Home / / Coalitiepartijen willen ruimte voor leefbaar Beerzerveld

Coalitiepartijen willen ruimte voor leefbaar Beerzerveld

BEERZERVELD – In de commissievergadering van donderdag 18 maart zijn er diverse onderwerpen besproken die betrekking hebben op Beerzerveld. De coalitiepartijen LPO, CDA en CU staan positief tegenover de plannen die, ter besluitvorming, op de agenda stonden van de raad van donderdag 1 april jl.

Tijdens de genoemde commissievergadering zijn de ideeën gepresenteerd van het burgerinitiatief. Een breed gedragen visie op de toekomst van Beerzerveld. Een toekomst waarin er ruimte is voor wonen, ondernemen en goede voorzieningen. Kortom een toekomst gericht op leefbaarheid. De coalitiepartijen geven aan oog te hebben voor de initiatieven in Beerzerveld (Beerzerveld Expeditie) en willen deze graag steunen. Wel vinden ze dat er nog veel zaken verder uitgewerkt moeten worden voordat, via de Omgevingsvisie, de plannen gerealiseerd kunnen worden. De LPO, CDA en CU vinden het mooi dat de raad op deze wijze betrokken wordt bij de ontwikkeling van Beerzerveld en vragen het college de initiatiefnemers te ondersteunen bij deze verdere uitwerking

Woningbouw

Daarnaast betreft het de geplande woningbouw in Beerzerveld. De uitbreiding met zes woningen aan de Westerweg, de realisatie van een woon/werk locatie op de hoek van de Westerweg en Kloosterdijk en een bedrijfsverzamelgebouw passen volgens de coalitie naadloos in het eerder genoemde burgerinitiatief en is positief voor de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Daarbij voorzien ze in een behoefte en zal het bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid in Beerzerveld. Wel blijft de coalitie aandacht vragen voor een vrij liggend fietspad langs de Westerweg zodat iedereen, maar vooral ook kinderen, veilig gebruik kunnen maken van de weg.

Grote stallen

“Als de gemeente aan de ene kant haar uiterste best doet om de leefbaarheid van Beerzerveld te vergroten zou het tegenstrijdig zijn als we aan de andere kant instemmen met een grote stal voor 14.000 biggen aan de Knolsdijk”, geeft de coalitie aan.
De partijen vinden dat er sprake moet zijn van voldoende draagvlak onder de inwoners. En het is hen duidelijk dat dit niet het geval is. Er zijn onder de inwoners veel bezwaren tegen de realisatie van grote stallen aan de Knolsdijk. Denk hierbij aan de vele transporten over smalle wegen en mogelijke stankoverlast. En dat allemaal zo dicht bij de bebouwing van Beerzerveld.
De realisatie van de grote stal past volgens hen niet binnen het huidige bestemmingsplan en daarom is er een bestemmingsplanwijziging nodig waarvoor instemming van de gemeenteraad nodig is. Ondanks dat de partijen vinden dat er voor agrarische bedrijven ruimte moet zijn om te kunnen ondernemen, zullen LPO, CDA en CU tegen deze bestemmingswijziging stemmen. Zij verzoeken de initiatiefnemer uit te kijken naar een andere locatie om zijn plannen te realiseren. Het belang van de leefbaarheid in Beerzerveld weegt voor hen zwaarder dan het economisch belang van een ondernemer.
In de perspectiefnota is vastgelegd dat er een notitie intensieve veehouderij binnen de gemeente Ommen wordt opgesteld. Graag ziet de coalitie deze notitie meegenomen als bouwsteen bij het maken van de omgevingsvisie. Al deze punten zullen meegenomen worden in een motie die de coalitie tijdens de raadsvergadering zal indienen.

 

Lees ook

Juwelier Zandbergen in Ommen stopt na 21 jaar

(Advertorial) OMMEN – In juni 2000 is juwelier Zandbergen begonnen met een goudsmidsatelier/juwelierszaak aan het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.