Politiek verwoord

DALFSEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is D66 aan het woord.

In 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel een besluit genomen over de verbetering van de N348 Ommen-Lemelerveld-Raalte. De weg zou aan de noord- en aan de zuidkant van Lemelerveld twee gelijkvloerse aansluitingen krijgen. Om de geluidsoverlast in het centrum van Lemelerveld te beperken wordt bij Lemelerveld een maximum snelheid van 70 km/uur ingevoerd.

Dat maximum van 70 km per uur is ook inderdaad enige tijd met verkeersborden aangegeven. In ‘stilte’ (zonder publiciteit) zijn die borden echter weer weggehaald. Het verkeer gaat nu met minimaal 80 km per uur over de N348 door Lemelerveld. Met extra geluidsoverlast voor omwonenden. Geluidsoverlast die volgens het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel juist beperkt zou moeten worden. Een besluit met een snelheidsbeperking tot 70 km in het centrum van Lemelerveld waar de gemeenteraad van Dalfsen mee instemde.
Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder te verminderen. Bijvoorbeeld door stiller wegdek aan te leggen of verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld snelheidsverlaging) of geluidsschermen of isolatie van woningen. In de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet milieubeheer (Wm) staan regels om verkeerslawaai te verminderen en te voorkomen. Ook staat daar in dat de overheid elke vijf jaar het geluid van verkeer in kaart brengt. De overheid berekent de verwachte geluidsbelasting van verkeer o.a.: bij de aanleg van een nieuwe weg; als een bestaande weg ingrijpend wordt gewijzigd; als er veel meer verkeer over een weg gaat rijden.
De berekening van de geluidsbelasting gebeurt vóórdat beslist wordt over de aanleg. Uit de berekening kan komen dat de geluidsnorm wordt overschreden. Dan moeten er maatregelen genomen worden.
Als u last heeft van verkeerslawaai, dan kunt u contact opnemen met de wegbeheerder. Dat is meestal de gemeente, de provincie of het Rijk. Een rijksweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Dit heet het geluidproductieplafond. Veroorzaakt de rijksweg meer geluid, dan moet de wegbeheerder ingrijpen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen. De provincies en de gemeenten maken elk een eigen actieplan. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeenten bedenken acties tegen geluidsoverlast van alle geluidsbronnen in de gemeente. De provincies maken een actieplan voor de provinciale wegen.
Maar wat als een provincie onvoldoende opkomt voor de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van onze gemeente? Komt de gemeente dan op voor de gezonde leefomgeving van de eigen inwoners?
D66 Dalfsen heeft in mei 2019 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Dalfsen over de extra geluidsoverlast bij de noordelijke afslag van de N348 bij Lemelerveld. Daar waren oorzaken aan de orde die tot nu toe maar deels weggenomen zijn. Nu hebben we vragen gesteld aan de Provincie Overijssel. En we bezinnen ons nog op de rol en verantwoordelijkheid van onze gemeente voor een gezonde leefomgeving. Zonder slaapverstoring en verminderd woongenot.

Wilt u iets vragen of meedelen?
Neem dan contact op met Ben Schrijver, fractievoorzitter van D66 Dalfsen, email b.schrijver@raaddalfsen.nl of bel even naar: 06-81424409.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.