Home / / Eerste Overijsselse boeren beloond voor duurzame prestaties

Eerste Overijsselse boeren beloond voor duurzame prestaties

Provincie Overijssel geeft startschot voor nieuwe perspectieven in het Vechtdal

VILSTEREN – De duurzaamheidsopgaves liegen er niet om. Minder stikstof, minder broeikasgassen, duurzamer bodembeheer, schoner water, meer biodiversiteit, gezondere dieren en bij dat alles ook nog zicht houden op een toekomstig verdienmodel en bedrijfsopvolging.

“Op het boerenbedrijf komen alle opgaven samen” zegt Daan Heurkens, adviseur van adviesbureau Boerenverstand. Waar de boer eerst voornamelijk gestimuleerd en beloond werd om ons van goedkoop voedsel te voorzien, vragen we tegenwoordig ook resultaat op de duurzaamheidsdoelen. Nog meer en nog complexere wet- en regelgeving is niet de oplossing. Een goed werkend systeem van Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) kan richting geven en nieuw perspectief bieden voor de lange termijn. Op basis van een integrale set aan KPI’s kan duurzaamheid op bedrijfsniveau getoond, gewaardeerd en uiteindelijk ook beloond worden.

Overijssel

Er zijn al kritische prestatie-indicatoren ontwikkeld voor de zuivelsector en voor de akkerbouw. Verschillende provincies o.a. Drenthe en Brabant hebben op basis daarvan beloningsregelingen ingesteld. In het Vechtdal wordt hierop voortgebouwd en is een eerste set aan KPI’s voor duurzame kringlooplandbouw ontwikkeld, toegesneden op het Vechtdal. Het is inmiddels één van de voorbeelden geworden voor het landelijke KPI-traject dat het Ministerie van LNV is gestart*.

Uitreiking prestatiebeloning

Een groep melkveehouders en een akkerbouwer op en rondom landgoed Vilsteren in het Vechtdal heeft op 9 juni uit handen van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher een eerste prestatiebeloning ontvangen. De provincie Overijssel ziet veel perspectief in het waarderen van integrale duurzaamheidsprestaties, waarbij de boer zelf op basis van vakmanschap de keuze maakt hoe de prestatie wordt behaald. Zo kost bijvoorbeeld het aanpassen van stallen voor het realiseren van de stikstofdoelen de boer en samenleving veel geld en biedt het weinig perspectief voor het platteland als geheel. Juist dit platteland is van onschatbare waarde gebleken tijdens de coronapandemie. “Positief stimuleren en tegelijk ook andere duurzaamheidsdoelen realiseren zoals klimaat, water en meer biodiversiteit, waardeert de boer voor zijn maatschappelijke inzet”, aldus Ten Bolscher. “Wel is het zaak om de prestaties goed te borgen. Het landgoed Vilsteren en de provincie Overijssel hebben stappen gezet en hopen dat meer partijen aanhaken bij dit initiatief om duurzame prestaties van de boer meer te waarderen en te belonen.” De feestelijke uitreiking vond plaats op 9 juni in het landgoedcentrum te Vilsteren

*Inmiddels heeft het Ministerie van LNV opdracht gegeven aan een kennisconsortium van Wageningen UR, Boerenverstand en het LouisBolk Instituut om de KPI systematiek verder uit te werken. Bekijk de voortgang op www.wur.nl/kp

De overhandiging van de prestatiebeloning aan één van de deelnemende bedrijven

Lees ook

In het najaar weer koersbal en gymnastiek in de Wiekelaar

OUDLEUSEN – Als de coronamaatregelen het toelaten, start Saam Welzijn in de eerste week van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.