Home / / Politiek verwoord

Politiek verwoord

DALFSEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is D66 aan het woord

Vanaf 2007 geeft de provincie aan gemeentes beleidsruimte voor het ondersteunen van boeren om hun erf op te schonen. Het wordt boeren aantrekkelijk gemaakt om vervallen, niet meer te gebruiken schuren te slopen. In ruil daarvoor, mits er voldoende oppervlakte aan stallen gesloopt wordt, kan de boer een nieuwe woning bouwen. Zo nodig kunnen ook schuren die op andere percelen staan betrokken worden bij de plannen om voldoende te slopen oppervlakte bij elkaar te krijgen.

De regeling werd ingesteld om het Overijsselse buitengebied aantrekkelijk en leefbaar te houden, de kwaliteit van het buitengebied te waarborgen en kaders te geven voor nieuwe ontwikkelingen. Passend bij het gebied en behoud of stimuleren van natuurwaarden zijn termen die gebruikt worden om de plannen te beoordelen. Voor de vervangende nieuwbouw geldt o.a.: aansluiten bij de bebouwde kom of langs een toegangsweg tot het dorp. Gemeentes mogen daarbij maatwerk toepassen. Een mooi initiatief om af te komen van ongebruikte schuren, al dan niet met asbestdaken.

Inmiddels zijn we 13 jaren verder. De ‘Rood voor Rood’ regeling is inmiddels veelvuldig toegepast en heet nu ‘Sloop voor kansen’. Het is zo winstgevend dat er een ware handel in vervallen boerenschuren en -woningen is ontstaan, waarbij er soms bedragen voor bouwvallen betaald worden die niet meer in verhouding staan tot de waarde. Het lijkt hiermee een verdienmodel te worden met een prijsopdrijvend effect voor woningontwikkelingen.

Aanvragers voor de regeling zou je in bepaalde gevallen kunnen zien als projectontwikkelaar. In plaats van de agrariër die ondersteuning nodig heeft bij het opruimen van ‘landschapsontsierende bebouwing’. De resultaten van het toepassen van de ‘Rood voor Rood’ regeling kunnen heel divers zijn: mooie nieuwgebouwde authentieke boerderijen, zorgboerderijen, drie nieuwe huizen op het perceel van één boerderij, waardoor een soort nieuw buurtschapje ontstaat en het verder uitbreiden van agro-industriële bedrijven in het buitengebied.

Onze wereld is in die 13 jaren veranderd: recreatie en toerisme groeien in onze gemeente. Daarmee groeit ook het belang van een kwalitatief aantrekkelijk buitengebied. Er komt steeds meer druk te staan op de grootschalige industriële landbouw. Door effecten op de (leef)omgeving, nieuwe inzichten over dierenwelzijn en duurzame landbouw.
Een maatstaf voor de beoordeling van nieuwbouw in het kader van “Rood voor Rood” is dat deze nieuwbouw moet passen bij het gebied. Een omschrijving daarvan: kleinschalig, bevorderen van diversiteit in het landschap en bebouwing moet aansluiten aan bestaande bebouwing.

D66 Dalfsen denkt dat het tijd wordt om de regeling te heroverwegen. Rekening houdend met een toenemend aantal vrijkomende boerderijen. Ook zijn er nog andere regelingen die boeren kunnen gebruiken om hun erf op te schonen, voor het verwijderen van asbest en mogelijkheden om hun bedrijf te veranderen of te beëindigen.
Denkt u met ons mee om het Overijsselse landschap aantrekkelijk te houden? Graag ontvangen wij uw ideeën en uw kijk hierop op ons e-mailadres d66dalfsen@kpnmail.nl

Lees ook

Sociale Tuin Nieuwleusen ontvangt taart van D66

NIEUWLEUSEN – Als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers geeft D66 Dalfsen jaarlijks …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.