Home / / Politiek verwoord
.

Politiek verwoord

DALFSEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is het CDA aan het woord

Binnenkort mogen wij weer naar de stembus voor de 2e kamer verkiezingen, je hebt het ongetwijfeld gemerkt. Wat mij opvalt is dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de invulling van het buitengebied, ons platteland. Op zich logisch want er liggen nogal wat opgaven waar wij op korte en langere termijn invulling aan willen geven. Klimaat, energie, woningbouw, ruimte voor industrie en niet te vergeten de kringlooplandbouw. Al deze opgaves moeten een plek krijgen en vragen om ruimte. En juist deze ruimte is niet overal voor handen en is beperkt. Dit betekent dat er creatief moet worden omgegaan met deze opgaves. Als CDA-fractie zoeken wij in Dalfsen telkens naar de juiste balans.

Het energievraagstuk

Momenteel staat de RES (Regionale Energie Strategie) veelvuldig op onze agenda. Dit is een landelijke opdracht om aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord te voldoen. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s, Dalfsen valt onder West-Overijssel. In deze regio zijn 11 gemeentes vertegenwoordigd en samen willen wij ervoor zorgen dat de doelstellingen in 2030 worden gehaald. Dit jaar gaan wij in regionaal -en lokaal verband de zoekgebieden nader invullen. We zoeken hierbij de combinatie zo mogelijk met de klimaat-opgave.
Als CDA Fractie zoeken wij naar de juiste balans: invulling geven aan het energie -en klimaat vraagstuk en rust en ruimte behouden voor natuur en recreatie. Uiteraard mag je van het CDA verwachten dat de agrarische bedrijven in Dalfsen toekomstbestendig blijven en waar nodig kunnen innoveren. Ook in deze sector is de opgave groot, extensivering en kringlooplandbouw staan hoog op de agenda en niet te vergeten de stikstof problematiek. De CDA-fractie is trots op deze sector en wij vragen met regelmaat aandacht hiervoor.
Vorig jaar heb ik namens de CDA-fractie het debat mogen voeren over de plattelandsontwikkeling, aldus Bert Ruitenberg. Hoe ziet de toekomst van de agrarische sector in onze gemeente eruit en hoe spelen wij daar als gemeente op in? In de omgevingswet worden deze ontwikkelingen meegenomen en als fractie zullen wij dit nauwgezet volgen.
De agrarische bedrijven moeten de mogelijkheden hebben én houden om zich te kunnen ontwikkelen en in te spelen op de bestaande en nieuwe wet- en regelgeving. De stikstof-problematiek speelt daarin ook een rol. Onlangs is daarvoor een gebiedsgerichte aanpak vastgesteld, dit is hoofdzakelijk provinciaal. Wij hebben hier vragen over gesteld en worden door het college hierin meegenomen zodra het over Dalfsen gaat.
Kortom, ons buitengebied is volop in beweging. De CDA-fractie volgt dit op de voet.

Bert Ruitenberg, Raadslid CDA Dalfsen

Lees ook

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

REGIO – De provincie Overijssel is gestart met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups langs …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.