal Wonen Martijn Rink: “Wij geloven in inclusie. Een wisselwerking tussen jong en oud die elkaar ontmoeten in een veilige omgeving. Volgens ons kan dat van grote meerwaarde zijn. We zijn daarom het goede gesprek aan gegaan. Er is een echte samenwerking tot stand gekomen en juist dan krijg je iets moois.” Wim Lengkeek, bouwmeester van Kindplein West vult aan: “Bij het Kindplein zelf hebben we natuurlijk al mooie verbindingen gelegd tussen de drie verschillende basisscholen en de kinderopvang, dus voor ons was het een logische stap dit ook te doen met al onze buren.” Ook de Saxenburgh ondersteunt de plannen en denkt -in afstemming met de cliëntenraad – mee in de voorgenomen plannen.
Aan de praktische kant van deze samenwerking wordt invulling gegeven zodra de scholen verhuisd zijn. Ideeën zijn er van beide kanten genoeg; denk aan voorlezen, samen moestuinen onderhouden en meer. “Prachtig toch”, aldus wethouder Scheele. “Daarom hebben we ons als gemeente ingespannen om de terreinen fysiek met elkaar te verbinden. Er komt een aantrekkelijke groene ruimte met bomen en planten én we creëren tegelijk nieuwe parkeerplaatsen.”

100 extra parkeerplaatsen

Er komt een gezamenlijk parkeerterrein met een overzichtelijker toegang en doorstroom. Daarmee wordt ook het aantal parkeerplaatsen fors uitgebreid, namelijk van 30 naar circa 130. De aansluiting van het voet- en fietsverkeer op de Patrijsstraat wordt hiermee ook overzichtelijker en veiliger. Door de locatie van het nieuwe parkeerterrein leveren de basisscholen geen speelruimte in en kan de binnentuin van het zorgcentrum blijven bestaan. “Eén van de resultaten van onze samenwerkingen. Het parkeren is op deze manier ondervangen, het halen en brengen van kinderen is veiliger en we behouden het groen. Want daarop inleveren was voor niemand een optie, daarmee zouden we inleveren op het welbevinden van alle gebruikers, bewoners en omwonenden” zegt Scheele.
Het terrein rondom het Kindplein West gaat ingericht worden als een zogenaamd speel-buurtplein. Het krijgt een open karakter is -buiten schooltijden- toegankelijk voor onder andere (buurt)kinderen en bezoekers van Nijenhaghen. Bouwheer Lengkeek: “Een groene inrichting is hierbij van groot belang. Daarnaast moet het uitdagend zijn voor de kinderen. We kiezen voor speeltoestellen die uitnodigen om het avontuur aan te gaan. En hierbij houden we rekening met de wensen van omwonenden. Want door niet enkel te kiezen voor metaal en steen doet dit ook iets met het speelgeluid. Zodra er meer bekend is over de invulling, bespreken we dit uiteraard met de klankbordgroep.”

Veilig

Het fiets- en autoverkeer van en naar het toekomstige Kindplein West wordt zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Op plekken waar dit niet mogelijk is, komt een fietsstraat-inrichting om de veiligheid van de fietser te waarborgen. De kruisingen waar fietsers en auto’s samen komen, worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de verkeersafwikkeling veilig kan plaatsvinden. Zo krijgt de oversteek vanuit de Patrijsstraat over de Kievitstraat (verbinding richting Carrousel) een plateau, waarbij fietsers en voetgangers voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. De inrichting van de omliggende wegen sluit daarbij aan op de inrichting van het school-buurtplein met de locaties van de fietsenstallingen en parkeren/halen en brengen. Ook hierin wordt een scheiding gerealiseerd van verkeersstromen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat het bestaande fietspad dat aan de noordzijde achter de basisscholen loopt, wordt verlegd en opgewaardeerd tot een volwaardig fietspad van 3,0 meter breed. Op deze manier is het plan integraal uitgedacht; door zowel de openbare ruimte en het schoolterrein goed op elkaar af te stemmen en daarin ook de scheiding van verkeersstromen mogelijk te maken.

Kindplein West

In het Kindplein West krijgen de Basisscholen GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp, samen met Kinderopvang De Kleine Kunst een nieuw energieneutraal onderkomen. De werkzaamheden op locatie zijn in volle gang. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de bouw gereed zal zijn. Het is de bedoeling dat alle kinderen vanaf het schooljaar 2022-2023 in het nieuwe Kindplein West opvang en/of onderwijs kunnen krijgen.

Impressie: voorlopig ontwerp (2020)

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.