Jaarrekening 2020: een bijzonder jaar

Coronapandemie beïnvloedt de financiële resultaten

DALFSEN – Het college van de gemeente Dalfsen legt in juni de jaarrekening over 2020 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, waarna deze tijdens de raadsvergadering van 21 juni definitief kan worden vastgesteld. Uiteraard onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt.

Ondanks de coronacrisis kan de jaarrekening 2020 afgesloten worden met een klein negatief resultaat van 155.000 euro. Mede door vroegtijdig bijsturen, een financiële ombuigingsoperatie, het doorschuiven van prestaties en incidentele voordelen werd dat resultaat mogelijk.
In maart 2020 werden we geconfronteerd met de wereldwijde corona-pandemie. Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een kortdurend incident, maar dat het functioneren van de maatschappij er wereldwijd langdurig door wordt beïnvloed. Ook de samenleving in de gemeente Dalfsen bleef daarbij niet buiten schot.
Wethouder van Leeuwen: ”Bijzonder was dat ondanks deze moeilijke situatie waar onze inwoners op allerlei gebieden mee werden, en nog steeds worden, geconfronteerd, er ook sprake is van een gemeenschap met veerkracht en wendbaarheid. Het college heeft in 2020 ingezet op het ondersteunen en versterken van die veerkracht en daarbij nadrukkelijk het contact en de samenwerking gezocht met zorginstellingen, ondernemers, de verenigingen, de kerkelijke gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.”
De oorspronkelijke begroting voor 2020 en de ontwikkelingen in de eerste helft van dat jaar gaven aanleiding tot een nieuwe ombuigingsronde waarbij kritisch is gekeken naar de meest noodzakelijke uitgaven. In de 2e Bestuursrapportage in het najaar van 2020 zijn een aantal bijstellingen doorgevoerd. Samen met de uitkomsten van de septembercirculaire was de verwachting dat het jaar met een negatief resultaat van 1,2 miljoen euro zou sluiten. Het uiteindelijke resultaat over 2020 is nu 155.000 euro nadelig. Dit komt met name door het doorschuiven van een aantal prestaties en een aantal incidentele mee- en tegenvallers.

Resultaten

Het afgelopen jaar konden, ondanks de coronapandemie en de noodzakelijke financiële ombuigingsoperatie, wel belangrijke stappen gezet worden in verschillende bestuurlijke dossiers. Zo werd de toekomstvisie ‘Voor Elkaar, Onszelf blijven door te veranderen’ vastgesteld, werd de eerste kinderburgemeester beëdigd en werd besloten tot het instellen van een kindergemeenteraad. De ambitie voor een klimaatrobuust Dalfsen heeft nadrukkelijk zijn vorm gekregen in diverse nota’s rondom duurzaamheid, klimaat, warmte en energie. Van de voorgenomen prestaties is dan ook 75% gerealiseerd. Een aantal prestaties heeft een meerjarig karakter en loopt door in 2021. Echter is de coronapandemie voor het geheel uitvoeren van alle voorgenomen taken een belemmering geweest. Binnen het sociaal domein, waar de uitgaven in het verleden hoger waren, vielen deze nu lager uit. Niet alle voorgenomen taken konden worden uitgevoerd zoals beoogd, onder meer door de belemmerende factoren bij het ontmoeten. Ook werden minder WMO gerelateerde aanvragen ingediend. Andere, corona-gerelateerde taken moesten daarentegen juist weer extra intensief worden opgepakt, zoals ondersteunende sociale zekerheidsregelingen, taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, en in de communicatiefunctie. Deze taken vormden uiteraard geen onderdeel van de in de begroting 2020 afgesproken prestaties. Tevens valt het Coronanoodfonds buiten de jaarrekening over 2020 en worden kosten in 2021 verrekend.
Wethouder van Leeuwen: “Het is goed te concluderen dat we in 2020 vanuit de Toekomstvisie Dalfsen 2030, ‘Voor Elkaar’ hebben gewerkt aan een vitale en wendbare samenleving, waarin we samenleven, samenwerken en samenwonen en iedereen zo veel als de omstandigheden dat toelieten, mee heeft kunnen doen.”

2018 – 2022

Op basis van de stand van zaken van het Bestuursprogramma 2018-2022 is de conclusie dat tot en met 2020 veel van het programma is gerealiseerd en dat aan alle thema’s uit de raadsagenda de ‘Kleurrijke kubus’, voldoende aandacht is besteed. Wel komen er nog grote opgaven aan in de toekomst. Naast de coronapandemie, de reguliere taken en de uitvoering van het bestuursprogramma werden we immers ook geconfronteerd met de noodzaak forse financiële ombuigingen te realiseren om in 2020 een meerjarenbegroting 2021 – 2024 vast te kunnen stellen met voldoende positief perspectief. Dit was de tweede ombuigingsoperatie nadat ook in 2019 al de nodige maatregelen waren getroffen, wat zowel bestuurlijk als voor onze medewerkers een omvangrijke opgave in 2020 betekende. Ook nu voor dit jaar wordt het een uitdaging om het huishoudboekje voor de jaren 2022-2025 sluitend te krijgen. In het licht van de komende perspectiefnota valt het daarom niet uit te sluiten dat ambities weer bijgesteld moeten worden.

Overzicht

Ook dit jaar heeft de gemeente Dalfsen een infographic ontwikkeld waarop te zien is wat de gemeente aan inkomsten en uitgaven heeft. De infographic en de digitale versie van de jaarrekening 2020 zijn te raadplegen op https://dalfsen.jaarverslag-2020.nl/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.