Perspectiefnota 2022-2025 laat fors tekort zien

Een sluitende begroting vraagt om het maken van keuzes

DALFSEN – De gemeenteraad bespreekt in juni de Perspectiefnota 2022-2025. Deze bevat de belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende financiële effecten én stelt de kaders voor de programmabegroting 2022-2025.

Duidelijk is dat er een zware opgave op de gemeente afkomt. Het voortzetten van de huidige ambities, met alle onzekerheden en verwachte effecten van de coronacrisis, lijkt niet houdbaar. Om straks een sluitende meerjarenbegroting te realiseren zijn er principiële keuzes nodig. Bij het bespreken van de Perspectiefnota 2022-2025 worden deze voorgelegd aan de gemeenteraad.
Op basis van de Perspectiefnota maakt de gemeenteraad een integrale afweging tussen het gewenste beleid en de beschikbare middelen. Daarbij is het van groot belang om in ogenschouw te nemen, welke ontwikkelingen er op de gemeente Dalfsen afkomen en wat dat financieel betekent. Naast de grote impact die de coronapandemie op economisch, sociaal en maatschappelijke gebied heeft, liggen er ook opgaven voor het klimaat, de transformatie in het sociaal domein, digitalisering en de implementatie van de Omgevingswet. Niet alle ontwikkelingen zijn al in beeld; zo is de formatie voor een nieuw kabinet in volle gang en kiezen onze inwoners in maart 2022 een nieuwe gemeenteraad. In de Perspectiefnota is gezocht naar een goede balans waarbij we vasthouden aan de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’, anticiperen op steeds veranderende ontwikkelingen en blijven werken aan belangrijke thema’s uit de ‘Kleurrijke Kubus’. Daarbij streven we als ambities na: een veerkrachtig Dalfsen, wendbare dienstverlening, het persoonlijke in een digitale wereld, en strategisch partnerschap.

Kritische blik

“De Perspectiefnota 2022 – 2025”, geeft wethouder van Leeuwen aan, “laat met het huidige ambitieniveau een meerjarig tekort zien. We hebben niet genoeg geld voor onze ambities. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, zijn daarom fundamentele keuzes nodig. Waar we voorgaande jaren nog met creativiteit de tekorten konden oplossen, is die ‘lucht’ nu echt uit de begroting geperst. Dit betekent dat wij onze ambities moeten heroverwegen, lasten moeten verlagen en/of inkomsten moeten verhogen. Om te komen tot keuzes daartoe, gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over de dilemma’s die voorliggen. Op basis van uitkomsten van dit gesprek werken we die verhoging van inkomsten en verlaging van ambities en lasten verder uit. Uiteindelijk willen we de gemeenteraad dit najaar een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 voorleggen. Want hiermee willen we blijven werken aan een financieel gezonde gemeente, waar het goed samenleven, samenwerken en samenwonen is.”
In juni bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2022-2025.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.