Home / / Ingezonden: De (on)zin van burgerparticipatie binnen de gemeente Ommen

Ingezonden: De (on)zin van burgerparticipatie binnen de gemeente Ommen

Ommenaar Seakle Satter schreef een brief aan de gemeenteraad en aan de redactie waarin hij vaststelt dat participatie in de gemeente Ommen een wassen neus is. Hij geeft tevens aan dat de leden zich uit de klankbordgroep ‘Fietsverbindingen Dante’ terugtrekken. Hierbij de inhoud van de brief:

“Om de betrokkenheid van inwoners van gemeenten te vergroten, is in de Gemeentewet een participatieverordening opgenomen. Een mooi instrument waarmee de betrokkenheid van burgers bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid van een gemeente wordt vergroot. Het betekent ook dat inwoners een actieve rol kunnen spelen bij het ontwerpen van hun leefomgeving.
Ook de gemeente Ommen geeft haar inwoners inspraak bij de inrichting van de leefomgeving. Binnen de gemeente zijn verschillende zogenaamde klankbordgroepen actief, die de gemeente informeren en hun kennis en ervaring inbrengen over een aantal onderwerpen.
Zo is er ook een klankbordgroep in het leven geroepen, die meedenkt en de gemeente adviseert over een te realiseren fietsverbinding vanaf de nieuw aangelegde fietstunnel onder de N48 richting een aantal voorziening in de kern van Ommen.
Een jaar lang is er een constructief overleg geweest door de leden van de klankbordgroep. Diverse scenario’s zijn onderzocht en uiteindelijk is een gedegen onderbouwd advies aan de gemeenteraad verstrekt. Dit advies is tijdens een gemeenteraadsvergadering op 4 maart echter zonder onderbouwing door de meerderheid van de Raad middels een amendement van tafel geveegd.
Het advies van de klankbordgroep was klip en klaar: het tracé dat door de Kievitstraat leidt, heeft de voorkeur. Dit advies van de klankbordgroep is overgenomen door het College en via het raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De leden van de klankbordgroep zijn dan ook niet alleen verbaasd, maar ook zeer teleurgesteld over het amendement dat is ingediend en de voorkeur van de meerderheid van de Raad kreeg.
Een woordvoerder van de klankbordgroep licht toe: ‘Burgerparticipatie is mooi, maar hoe pas je dat nu zo effectief mogelijk toe in je gemeente? Hoe laat je dat proces succesvol verlopen? Daarbij moet je je ook realiseren wat burgerparticipatie betekent voor de rol van de raadsleden. Als raadslid ben je democratisch gekozen en vertegenwoordig je de inwoners van je gemeente om beleidskaders te bepalen en het gemeentebestuur te controleren. Maar op het moment dat er in het kader van burgerparticipatie een klankbordgroep wordt opgericht, kun je als raadslid de aanbevelingen van een klankbordgroep niet zomaar negeren, wanneer deze niet in je straatje passen. Het heeft er alle schijn van dat dit nu toch is gebeurd. Het nu genomen besluit betekent geen verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers en dan vooral voor de leerlingen die de basisscholen en het Vechtdal College bezoeken’.

Wij hebben de raadsvergadering met verbazing, stijgende ergernis en kromme tenen gevolgd. Wij hebben het gevoel dat we ons werk voor niets hebben gedaan en dat er een dubieuze beslissing is genomen die niet het algemeen belang dient, maar waarbij persoonlijke belangen een rol hebben gespeeld. Hiermee is de gemeenschap niet gediend.
Met dit besluit is ons werk als Klankbordgroep Fietsverbindingen Dante tot een einde gekomen. Ook willen wij nog een advies uitbrengen aan de inwoners van de gemeente Ommen: ‘Denk goed na voordat u gehoor geeft aan een verzoek van de gemeente om zitting te nemen in een klankbordgroep. Het kon wel eens zinloos en zonde van uw tijd zijn’.”

De leden van de klankbordgroep Fietsverbindingen Dante,
Bennie Haverkort Buitengebied
Willem Legebeke Tussengebied
Toon de Ruiter Dante-Noord
Erik Ekkelkamp Dante-Midden
Wim Neevel Dante-Zuid
Karel Bijsterbosch klankbordgroep Kindplein West
Freekje Schutte basisscholen Kindplein-West
Robert Florijn Laarakkers
Anne Marsman Vechtdal College/ Voorzieningen Carrouselplein
Seakle Satter Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid

Lees ook

Rosengaerde en Saam Welzijn bundelen hun krachten

DALFSEN – Woonzorgcentrum Rosengaerde en Saam Welzijn slaan figuurlijk de handen ineen. De twee Dalfser …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.