Home / / Politiek Verwoord

Politiek Verwoord

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de VOV aan het woord.

De VOV (Volkspartij Ommen Vooruit) is blij met de toetreding van drie jonge aanstormende politieke talenten. Hiermee legt deze partij een basis voor verjonging in de lokale De afgelopen weken is er een aantal interessante politieke thema’s in de Ommer politiek voorbij gekomen. Over sommige onderwerpen was de gemeenteraad het als snel eens zoals bijvoorbeeld een nieuw reglement voor de werkwijze van de Participatieraad, het verlengen van de financiële ondersteuning voor het project om gezondheid en vitaliteit (voor jong en oud) te stimuleren, middelen ter ondersteuning van cultuureducatie op de scholen, versoepeling van de ‘rood voor rood’-regeling, en de aanpak van de verkeerssituatie rondom het nieuw te bouwen basisschoolgebouw Kindplein West in.

Sierbollenteelt

Over een proef voor bollenteelt in waterwingebieden in de gemeente Ommen was de raad zeer verdeeld. De lokale partij VOV is zwaar tegenstander van een dergelijke pilot. Immers, in de bollenteelt worden zgn. gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Dit is een mooi woord voor bestrijdingsmiddelen oftewel gif. Deze gifstoffen verspreiden zich niet alleen door de lucht maar komen ook in de grond terecht en daarmee in het grondwater. De gifstoffen zijn erg schadelijk voor de natuur, voor mens en dier. De stoffen hebben bewezen effect op de ontwikkeling van nare ziektes als Alzheimer. De pilot zou het mogelijk moeten maken om deze gifstoffen gedurende enkele jaren te gebruiken en daarna zou onderzoek ons moeten welke effect het gifstoffen op het drinkwater hebben. Hiermee zet je volgens de VOV de gezondheid van onze inwoners op het spel en dat alleen voor financieel gewin voor enkel telers. Te gek voor woorden. En daarom moeten we er wat de VOV betreft alles, maar dan ook alles aan doen om de pilot niet uit te voeren. Dit betekent dat er met de meest recente inzichten, met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing bij de Raad van State moet worden aangetoond dat de bollenteelt, zeker in waterwingebieden, zeer onverantwoord is.

Vitale vakantieparken

Ook is de toekomst van de vele vakantieparken in de gemeente Ommen tegen het licht gehouden in de gemeenteraad. Met behulp van een afwegingskader kunnen in overleg met de vakantieparken keuzes gemaakt worden wat het beste toekomstscenario is. Bijvoorbeeld: investeren in het voorzieningen niveau, toestaan van permanente bewoning of het uitfaseren van een park. Een park dat wat de VOV betreft op korte termijn extra aandacht behoeft is het Reggehuus, waar veel overlast door de omwonenden wordt ervaren en waar al lange tijd geen sprake is van een park met een recreatieve functie.

Kanaal Almelo de Haandrik

Een actueel thema dat regelmatig de media haalt is de schade die door honderden aanwonenden langs het kanaal Almelo de Haandrik is ondervonden door het uitbaggeren van het kanaal. Wie langs het kanaal rijdt ziet overal woningen die verzakt zijn in de steigers staan. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade. Helaas is dit een langslepend traject van vele onderzoeken en rapporten geworden. De VOV heeft zich in de raad sterk gemaakt voor de gedupeerde inwoners in de gemeente Ommen en het college verzocht om namens de gedupeerden een duidelijke stem te laten horen in Zwolle. De VOV is van mening dat het college meer moet doen om de gedupeerden bij te staan en te ondersteunen in de afwikkeling van de schades.

Lokale woonbehoefte

Afgelopen week zijn de woonkavels op Vlierlanden 2 verloot, een plek
waar inwoners van de gemeente Ommen graag eigenaar van zouden willen worden. Bij loting zijn veel kavels bij mensen van buiten Ommen terecht gekomen . Wat de VOV betreft een niet te verteren gang van zaken.
De laatste tijd zien we dat veel woningen aan mensen van buiten Ommen, met name uit de randstad, verkocht worden. Deze mensen beschikken, doorat ze hun huis in de randstad duur verkocht hebben, over een ruim budget. Hierdoor worden de prijzen van koopwoningen opgedreven en vallen Ommernaren als starters om op de woningmarkt buiten de boot.
Voor de lokale partij VOV is dit onwenselijk en zou het gemeentebestuur moeten kijken naar wettelijke mogelijkheden om eigen inwoners en mensen met een economische binding voorrang moeten bieden. De fractie van de VOV zal op korte termijn een voorstel hierover in de gemeenteraad presenteren.
Wilt u met de fractie in gesprek, dan kan dat elke dinsdag, tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het terras bij de Flater. U kunt ook contact opnemen met: Gerrit de Jonge: 0644191799 of via mail: gerrit.dejonge@kpnmail.nl

Lees ook

‘Het zijn mensen die aan hun lot worden overgelaten’

Lopen voor nieuwe kansen DALFSEN – “Je zult maar op de verkeerde plek geboren worden. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.