Home / / Politiek verwoord: keuzes maken
.

Politiek verwoord: keuzes maken

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de ChristenUnie aan het woord.

De raadsagenda’s zijn in deze eerste maanden van 2021 behoorlijk gevuld en belangrijke keuzes liggen voor. De afgelopen tijd is er veel gesproken over het verkeer in Ommen, de wijze waarop we de opwek van energie willen vormgeven en ook andere ambities voor de aankomende periode zijn vastgelegd in de Perspectiefnota. Dat vraagt om het maken van politieke keuzes en een degelijk bestuur. Tja, en laat dat laatste nou niet zo sexy zijn. Maar hoe mooi is het eigenlijk dat het de gemeente Ommen lukt om met alle opgaven waar ze voor staat uniek en zelfstandig te functioneren en dat mét een structurele sluitende begroting. Dat is een compliment waard.
Het vraagt ook van de ChristenUnie een belangenafweging met de vraag wat is passend en goed voor de gemeente en haar inwoners. Dit met in het achterhoofd de eigen politieke uitgangspunten; zorg voor de kwetsbaren, rentmeesterschap en aandacht voor wat echt telt. Vaak zouden we meer of anders willen maar zijn we gehouden door coalitieafspraken, financiën en regelgeving waaraan niet voorbij kan worden gegaan.

Opgaven

Een van de opgaven waar de gemeente voor staat is die in het sociale domein. Verantwoordelijkheden zijn sinds 2015 bij de gemeente komen te liggen omdat zij het beste kan bepalen welke zorg er lokaal nodig is. Ommen is geen Rotterdam. Beide gemeenten kennen andere accenten. Helaas is met het overdragen van de verantwoordelijkheid ook een kleinere zak geld meegekomen waarmee gemeenten uitvoering moeten geven aan hun taken.
Kijkend naar Ommen zien we eigenlijk op sociaal gebied een aantal uitdagingen voor de aankomende jaren. De gemiddelde leeftijd van inwoners van Ommen gaat de aankomende jaren flink omhoog. Daarmee komen er vraagstukken bovendrijven zoals de beschikbaar- en betaalbaarheid van zorg, toegankelijke woningen maar ook eenzaamheid. Ouderen moeten waardig ouder kunnen worden. Wij zijn in Ommen gezegend met grote betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers. De CU wil dat hier goed voor gezorgd wordt zodat deze ondersteuning door kan gaan.
Maar ook de jeugd moet daarin niet vergeten worden. Wij zijn van mening dat de kinderen goed voorgelicht moeten worden over alcohol en drugs en dat zorg zoveel mogelijk in de thuisomgeving moet plaats vinden. Een kind staat altijd in relatie tot zijn omgeving waarin het opgroeit. Vroegtijdig ondersteunen en signaleren kunnen excessen op lange termijn voorkomen. Ook aandacht voor de kloof tussen rijk en arm, persoonlijke schulden die oplopen door de crisis en mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij, verdienen aandacht.

Meer

Tja, zien we dan niet veel meer? Ja, zeker. De coronacrisis maakt ons helder hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Zorg voor elkaar en omkijken is een taak van ons allemaal. Met het priorteren van een aantal aandachtsgebieden, worden bepaalde elementen er uitgelicht en krijgen extra aandacht. Dit houdt niet in dat andere doelgroepen niet belangrijk zijn of geen aandacht behoeven. De kracht zit in keuzes maken en te kunnen controleren dat wat je doet ook werkt of dat je misschien moet gaan bijsturen en andere keuzes moet gaan maken…

Marleen Hemstede – raadslid ChristenUnie Ommen

Lees ook

Nieuwbouw Historisch Museum Ommen in eindfase

OMMEN – Nog even en dan is het Historisch Museum Ommen gereed. Momenteel legt de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.