Home / / Canon van de Ommer

Canon van de Ommer

Dit is aflevering 15 van de reeks ´Canon van de Ommer´, waarin Ommer en Ommenaren centraal staan. Het gaat om personen die op een of andere wijze veel hebben betekend voor de Ommer samenleving. De afleveringen van deze rubriek verschijnen maandelijks op de website (online archief platform) OudOmmen.nl.

(door Harry Woertink)

In deze canon van de Ommer aandacht voor de heer Cornelis Edzard Warmold Nering Bögel (1887-1964), die als burgemeester veel heeft betekend. Met name een groot deel van het gemeentelijk bosbezit is er dankzij Nering Bögel gekomen. In 1916 werd Nering Bögel benoemd tot burgemeester van zowel Stad-Ommen als Ambt-Ommen. Op 1 mei 1923 werden de gemeenten Stad- en Ambt-Ommen tot één gemeente verenigd en werd de heer Nering Bögel benoemd tot burgemeester van de gemeente Ommen en vervulde deze functie tot 1952. Nering Bögel was dus in Ommen maar liefst 36 jaar burgemeester. Als eerbetoon is een straat naar hem vernoemd evenals een fraaie zitbank op landgoed Het Laar. Op 12 april 1917 trouwde de burgemeester met Henriette Catherina Barones van Zuylen van Nyevelt. Het echtpaar woonde in de als ‘Houtvesterswoning’ omschreven witte villa aan de Stationsweg 14 in Ommen. Deze villa is omstreeks 1915 in opdracht van baron van Pallandt gebouwd als woning voor de houtvester van het Landgoed Eerde en Het Laar.

Natuurliefhebber

Burgemeester Cornelis Nering Bögel was een unieke man maar ook een echte aristocraat die weinig tegenspraak duldde. Toch heeft hij veel voor Ommen betekend. Als groot natuurliefhebber heeft Nering Bögel immer op de bres gestaan voor het behoud van de natuur. Dankzij hem kwam de gemeente Ommen in het bezit van het landgoed Het Laar, waardoor dit voor slopershanden werd bewaard en een prachtig stuk natuurschoon werd behouden. Op zijn initiatief besloot de gemeenteraad tot aankoop van een groot complex heidegrond in Stegeren en Varsen, samen 160 hectare, bestemd voor werkverruiming, welke gronden vervolgens werden bebost. Onder leiding van Neering Bögel werd het gemeentebezit het Ommerbos, groot 80 hectare belangrijk verbeterd. Groot voorstander was Nering Bögel van de bevordering van het esthetisch schoon van gebouwen. Hij heeft na vele jaren van voorbereiding gedaan weten te krijgen, dat de raad een uitbreidingsplan vaststelde voor de gehele gemeente. Tijdens zijn ambtsperiode verkreeg de gemeente van wijlen F. E. Baron Mulert bij testamentaire beschikking het eigendom van het landhuis ‘Piet Hein’, met kapitaal, dat toen als rusthuis werd geëxploiteerd. Als burgemeester zorgde hij ook voor een eigen opwekkingsbedrijf voor elektrische stroom, naderhand omgezet in een distributiebedrijf en aangesloten bij de N.V. IJsselcentrale, verbouw en nieuwbouw van zeven openbare scholen, aanleg van harde wegen door de buurtschappen Dalmsholte en Vinkenbuurt. Maar ook voor de aanleg van de rondweg Julianastraat en de bouw van een nieuwe Vechtbrug, verbouw van het gemeentehuis, verbouw perceel Kruisstraat voor kantoor van de gemeenteontvanger en het GEB en lokaliteit voor de vaktekenschool, bouw van een eierhal (tevens gymnastieklokaal), aanleg van rijwielpaden en verbetering van zandwegen. Voorts werden straten in de kom gemoderniseerd en verdwenen de zogeheten kinderhoofdjes in de straten, terwijl nagenoeg de gehele kom van een riolering werd voorzien. Verder zorgde hij voor de modernisering van de brandweer. Ook gedurende de oorlogsjaren bleef Nering Bögel in functie, jaren die voor de burgemeester niet gemakkelijk waren.
Naast zijn burgemeesterschap heeft hij nog in velerlei opzichten de gemeenschap kunnen dienen. Als consul van de ANWB heeft hij de belangen der wandel- en ruitersport steeds behartigd. Verder was de burgemeester erelid van de Gemienschop van Oll Ommer.

Ridder Oranje-Nassau

In 1952 nam Cornelis Nering Bögel na een bijna 36-jarige ambtsperiode op feestelijke wijze afscheid als burgemeester van de gemeente Ommen. In de toneelzaal van De Zon had iedereen zich verzameld die op enige wijze bij het werk van de gemeente betrokken waren. Een volkomen verrassing was de komst van de Commissaris der Koningin die Nering Bögel kon meedelen dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en hem deze onderscheiding persoonlijk op de borst spelde. Leden van de Ommer verenigingen namen met een indrukwekkend defilé afscheid van Nering Bögel. Na zijn pensionering was Nering Bogel de eerste voorzitter van de in 1952 opgerichte Stichting Oudheidkamer Ommen.

Zitbank Het Laar

Nering Bögel was oprichter van de stichting provinciale bosbrandbestrijding. Het boslandschap was een grote liefde van Nering Bögel. Hij heeft veel gedaan voor de bosbrandbestrijding in Overijssel. Toen de provinciale stichting werd opgericht, werd hij bij acclamatie tot inspecteur en tevens penningmeester benoemd. Na zijn overlijden werd als eerbetoon aan de oud-burgemeester door de stichting een fraaie zitbank geplaatst in Het Laar. De bank is voorzien van een herinneringsplaquette met de tekst: ‘C.E.W. Nering Bögelbank Burgemeester van 1923 – 1952’ en ziet uit over een deel van het landgoed.
Op 30 januari 1964 overleed Nering Bögel op 76-jarig leeftijd. Hij werd begraven de algemene begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen. Zijn vrouw, Henriette Catherina Barones van Zuylen van Nyevelt was de dochter van de vroegere burgemeester van Wassenaar en jagermeester van koningin Wilhelmina, mr. Robert baron van Zuylen van Nyevelt. Na zijn overlijden bleef de echtgenote wonen aan de Stationsweg waar zij in 1978 overleed op 86-jarige leeftijd. Haar nalatenschap werd geveild op kasteel Eerde.
Het volledige verhaal van de Canon is te lezen op de website OudOmmen.nl. Daarbij ook een verwijzing naar meerdere archiefartikelen en foto’s van Cornelis Nering Bögel.

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.